Trafikverket

Trafikverkets inköpsverksamhet är ett föredöme

Dela

Trafikverket har gjort en grundlig genomlysning av hela sin inköpsverksamhet. Resultatet är en handbok om upphandling som myndigheter och kommuner ska kunna använda.

Trafikverket använder bland annat innovationsupphandling som verktyg det gynnar och stimulerar utveckling på leverantörsmarknaden. Innovationsupphandling kan ses som ett incitament för att få bättre funktion och ökad produktivitet. I praktiken innebär det att vi ställer krav på funktion snarare än går in och detaljstyr.

Sociala krav viktigt i Trafikverkets upphandlingar
– Jag är glad över att vi kan dela med oss av vår kunskap kring inköp till andra verksamheter. Det gynnar hela marknaden. Som den stora beställare vi är, är det också oerhört viktigt att Trafikverket står främst i ledet när det gäller att motverka social dumpning och att vi hela tiden arbetar aktivt för att säkerställa goda arbets- och anställningsvillkor i upphandlingar, säger Åsa Markström, tillförordnad chef inköp och logistik.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att redogöra för hur vi arbetar med strategiska offentliga inköp och det arbetsrättsliga regelverket på arbetsmarknaden.Trafikverket gör affärer för 40 miljarder kronor per år vilket gör oss till den största beställaren i anläggningsbranschen.

– Ett viktigt verktyg är det löpande samarbetet med leverantörerna och branschen där vi utvecklar metoder och leveranser i inköpsprocessen. Vi har också infört kontrollsystem och uppföljning av inköpsprocessen och leverantörerna, säger Åsa Markström.

Nyckelord

Kontakter

För mer information
Åsa Markström, tillförordnad chef inköp och logistik, 010-123 22 61
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
På Trafikverket jobbar cirka 8000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

 

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum