Europaparlamentet

Transparent företagsbeskattning: Parlamentet godkänner nya rapporteringsregler

Dela

Ledamöterna har gett slutligt klartecken för nya regler som tvingar storföretag att öppet redovisa den skatt de betalar i varje EU-land. Syftet är att motverka skatteflykt.

  • Multinationella företag måste offentligt redovisa hur mycket skatt de betalar i varje EU-land
  • Viss flexibilitet medges, men de detaljerade reglerna ska förhindra missbruk

På torsdagen fullbordade parlamentet en lagstiftningsprocess som vissa senfärdiga regeringar förhalat i fem års tid.

Om multinationella företag och deras dotterbolag har årsinkomster på över 750 miljoner euro och verksamhet i mer än ett EU-land måste de nu enligt den nya lagstiftningen offentliggöra hur mycket skatt de betalar i varje medlemsland. Dessa uppgifter måste också offentliggöras på nätet, med hjälp av ett universellt formulär i maskinläsbart format.

Detaljerad rapportering för större insyn

För att enklare kunna använda de lämnade uppgifterna och öka insynen måste informationen som tillhandahålls av företagen delas upp i specifika kategorier. Det kan handla om företagets verksamhet, antalet heltidsanställda, resultat före inkomstskatt, ansamlad och betald inkomstskatt samt ansamlad vinst.

Extra skyddsåtgärder för att förhindra regelmissbruk

Dotterbolag eller filialer som ligger under inkomsttröskeln måste också offentliggöra sina skatteuppgifter ifall det råder misstanke om att de enbart bildats för att moderbolaget ska slippa undan de nya rapporteringskraven.

Det finns bestämmelser som möjliggör tillfälliga undantag från vissa rapporteringskrav för multinationella företag, men de är väldigt begränsade.

Räckvidd utanför EU:s gränser

Enligt lagtexten ska rapporterna om skattetransparens även omfatta EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet utanför EU (länder på EU:s så kallade ”svarta” respektive ”grå” lista). Även om parlamentet ville se skärpta bestämmelser för vinstöverföring till skatteparadis utanför EU kommer de nya reglerna synliggöra de skatteintäkter som går förlorade på detta sätt. I januari 2021 konstaterade parlamentet att 6 av de 20 största skatteparadisen är EU-länder, och att det bland de fem största finns två EU-länder. I en studie fastslår direktören för Europeiska observatoriet för skattefrågor att ungefär 80 procent av all överförd vinst i EU hamnar i något av unionens skatteparadis.

Citat

Medföredragande Evelyn Regner (S&D, Österrike) sade: ”Uthållighet lönar sig. Trots alla motgångar och en fem år lång blockering i Europeiska rådet kan vi nu stolt säga att kravet på mer öppenhet i företagsbeskattningen har hörsammats. Alltför länge har företagen spelat efter sina egna regler. Tack vare den öppenhet som den offentliga land-för-land-rapporteringen möjliggör kommer vi nu att kunna kasta ljus över denna dunkla företagsdjungel.”

Medföredragande Ibán García del Blanco (S&D, Spanien) sade: ”Dagens antagande är ett efterlängtat steg för att öka företagens öppenhet och skapa ett prejudikat för världen. EU måste sätta stopp för hemlighetsmakeriet kring var och hur stora multinationella företag gör affärer och hur mycket skatt de betalar i varje land. Medborgare, investerare, fackföreningar, forskare och journalister har rätt att ta del av denna information, och företagen måste visa att de uppträder ansvarsfullt.”

Nästa steg

Direktivet träder i kraft 20 dagar efter det att det har offentliggjorts i EU:s officiella tidning. Sedan har medlemsländerna 18 månader på sig att införliva det i sin nationella lagstiftning. Det betyder att företagen kommer att behöva följa bestämmelserna från och med mitten av 2024.

Lagtexten innehåller en översynsklausul, vilket innebär att reglerna kommer att ses över efter fyra år och förlängas efter bedömning.

Mer information

Den antagna texten kommer att finnas tillgänglig här (11.11.2021)

Plenardebatt (10.11.2021)

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Utskottet för rättsliga frågor

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum