Svenska kyrkan

Treårigt kollektivavtal för Svenska kyrkan tecknat med Kommunal

Dela
Maria Hansson och Peter Larsson, Kommunal. Cecilia Herm, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Foto: Robert Svec

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat kollektivavtal med Kommunal för Svenska kyrkan. Förhandlingarna med övriga arbetstagarorganisationer fortsätter.

- Vi har haft mycket bra och konstruktiva förhandlingar med Kommunal, säger Cecilia Herm, förhandlingschef Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Vi har hittat ett antal lösningar som fungerar väl för båda parter och det finns ingen anledning att dra ut på förhandlingarna längre.

Avtalet med Kommunal är på tre år och innehåller utrymme för löneökningar på totalt 6,5 % över tre år, vilket är i nivå med det märke som satts av industrin. Därmed kan årets löneprocess sättas igång för medlemmar i Kommunal.

I övrigt innebär överenskommelsen bland annat att arbetsgivaren inte längre behöver påkalla förhandling innan beslut fattas om provanställning. Det kravet ersätts med en underrättelseskyldighet för arbetsgivaren.

En avtalsvårdsgrupp/samrådsgrupp för bland annat avtals- och arbetsmiljöfrågor har bildats. Tanken är att parterna kan ha en dialog i angelägna frågor under avtalsperioden.

- Det är bra att ha en möjlighet att även under avtalsperioden kunna föra en dialog mellan parterna, särskilt som avtalet är treårigt, säger Cecilia Herm.

Det har även skett ändringar i avtalet rörande föräldrapenningtillägg och föräldralön. För arbetsgivarnas del har administrationen förenklats genom att de numera beräknas per kalenderdag. Föräldrapenningtillägget utges också som längst till dess att barnet är 36 månader och arbetstagaren är på arbetsgivarens begäran skyldig att styrka att denne uppbär föräldrapenning från Försäkringskassan. För arbetstagarnas del innebär ändringarna att arbetstagaren har rätt till föräldrapenningstillägg från första anställningsdagen. Dessa förändringar träder i kraft den 1 oktober 2017.

- Vi är mycket nöjda med att ha fått enklare och mer lätthanterliga bestämmelser för föräldrapenningtillägget och föräldralön. Att karenstiden upphör är också en viktig fråga för att göra Svenska kyrkan till en mer attraktiv arbetsplats för nya medarbetare, säger Cecilia Herm.

Nu fortsätter förhandlingarna med övriga arbetstagarorganisationer. Målet är att teckna avtal så snart som möjligt.

Arbetsgivarorganisationen kommer att återkomma med mer information om förändringarna i de allmänna bestämmelserna efter att avtal har tecknats med övriga arbetstagarorganisationer. 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Nyckelord

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Internationell biståndsallians möts i Uppsala19.10.2018 10:57Pressmeddelande

Den 27 oktober till 1 november håller ACT-alliansen sin tredje generalförsamling i Uppsala, med 350 deltagare från hela världen. ACT-alliansen är en av världens största biståndsallianser, där Svenska kyrkan och Diakonia är svenska medlemmar. Bland inbjudna gäster finns FN:s vice generalsekreterare, Amina Mohammed, högsta chefen för FN-organet UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, biståndsminister Isabella Lövin samt Carin Jämtin, generaldirektör för Sida.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum