Lunds stift, Svenska kyrkan

Tre år av bön och vänskap firas tillsammans med kardinal Anders Arborelius, ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Johan Tyrberg i Lunds domkyrka

Dela

Sedan den 31 oktober 2016 då påve Franciskus och representanter för Lutherska världsförbundet uttryckte viljan att katoliker och lutheraner ska fortsätta vandra vägen från konflikt till gemenskap har dagen firats i Lunds domkyrka. Många steg på den gemensamma vägen har tagits och vänskapsband har knutits allt starkare när vi på treårsdagen firar högtidlig vesper klockan 19.00.

I Lund har man tagit fasta på den överenskommelse som undertecknades i Lunds domkyrka den 31 oktober 2016. Samarbetet och vänskapen mellan katoliker och lutheraner har fördjupats genom bland annat gemensamma gudstjänster och samtal. Fokus ligger på det som förenar – bönen, dopet, samlingen kring Guds ord och tjänsten i världen.
– Vi uppfattar att Lund har fått ett särskilt uppdrag att verka för enhet efter att påve Franciskus och biskop Munib Younan möttes till gemensam gudstjänst i Lunds domkyrka. Det är vår uppgift att tillsammans med kristna över hela världen fortsätta i den andan genom dialog, uppmuntran och inte minst gemensam bön, säger biskop Johan Tyrberg.

I år uppmärksammas också att Den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen fyller 20 år. Dokumentet undertecknades den 31 oktober 1999 och är resultatet av ett djupgående teologiskt arbete där det betonas att det råder samstämmighet mellan katoliker och lutheraner i fråga om rättfärdiggörelsens grundsanningar.
– Den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen och mötet i Lund 2016 är milstolpar av stor betydelse för kyrkans gemensamma arbete. Nyligen var jag i Colombia och fick uppleva hur kyrkorna där värdesatte och byggde vidare på dessa stora framsteg. Jag ser fram emot att vänskapen mellan katoliker och lutheraner i Lund, och över hela världen, fördjupas, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Program:
18.30–19.00 Bön och sång för fred och enhet, Lunds domkyrkas krypta.
19.00 Högtidlig ekumenisk vesper, Lunds domkyrka.
Ca 20.15 Mingel, S:t Thomas av Aquino församlingslokaler, Lilla Algatan 8. Ärkebiskop Antje Jackelén uppmärksammar Den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen. Dominikanbrodern Anders Piltz OP och domkyrkokaplan Lena Sjöstrand m.fl. berättar om åren efter Lundamötet 31 oktober 2016.

Medverkande i gudstjänsten:
Präster, diakoner, ministranter, musiker och körsångare från S:t Thomas av Aquino församling och Lunds domkyrkoförsamling
Dominikanbröder från Lund och dominikansystrar från Rögle
Kardinal Anders Arborelius O.C.D.
Ärkebiskop Antje Jackelén                               
Biskop Johan Tyrberg

Media hälsas välkomna att närvara vid gudstjänsten och minglet. För att få reserverad plats i Lunds domkyrka behövs anmälan senast 29 oktober till pressekreterare Camilla Lindskog, 046-15 55 23.

För mer information:
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan i Lunds domkyrka, 046-71 88 81
Johan Lindén OP, kyrkoherde i S:t Thomas av Aquino församling, 070-281 40 20

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 163 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum