Umeå kommun

Träningsskolan på Carlshöjdskolan, Ersängsskolan och Östra Ersbodaskolan stängs tillfälligt på grund av smitta

Dela

Utbildningsdirektören har i samråd med smittskyddsläkare på Region Västerbotten beslutat att tillfälligt stänga träningsskolan och fritidsverksamhet onsdag 17 februari till och med tisdag 23 februari. Bakgrunden till stängning är att det finns bekräftad smitta av covid-19. Stängningen berör grundsärskolans personal och elever på Carlshöjdsskolan, Ersängsskolan och Östra Ersbodaskolan. Beslutet gäller inte grundsärskolan på Hagaskolan.

– Det här är en försiktighetsåtgärd som är nödvändig för att minska risken för spridning bland elever och personal, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Av försiktighetsskäl övergår även gymnasiesärskolan på Dragonskolan till distansundervisning.

Umeå kommun följer utvecklingen noga för att vid behov kunna vidta ytterligare åtgärder. Personal och vårdnadshavare får information av rektor om stängningen samt information kring hemuppgifter eller distansundervisning.

Hartviksgården stängs

Även korttidstillsyn på Hartviksgården som är fritids för skolungdomar över 12 år stänger tillfälligt för att hindra smittspridning. Beslut om att stänga verksamheten onsdag 17 februari till och med tisdag 23 februari är taget av verksamhetschef för funktionshinderomsorg efter rekommendationer från Region Västerbottens smittskyddsenhet. Berörda vårdnadshavare informeras under kvällen.


Kontakt vid frågor om skolverksamhet:

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
070-640 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Christopher Granberg
biträdande utbildningsdirektör, grundskola
070-377 35 92
christopher.granberg@umea.se

Carola Jonsson
rektor gymnasiesärskolan
070-331 11 36
carola.jonsson@umea.se

Inger Edström Dahlgren
utvecklingsledare grundsärskola
073-800 58 48
inger.dahlgren@umea.se

Kontakt för frågor om Hartviksgården:

Christian Alfredsson
enhetschef Hartviksgården
funktionshinderomsorg
stöd- och omsorgsförvaltningen
090 - 16 48 18
christian.alfredsson@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tomtebo strand får namn från folktro och Nydalas växtlighet16.6.2021 17:37:17 CEST | Pressmeddelande

Ett stort antal gator, torg, gång- och cykelvägar, parker och broar i det nya stadsdelsområdet Tomtebo strand har fått namn. Namnsättningen för Tomtebo strand anknyter i söder till temat svensk folktro, där utgångspunkten är en övernaturlig skog som lockar in och vilseleder människor – ett vanligt inslag i den svenska folktron. Den östra och norra delen av Tomtebo strand har ett annat fokus. Där uppmärksammas närheten till Nydalasjön genom att namnsätta efter den växtlighet som faktiskt finns i och omkring sjön.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum