Trafikverket

Trafikverket öppnar digitalt verklighetslabb för järnväg

Dela

Trafikverket deltar i flera forskningsprojekt för att ta tillvara möjligheterna med en ökad digitalisering i järnvägssystemet. Verklighetslabb digital järnväg, förkortat VDJ, testar och utvecklar nya idéer och prototyper tillsammans med problem- och behovsägare.

Peter Söderholm, projektledare Verklighetslabb  digital järnväg, Trafikverket.
Peter Söderholm, projektledare Verklighetslabb digital järnväg, Trafikverket.

Koncept och idéer som testas i VDJ ska vara relaterade till utveckling och demonstration av digitala informationslösningar för järnvägstransporter, drift och underhåll som testas av utförare och slutanvändare, baserat på Trafikverkets data och information.

– Det handlar om lösningar som för resenärer med beslutsstöd via mobilapplikationer eller smartare sätt att bedöma järnvägssystemets tillstånd, vilket ger inspel till ett mer optimerat underhåll av både fordon och infrastruktur. Det kan också röra sig om andra lösningar som operatörer eller entreprenörer kan nyttja för att effektivisera sin verksamhet, säger projektledare Peter Söderholm på Trafikverket.

Under projekttiden omfattar VDJ Malmbanan och Haparandabanan som tillsammans med trafikcentralen i Boden utgör en del av ”Testbädd järnväg i Sverige”. Utöver de fysiska anläggningarna inbegriper VDJ även delar av Trafikverkets regionkontor i Luleå, som har bred och djup kunskap inom järnväg, Järnvägstekniskt centrum (JVTC), som bistår med forsknings- och utbildningsresurser, samt eMaintenance LAB som har resurser och kompetens för utveckling av innovativa lösningar för informationslogistik. Erfarenheter och lösningar från projektet kommer att implementeras genom en förvaltande organisation med nationellt perspektiv, organisation och fysisk anläggning.

Som komplement till VDJ, där utveckling och test sker i skarp järnvägsdrift, finns två provplatser som bedrivs i testmiljö eller i laboratorium. Dessa platser är Trafikverksskolan i Ängelholm (bana, el, signal och tele) samt Borlänge (relätest). Dessutom pågår andra kompletterande initiativ, till exempel etableringen av ett nationellt testcenter samt en provsträcka på Södra stambanan, där fokus är trafikledning. Plattformen för VDJ byggs nu upp och beräknas bli överlämnad till förvaltning under 2019. Projektet samfinansieras av Trafikverket och Vinnova.

Läs mer om Trafikverkets forskning och innovationsprojekt på järnväg

Nyckelord

Kontakter

För mer information
Peter Söderholm, projektledare, Trafikverket, 010-123 81 67
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Peter Söderholm, projektledare Verklighetslabb  digital järnväg, Trafikverket.
Peter Söderholm, projektledare Verklighetslabb digital järnväg, Trafikverket.
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum