Trafikverket

Trafikverket tar nästa steg mot bygget av en akvedukt över E22

Dela

Trafikverket har sedan i våras utrett en passage av Göta Kanal i form av en akvedukt, där E22 passerar under kanalen. Utredningen, som nu är färdig, visar att en akvedukt är ett lämpligt alternativ.

I Ljungsbro går Göta Kanal på en akvedukt. Foto: Ingegerd Svensson Yajjou
I Ljungsbro går Göta Kanal på en akvedukt. Foto: Ingegerd Svensson Yajjou

Första etappen av akveduktutredningen är klar och har visat sådant resultat att Trafikverket bedömer det som väldigt intressant för vidare studier. Utredningen tyder på att denna utformning är lönsam på lång sikt. Akveduktalternativet bedöms ge minst trafikstörningar på E22 och förhoppningsvis även för båttrafiken på Göta Kanal.

Trafikverket har nu påbörjat den andra etappen av utredningen, där man ska undersöka sättningsproblematik, spridningsrisk av föroreningar i marken, med mera. Etapp 2 beräknas vara klar i början av oktober. Därefter kommer Trafikverket att fatta ett formellt beslut om fortsatt inriktning gällande kanalpassagen.

Väljer Trafikverket att gå vidare med akvedukt innebär det att tidplanen för projektet förskjuts ytterligare cirka ett halvår. Trafikverket räknar då med att vägplanen kan skickas till fastställelseprövning i början av 2017. Fastställelseprövningen beräknas ta cirka ett år, därefter följer en överklagandeperiod. Om ingen överklagan inkommer vinner vägplanen laga kraft och trafikverket har rätt att ta marken i anspråk för byggnation.

Bakgrund

Trafikverket är angelägna om att hitta den bästa lösningen och har därför historiskt sett undersökt flera olika alternativ:

2002

Beslut om att tunnel ska ligga till grund för fortsatt planering, men billigare lösningar, alternativt öppningsbar lågbro skulle också studeras vidare.

2007                     

Efter inspel av bland andra AB Göta Kanalbolaget beslutade dåvarande Vägverket att båtlyft ska ligga till grund för fortsatt planering.

2013

Av kostnadsskäl reviderade Trafikverket sitt tidigare beslut och en öppningsbar lågbro skulle ligga till grund för fortsatt planering.

Bifogad bild är fri för publicering. Ange fotografens namn.

Kontakter

För ytterligare frågor, kontakta:
Jonas Danielsson, projektledare Trafikverket, 010-123 67 41
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

I Ljungsbro går Göta Kanal på en akvedukt. Foto: Ingegerd Svensson Yajjou
I Ljungsbro går Göta Kanal på en akvedukt. Foto: Ingegerd Svensson Yajjou
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Webbplats: http://www.trafikverket.se Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum