Trafikverket

Trafikverket vill finansiera E16 Borlänge-Djurås i nästa nationella plan för transportsystemet

Dela

Trafikverket väljer att byta strategi för åtgärder på E16 Borlänge-Djurås. Arbetar nu för att få in projektet i den nationella planen för transportsystem 2018-2029.

E16/Väg 70 är Dalarnas viktigaste och mest trafikerade väg. Trafiksäkerheten för trafikanter och boende behöver förbättras. Åtgärden finns inte upptagen i nuvarande nationella planen för transportsystem 2014-2025. Trafikverkets tidigare strategi för att ändå kunna göra åtgärder har varit att dela upp sträckan i mindre projekt för att eventuellt kunna finansiera arbetet med medel avsedda för mindre investeringar. Men nu väljer Trafikverket att byta strategi för planering och finansiering för åtgärder på E16 Borlänge-Djurås och istället arbeta för att få in projektet i den nationella planen för transportsystem 2018-2029.

– Det kommer att påverka vägplanerna som nu ligger för fastställelse. Vägplanerna för projektets etapp 1 och 2 kan inte godkännas förrän finansieringen är klar, säger Per-Henrik Fräjdin på Trafikverket.

Kostnaderna för delsträckorna har visat sig vara för höga. Bland annat har kostnader tillkommit för vattenstäktsskydd samtidigt har Trafikverket fått mindre medel till så kallade mindre investeringar.

Beslut om vilka projekt som tas upp i den nationella planen tas av regeringen. Besked om projektet kommer med i nationell plan kan tidigast ges i början av 2018.

Trafikverkets förslag är att vägen byggs om till mötesseparerad landsväg med mitträcke. Det är en mycket trafiksäkerhetshöjande åtgärd och det kommer samtidigt att öka framkomligheten genom att flera sträckor kommer att ha två körfält i samma riktning.

Kontakter

Per-Henrik Fräjdin, planerare, Trafikverket,
070-347 29 54
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
På Trafikverket jobbar cirka 8000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

 

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum