AP3 Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden visar stark portfölj i prövningarnas tid

Dela

Tredje AP-fonden (AP3) summerar första halvåret 2022. AP3s resultat första halvåret 2022 uppgick till -35 347 miljoner kronor. AP3s totalavkastning uppgick till -7,0 procent efter kostnader och AP3s fondkapital uppgick till 464,9 miljarder kronor.

  • AP3s resultat första halvåret 2022 uppgick till -35 347 (48 133) miljoner kronor.
  • AP3s totalavkastning uppgick till -7,0 (11,4) procent efter kostnader.
  • Fondens förvaltningskostnadsandel i helårstakt uppgick till 0,08 (0,09) procent, varav rörelsekostnader 0,05 (0,05) procent.
  • AP3s fondkapital uppgick till 464 927 (502 287 per 31/12 2021) miljoner kronor, vilket var en minskning med 37 360 miljoner kronor.
  • Från fondkapitalet har 2 013 (4 220) miljoner kronor betalats till Pensionsmyndigheten för att täcka skillnaden mellan inbetalda pensionsavgifter och utbetalda pensioner samt kostnader för inkomstpensionssystemet under första halvåret 2022.
  • Under första halvåret var avkastningen på AP3s portfölj 5,6 procentenheter högre än utvärderingsportföljen LSP.
  • Fondens ägarstyrningsrapport publiceras i samband med delårsrapporten.
  • AP3 har under våren tillsatt en hållbarhetschef och bildat en särskild hållbarhetsgrupp inom kapitalförvaltningen för att ytterligare stärka integreringen av hållbarhetsarbetet i portföljförvaltningen. En viktig del består i att definiera kvantitativa och kvalitativa mål samt aktiviteter vars syfte är att nå de långsiktiga mål som styrelsen fastställt.

Kerstin Hessius, vd AP3:

”Omsvängningen från 2021, som avslutades i dur, gick oerhört fort och det har varit ett riktigt tufft första halvår i de finansiella marknaderna då såväl aktier som obligationer har haft negativ avkastning. Under dessa omständigheter uppvisar AP3 ett förhållandevis bra resultat med -7 procent i avkastning efter kostnader.”

”Detta är mitt sista år som VD för AP3 och nu går stafettpinnen till Staffan Hansén som tillträder under senhösten i år. Med trygghet lämnar jag över en fin organisation, mycket kompetenta medarbetare och en stark portfölj som har alla förutsättningar att bidra till pensionssystemet framöver.”

Till halvårsrapport 2022

Sammandrag av AP3s resultat per 30 juni 2022

 

30 juni 2022

30 juni 2021

31 dec 2021

Utgående fondkapital, mdkr

464,9

466,9

502,3

Periodens/årets resultat, mdkr

-35,3

48,1

86,8

Nettoflöden mot pensionssystemet, mdkr

-2,0

-4,2

-7,5

Ingående fondkapital, mdkr

502,3

423,0

423,0

       

Avkastning efter kostnader, procent

-7,0

11,4

20,7

Real avkastning efter kostnader, procent

-11,7

10,8

16,2

Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, procent av förvaltat kapital *

0,05

0,05

0,05

Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, procent av förvaltat kapital *

0,03

0,03

0,03

Total förvaltningskostnadsandel, procent av förvaltat kapital *

0,08

0,09

0,08

Annualiserad avkastning efter kostnader 5,0 år, procent **

8,5

11,2

11,3

Annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år, procent **

9,9

9,7

11,1

Real annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år procent **

8,0

8,7

9,8


*Vid halvårsrapport beräknas kostnadsandelen som helårseffekt
**Även vid halvårsrapporter beräknas den annualiserade avkastningen för 10,0 resp. 5,0 år

AP3s halvårsrapport 2022

AP3s Ägarstyrningsrapport och bilaga 

Tredje AP-fonden (AP3)

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 30 juni 2022 förvaltade fonden 464,9 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt. Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se 

AP3s pressrum  

 Prenumerera på pressmeddelanden från AP3

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

AP3 Tredje AP-fonden
AP3 Tredje AP-fonden
Box 1176
111 91 Stockholm, SWEDEN

+46 (0)8 555 17 100http://www.ap3.se

Tredje AP-fonden (AP3)

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 30 juni 2022 förvaltade fonden 464,9 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt. Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se

Följ AP3 Tredje AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AP3 Tredje AP-fonden

AP3 present a strong portfolio in challenging times24.8.2022 09:03:32 CEST | Press release

AP3 reported a net result of SEK -35,347 (48,133 million) for the first six months of 2022. The total return was -7.0 (11.4%) after expenses. The annualised asset management cost ratio was 0.08% (0.09), of which operating expenses totalled 0.05% (0.05) Fund capital was SEK 464,927 (502,287 at 31 Dec 2021), a decrease of SEK 37,360 million. SEK 2,013 million (4,220) was paid from fund capital to the Swedish Pensions Agency during the period to cover the difference between paid-in pension contributions and outgoing pensions and to meet pension system costs. AP3 has generated an average annual return of 8.5% (11.2) over the last five years and 9.9% (9.7) over the last 10 years. Return outperformed the LSP benchmark portfolio by 5.6 percentage points during the period. AP3 Stewardship report is published in connection to the half-year report (soon in English) AP3 appointed, this spring, a Head of Sustainability and formed a special sustainability group in asset management to further streng

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum