Region Örebro län

Trivsel i skolan och en känsla av tillit är viktigt för att må bra

Dela

Trots att tre av fyra elever i årskurs 9 i Mellansverige mår bra eller mycket bra finns betydande skillnader i ungas hälsa. Detta faktum beror till stor del på skilda livsvillkor visar rapport nummer 3 i serien ”Mår alla bra?”.

Av de olika faktorer som studerats i den tredelade rapportserien ”Mår alla bra?” är det livsvillkoren som förklarar den största delen av skillnaderna i ungas mående.

De livsvillkor som har de starkaste positiva sambanden med att må bra är att trivas i skolan, ha ljus framtidssyn, känna tillit till andra människor och att vara trygg i klassrummet. När det gäller levnadsvanorna är det viktigt att sova tillräckligt och att vara fysiskt aktiv, då det är detta som har det starkaste sambandet med ett bra mående.

Oro för familjens ekonomi

När det gäller motsatsen, det vill säga faktorer som får unga att må mindre bra är det oro för sin familjs ekonomi som har det starkaste negativa sambandet.

- Det är oerhört viktigt att vi ger alla barn och unga samma chans till ett gott mående. Resultatet av undersökningen ”Mår alla bra?” visar att det tyvärr inte är så, och nu behöver vi i Region Örebro län tillsammans med skolorna, kommunerna och civilsamhället arbeta för att ytterligare förbättra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Ojämn hälsa

Det är sedan tidigare känt att hälsan är ojämnt fördelad i befolkningen, vilket även den här rapporten bekräftar. Rapporten visar på vikten av att arbeta med frågan för att utjämna skillnaderna i hälsa mellan olika grupper och göra hälsan i befolkningen mera jämlik. Insatser för barn och ungas trygghet, skoltrivsel och ökade delaktighet i demokratiska processer och i civilsamhället ger grund för så väl god och jämlik hälsa som ett hållbart samhälle.

- Vi har goda kunskaper om vad ungas ohälsa beror på, och hur den kan undvikas. Nu måste vi med gemensamma krafter omsätta denna kunskap i handling. Vi måste börja se den ojämlika hälsan som det samhällsproblem det faktiskt är, säger Behcet Barsom (KD), regionråd.

 

Kontakt

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-524 22 66

Behcet Barsom, regionråd, telefon: 073-077 77 36

Carina Persson, epidemiolog, Staben hållbar utveckling, telefon: 072-742 74 82

Mer information om undersökningen och rapportserien

Detta är den tredje rapporten i en serie om tre delar som undersöker ojämlikhet i hälsa bland ungdomar i Uppsala, Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. Rapporterna är skrivna i samarbete mellan länens enheter för folkhälsorapportering, den så kallade CDUT-regionen. Resultatet i undersökningen baserar sig på enkätsvar från 9 512 elever i årskurs 9 i Örebro, Västmanland, Sörmland och Uppsala län. Undersökningarna genomfördes 2017. Enstaka tryckta rapporter kan beställas kostnadsfritt i mån av tillgång samt hämtas i digital form via länken.

Undersökningen Liv & hälsa ung i Örebro län genomfördes för sjätte gången år 2017 av Region Örebro län i samverkan med länets skolor.Syftet med Liv & hälsa ung-undersökningen är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa och följa utvecklingen över tid. Resultat uppdelat på kön, skolår och geografisk nivå för Örebro län finns tillgängligt i ett digitalt analysverktyg via länken. Mer information om undersökningen finns även på Region Örebro läns webbplats.

Kontakter

Bilder

Andreas Svahn
Andreas Svahn
Ladda ned bild
Behcet Barsom
Behcet Barsom
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - för oss tillsammans

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Att samla administrationen i befintliga lokaler ska utredas ytterligare29.11.2019 14:29:54 CETPressmeddelande

Region Örebro läns administration i Örebro är i nuläget lokaliserade i flera olika fastigheter runt om i Örebro. Flera av lokalerna är i behov av upprustning och är svåra att anpassa till ett modernt arbetssätt. En förstudie har sett över förutsättningarna för en nybyggnad för att samla administrationen på ett ställe. Regiondirektören får nu ett tilläggsuppdrag av regionstyrelsen att fördjupa utredningen genom att undersöka möjligheten att samla administrationen i moderna befintliga lokaler på ett fåtal platser i Örebro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum