Brå

Trakasserier och hot mot elitidrotten

Dela

Elitidrotten drabbas av trakasserier och hot, som syftar till att påverka de utsattas handlingar och beslut. I vissa idrottsföreningar händer det att medlemmar försöker att åsidosätta föreningsdemokratin, genom att skrämma andra i syfte att påverka hur dessa röstar på årsmöten. Ideella föreningar löper dessutom risk att utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Brå har studerat otillåten påverkan inom idrotten. Det kan handla om att personer inom elit­idrotten, och ibland även deras anhöriga, blir hotade och får sina kontaktuppgifter spridda i drev på sociala medier. Det händer att personer i ledningsfunktioner blir hotade och trakasserade, för att de ska avgå, och att sportjournalister utsätts för att avskräckas från att göra granskande reportage eller skriva negativt om en viss klubb.

– Påverkare inom idrotten är ofta besvärligare att hantera än de som exempelvis försöker påverka myndighetspersoner. De har oftare ett skrämselkapital och kan lättare och snabbare samla stora grupperingar att delta i nätdrev och liknande, säger Anna Jonsson, utredare på Brå.

Våga prata om problemen och stötta de utsatta öppet
En viss machokultur inom idrotten kan göra att de som utsätts för påverkansförsök inte pratar om det. Vissa utsatta berättar att de också saknat stöd från överordnade efter påverkansförsök. Organisationer som inte stöttar sin personal kan dock få problem med framtida rekryteringar. För att förebygga och hantera påverkansförsök kan idrotterna lära av varandra, genom att löpande dela erfarenheter, lyfta problemen med otillåten påverkan samt öppet stötta de som utsätts.

Risk för ekonomisk brottslighet
Ett annat problem inom idrotten är att idrottsföreningar löper risk att utnyttjas för ekonomisk brottslighet.

– De flesta idrottsföreningar är ideella föreningar som dessutom är lätta att bilda. Ingen registrering krävs, och det finns inga krav på att uppge vilka som företräder föreningen. Det gör att den kan utnyttjas för olika former av skattebrott och bedrägerier, säger Karolina Hurve, utredare på Brå.

Fakta
I undersökningen ingår idrotterna fotboll, ishockey, basket och bandy, och då främst funktioner inom herridrott på elitnivå. Brå har även undersökt sportjournalisters och supporterpolisers utsatthet i samband med deras yrkesutövning inom idrotten.Rapporten baseras på 106 intervjuer, deltagande observationer samt en genomgång av akter från Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket.

Rapporten Att motverka otillåten påverkan inom idrotten (Brå 2018:5) finns på www.bra.se

För mer information

  • Karolina Hurve, 08-527 58 518, e-post: karolina.hurve@bra.se
  • Anna Jonsson, 08-527 58 405, e-post: anna.jonsson@bra.se

Dokument

Länkar

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Färre organiserade brottslingar än förväntat döms för penningtvättsbrott10.12.2019 10:00:00 CETPressmeddelande

Anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan den nya lagen infördes i juli 2014. Majoriteten av ökningen kan kopplas till bedrägerier och då särskilt annonsbedrägerier. Däremot fångar den nya lagen inte upp storskalig ekonomisk och organiserad brottslighet i någon större utsträckning, vilket var en av intentionerna med lagstiftningen. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum