Svenska Ishockeyförbundet

Tre beslut i Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd

Dela

Här bifogas tre beslut i Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd i dag, onsdagen den 24 oktober 2018.

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                            Oscar Hedman
Förening:                       MODO Hockey
Adress:                          Box 49, 89121 ÖRNSKÖLDSVIK
Matchdatum:                 2018-10-19
Mellan:                           MODO Hockey - IK Pantern, HockeyAllsvenskan
Domare/Anmälare         David Bergman
Avstängningsperiod     2018-10-20 - 2018-10-27, 2 match(er)

BESLUT
Efter match penalty i match mellan MODO Hockey och IK Pantern den 19 oktober 2018 åläggs Oscar Hedman, MODO Hockey, följande straff för fighting:
Avstängning fr.o.m. den 20 oktober 2018 t.o.m. den 27 oktober 2018. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Avstängningen bedöms motsvara 2 matcher inklusive den automatiska avstängning som följer av ett match penalty. 

SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Oscar Hedman samt en filmsekvens från händelsen.
Anmälan: Efter 9:17 in i den andra perioden, efter avblåsning för skadad spelare söker de två anmälda spelarna, IK Panterns Valtteri Ilomäki, samt MODO:s Oscar Hedman upp varandra och börjar slåss. Båda utdelar ett stort antal slag mot varandras huvud och fortsätter även trots att de faller ner på isen och trots att linjemännen går emellan. MP för fighting utdöms.
Oscar Hedman har uppgett följande. Håller med om det första som står i anmälan, sen slår jag ett slag som inte träffar när jag ligger ner för att försöka komma loss. Jag har båda handskarna på mig, sen är det inga slag utan vi trycker lite på varandra.
Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Såvitt framgått av utredningen har inga slag utdelats utan handskar. Nämnden finner det utrett att Oscar Hedman gjort sig skyldig till fighting och förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara 2 matcher. Vid bedömningen av avstängningens längd har nämnden särskilt beaktat att Oscar Hedman fortsatt att utdela slag efter att linjemännen försökt avbryta slagsmålet.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 47.

 På disciplinnämndens vägnar

Alexander Ramsay

 

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                             Valtteri Ilomäki
Förening:                        IK Pantern
Adress:                           Kirsebergs Ishall, 21222 MALMÖ
Matchdatum:                  2018-10-19
Mellan:                            MODO Hockey - IK Pantern, HockeyAllsvenskan
Domare/Anmälare          David Bergman 

BESLUT
Efter match penalty i match mellan MODO Hockey och IK Pantern den 19 oktober 2018 beslutas följande avseende anmälan mot Valtteri Ilomäki, IK Pantern, för fighting:
Anmälan föranleder ingen ytterligare bestraffning utöver den automatiska avstängning om en match som följer av utdömt match penalty. Valtteri Ilomäki får således inte spela nästkommande match i serien. 

SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Valtteri Ilomäki samt en filmsekvens från händelsen.
Anmälan: Efter 9:17 in i den andra perioden, efter avblåsning för skadad spelare söker de två anmälda spelarna, IK Panterns Valtteri Ilomäki, samt MODO:s Oscar Hedman upp varandra och börjar slåss. Båda utdelar ett stort antal slag mot varandras huvud och fortsätter även trots att de faller ner på isen och trots att linjemännen går emellan. MP för fighting utdöms.
Valtteri Ilomäki har uppgett följande. Jag och nr 41 i MODO hamnar i handgemäng och utdelar ett par slag vardera. MODO-spelaren faller efter ett par sekunder till isen där jag dras med i fallet ned i isen. När domarna sedan går emellan slutar jag att slå, och utdelar inte heller något mer slag mot MODO-spelaren när vi kommit på fötter, trots att denne riktar och utdelar ett par slag mot mitt huvud. Då jag inte medverkar eller är pådrivande i ytterligare handgemäng efter domarnas ingripande påvisar jag att straffet som utdömdes vara för hårt dömt.
Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Såvitt framgått av utredningen har inga slag utdelats utan handskar. Nämnden finner det utrett att Valtteri Ilomäki gjort sig skyldig till fighting. Förseelsen bedöms dock inte vara så allvarlig att ytterligare avstängning är påkallad utöver den automatiska avstängning om en match som följer av utdömt match penalty.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 47. 

På disciplinnämndens vägnar

Alexander Ramsay

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                            Nicklas Jadeland
Förening:                       IK Pantern
Adress:                          Kirsebergs Ishall, 21222 MALMÖ
Matchdatum:                 2018-10-19
Mellan:                           MODO Hockey - IK Pantern, HockeyAllsvenskan
Domare/Anmälare         David Bergman
Avstängningsperiod     2018-10-20 - 2018-10-31, 3 match(er)
Böter                              5 000:- betalas senast 2018-11-23

BESLUT
Efter match penalty i match mellan MODO Hockey och IK Pantern, HockeyAllsvenskan, den 19 oktober 2018 åläggs Nicklas Jadeland, IK Pantern, följande straff för huvudtackling (checking to the head):

  1. Avstängning fr.o.m. den 20 oktober 2018 t.o.m. den 31 oktober 2018. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
  2. Böter om 5 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 3 matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. 

SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Nicklas Jadeland samt en filmsekvens från händelsen.
Anmälan: 17:27 in i den andra perioden mellan Modo och IK Pantern tacklar Anmäld spelare en Modo spelare mot kortsargen i ytterzon. I tacklingen sätter Jadeand upp sin armbåge vilken träffar Modo-spelaren i huvudet. Spelaren blir skadad och utgår från matchen. Vänligen se videosekvenser i dropbox.
Nicklas Jadeland har uppgett följande. Jag åker mot en puck som är på väg ner i Modos högra sarghörn med riktning rakt mot pucken. På vägen ner blir jag screenad av en Modospelare vilket gör att jag får ändra min åkriktning innan jag söker kontakten med Modospelaren som befinner sig närmst pucken. Jag går med min kropp och armen böjd längs sidan in i kroppen på Modospelaren som vid kontakttillfället svänger av skarpt åt vänster vilket gör att han placerar sitt huvud i nivå med övre sarglisten. Då min intention och utfallet med min kontakt är att komma framför Modospelaren och vinna pucken fullföljer jag kontakten mot kroppen och vinner pucken.
Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Nicklas Jadeland gjort sig skyldig till en huvudtackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara 3 matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

1)                  Jadeland hade kunnat undvika tacklingen

2)                  Tacklingen sker mot plexit

3)                  Tacklingen är respektlös och det är stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 44. 

På disciplinnämndens vägnar

Alexander Ramsay

Med vänliga hälsningar

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
Marknads-, kommunikations- och försäljningsavdelningen

Anders Feltenmark
Informationsassistent

Nyckelord

Kontakter

Alexander RamsayOrdförande i Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd

070 - 522 64 54

Dokument

Länkar

Om

Svenska Ishockeyförbundet
Svenska Ishockeyförbundet
Tjurhornsgränd 6, 3 tr, Box 5204
121 16 Johanneshov

08-449 04 00http://www.swehockey.se

Svensk Ishockey – tillsammans tar vi ansvar och skapar passion, framgång och glädje i vardagen. Svenska Ishockeyförbundet bildades den 17 november 1922. Medlem i Sveriges Riksidrottsförbund sedan starten och i Internationella Ishockeyförbundet (IIHF) sedan 1920. Vi är en av de mest framgångsrika idrotterna i Sverige och en av de mest framgångsrika inom vår idrott i världen. Det ska vi fortsätta att vara. Svensk Ishockey ska också vara en samlande kraft och bidra till att bygga vårt framtida samhälle.

Svenska Ishockeyförbundet är ett av Sveriges största idrottsförbund med 392 föreningar i 22 distrikt och drygt 68 000 spelare och domare. 2 301 ishockeylag samsas i 363 ishallar runt om i landet.

Om Svenska Ishockeyförbundets pressmeddelanden 
Den som vill ändra, lägga till eller ta bort E-postmottagare meddelar detta till info@swehockey.se

Följ Svenska Ishockeyförbundet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Ishockeyförbundet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum