Transportföretagen

Transportföretagen vässar yrkesprovet

Dela

Mellan den 20 april och den 29 maj har 936 elever från 90 gymnasieskolor, inom fem olika yrkesgrenar – bilskadereparation, maskinteknik, lastbilsteknik, personbilsteknik, reservdelskunskap – genomfört Transportföretagens yrkesprov för att visa sin kompetens och skicklighet. Vi säger Grattis till både skolor och elever för fina resultat!

Syftet med Transportföretagens yrkesprov är att höja och matcha kompetensen hos skola och elever med vad branschen efterfrågar.

Yrkesprovet fick med kort varsel ställa om och har nu genomförts digitalt på grund av coronaläget. Dessutom har det uppdaterats så att det bättre svarar mot aktuella behov eftersom motorbranschen teknikutvecklas och förändras i snabb takt. Frågorna har sin bas i branschkraven men är också kopplade till läroplanen.

”Vi är glada att vi med kort varsel lyckades få till möjligheten att arrangera yrkesprovet trots att coronaläget kraftigt påverkat gymnasieskolorna. Yrkesprovet har dessutom uppdaterats eftersom motorbranschen är i ständig utveckling och förändring genom teknikskiftet”, säger Caj Luoma chef kompetensförsörjning Transportföretagen.

Transportsektorns rekryteringsbehov är långsiktigt och omfattande runtom i hela landet. Därför är alla insatser som innebär höjd kvalitet i form av aktuella och attraktiva utbildningar viktiga. Transportföretagen anser att kvalitativa utbildningar dels attraherar fler elever och dels bidrar till att kompetensen och därmed anställningsbarheten, förstärks.

”Yrkesprov skickar en tydlig signal till skolorna om vad företagen efterfrågar och de skapar även förutsättningar för att höja kvaliteten på utbildningarna. I förlängningen leder det till en bättre matchning på arbetsmarknaden”, avslutar Caj Luoma.

Om Transportföretagens yrkesprov:
Yrkesprovet omfattar avgångselever i gymnasieskolans fordonstekniska utbildning och övriga utbildare inom fordon. Eleverna får svara på 8 eller 11 moduler, beroende på inriktning. Varje modul består av 12 frågor med 3 olika svarsalternativ. Det är enbart fordonstekniska frågor. I år skrev 936 elever från 90 gymnasieskolor yrkesprovet. Genom att delta i yrkesprovet erhåller eleverna ett intyg som visar vilka moduler som eleven har klarat samt vilka moduler som yrkesprovet innehåller.              

För pressfrågor kontakta Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se     
 

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Kontakter

Bilder

Om

Transportföretagen
Transportföretagen
Storgatan 19
102 49 Stockholm

08 762 71 00https://www.transportforetagen.se/

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Stöden är slut men krisen pågår31.8.2020 09:15:00 CESTPressmeddelande

För att inte behöva bygga upp stora delar av persontransportsektorn på nytt efter coronakrisen måste stödinsatserna fortsätta för företag som fortfarande har stora omsättningsbortfall. Transportföretagen vill se samma slags satsningar som i Norge och Danmark. Annars riskerar många att stå utan transporter till jobb, skola, träning eller semester den dagen pandemin är över. Dessutom innebär en sargad transportsektor att flera andra branscher drabbas och i sin tur att jobb går förlorade.

Dom i Arbetsdomstolen: Sveriges Hamnars medlemsföretag hade inte förhandlingsskyldighet mot Hamnarbetarförbundet19.8.2020 13:41:00 CESTPressmeddelande

Arbetsdomstolen meddelade idag dom i mål gällande förhandlingsskyldighet för arbetsgivarna mot Hamnarbetarförbundet. Domen innebär att medlemsföretaget APM Terminals ej behövde förhandla med Hamnarbetarförbundet inför beslut om ett test om förändring av arbetsuppgifter för förbundets medlemmar. Domstolen förtydligade dock att bolaget borde ha samverkat med skyddsombud inför beslutet.

Skriande behov av förnyat stöd till bussarna på grund av minskade biljettintäkter13.8.2020 14:23:00 CESTPressmeddelande

Nationella myndigheter och företrädare för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter har idag presenterat gemensamma rekommendationer för kollektivt resande. Sveriges Bussföretag välkomnar en nationell diskussion om rekommendationer för kollektivtrafiken inför kommande skolstarter och arbetshöst. Samtidigt är det nu helt avgörande med förnyat stöd till bussarna på grund av minskade biljettintäkter om kollektivtrafiken ska kunna upprätthålla ett samhällsviktigt utbud av turer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum