Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Treårig plan för beslutsunderlag kopplade till Sveriges tillväxtutmaningar

Dela

Tillväxtanalys presenterar idag planen för de analyser och utvärderingar som vi vill bidra med i syfte att utveckla, ompröva och effektivisera politiken och genomförandet av den.

Sverker Härd, generaldirektör vid Tillväxtanalys.
Sverker Härd, generaldirektör vid Tillväxtanalys.

De övergripande målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. Delmålen är:

  • stärkta förutsättningar för innovation och förnyelse
  • stärkt entreprenörskap för ett dynamiskt och diversifierat näringsliv
  • ramvillkor och väl fungerande marknader som stärker företags konkurrenskraft.

– De analyser och utvärderingar som vi genomför under de kommande tre åren utgår från de tillväxtutmaningar som vi i dialog med relevanta departement och genomförandemyndigheter har identifierat, säger Sverker Härd, Tillväxtanalys generaldirektör.

Några av tillväxtutmaningarna som beslutsunderlagen kommer att adressera är:

  • tendenser till en avtagande internationell integration och handel
  • bristande kompetensförsörjning inom viktiga strategiska områden som bland annat riskerar  att hämma digitaliseringen av svenskt näringsliv och företagens möjligheter att nyttja fördelarna med artificiell intelligens (AI)
  • urbaniseringstrenden som riskerar att leda till fortsatt stora skillnader i tillväxt i olika delar av landet
  • behovet av omfattande innovationer och strukturomvandling för att leva upp till de globala hållbarhets- och klimatmålen
  • Sveriges hantering av den pågående coronapandemin.

– I planen presenterar vi även de metodutvecklingsprojekt som vi kommer att genomföra. Metoderna kommer att underlätta framtida analyser och utvärderingar, avslutar Sverker Härd.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Sverker Härd, generaldirektör vid Tillväxtanalys.
Sverker Härd, generaldirektör vid Tillväxtanalys.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3
831 40 Östersund

010-447 44 00https://www.tillvaxtanalys.se/

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, är en myndighet under Näringsdepartementet. Vårt uppdrag är att analysera och utvärdera svensk tillväxt- och näringspolitik. Genom vår kunskap bidrar vi till att effektivisera, ompröva och utveckla tillväxtpolitiken samt genomförandet av Agenda 2030. Myndigheten som leds av generaldirektör Sverker Härd har sitt huvudkontor i Östersund. Vi har även ett kontor i Stockholm.

Följ Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum