Stockholms stad

Trendbrott: Färre stockholmare oroliga för att utsättas för brott

Dela

Stockholms stads trygghetsmätning 2020 visar att stockholmarnas oro för att utsättas för brott har minskat från 11 procent 2017 till 9 procent 2020. Störst förbättring har skett i stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Där har rädslan att utsättas för brott minskat med 13 procentenheter i Spånga-Tensta och med 10 procentenheter i Rinkeby-Kista.

– Jag är försiktigt positiv till att vi nu är på väg mot ett Stockholm där alla ska känna sig trygga, oavsett var man bor. Trenden med ökande otrygghet som vi såg under den förra mandatperioden verkar nu vara bruten. Sedan valet har vi bland mycket annat gjort investeringar om 100 miljoner kronor per år för en rad trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, och nu ser vi lovande resultat, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad.

Trygghetsmätningen är ett viktigt underlag för att vässa trygghetsarbetet och ta fram lägesbilder i varje stadsdel. Stadsdelarna går nu vidare med resultatet för att i samverkan med bland annat polis, skola och socialtjänst stärka det lokala trygghetsarbetet.

– Att sätta stopp för otrygghet är min främsta prioritet. Det förebyggande arbetet är avgörande och samverkan mellan olika delar av stadens organisation och andra aktörer kommer därför att utökas än mer. Det unika samverkansavtal vi har ingått med Polisregion Stockholm är ett exempel på det arbete som redan pågår och som nu fördjupas, avslutar Anna König Jerlmyr.

Fakta

Stockholms stads trygghetsmätning är en stadsövergripande enkätundersökning om trygghet, och utsatthet för olika typer av brott. Sedan 2008 har trygghetsmätningen genomförts var tredje år med ett slumpmässigt urval av personer 16–79 år mantalsskrivna i Stockholms stad. Totalt besvarades enkäten i år av 17 857 personer. Undersökningens resultat är nedbrutet i olika stadsdelar, grupper och åldrar.

Årets trygghetsmätning visar på ett försiktigt positivt resultat, i förhållande till den gradvis ökning av oro och otrygghet kopplat till brott som noterats i Stockholms stad från 2011. För 2020 tycks ökningarna ha planat ut eller till och med börjat minska. Detta gäller såväl för den generella oron för brott (vilken minskat från 11 till 9 procent i årets mätning) som för oro i det egna bostadsområdet, där ökningen avtagit och planat ut på en nivå om 10 procent otrygga.

Ta del av Stockholms stads trygghetsmätning 2020.

För mer information

För mer information samt intervjuförfrågningar, kontakta finansborgarrådets pressekreterare Edward Tovi, 076-122 92 02.

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum