Svenska kyrkan

"Tror inte på Gud" - vanligaste orsak till utträde ur Svenska kyrkan

Dela

”Jag tror inte på Gud”. Det är det vanligaste svaret på frågan varför människor väljer att lämna Svenska kyrkan, visar en ny undersökning.

1,5 procent av medlemmarna lämnade Svenska kyrkan under 2016. En ny undersökning bekräftar bilden att beslutet handlar om en längre process. Foto: Gustaf Hellsing
 

2016 blev ett år med ovanligt många utträden ur Svenska kyrkan. Medlemsstatistik som nu är slutligt sammanställd visar att 90 000 personer, 1,5 procent av medlemmarna, valde att lämna Svenska kyrkan under året. Samtidigt med statistiken släpper Svenska kyrkan en enkätundersökning om orsaker till utträden.

Det framkommer att det absolut vanligaste skälet till att människor säger upp sitt medlemskap är att de inte tror på Gud, 40 procent av de svarande har uppgett detta svar. Därefter kommer skäl som att medlemskapet inte känns meningsfullt (18 procent) och ekonomiska motiv (17 procent). Svaren stämmer väl överens med flera tidigare studier, säger Pernilla Jonsson, chef för analysenheten vid Kyrkokansliet i Uppsala..

I debatten kring utträden under senare år har argumentet återkommit att människor lämnar Svenska kyrkan på grund av att den uppfattas som alltför teologiskt utslätad eller på grund av att den uppfattas som för politisk. Den typen av skäl är dock sällan förekommande i den aktuella undersökningen, endast 1,9 procent av de svarande uppgav motiv som dessa för sitt utträde.

- Undersökningen bekräftar bilden vi har sedan tidigare att beslutet att utträda för de flesta människor handlar om en längre process. Man har en svag relation, eller har inte reflekterat närmare över sitt medlemskap, och när kyrkan på olika sätt uppmärksammas i offentligheten påminns man om sitt medlemskap och prövar det, säger Pernilla Jonsson.

Utträdena 2016 följde i stort sett det normala mönstret när det gäller vilka grupper som är mest benägna att utträda. En avvikelse inträffade dock under juni och juli, då många utträdde, den största delen av dem i äldre grupper med ett långt medlemskap bakom sig. Detta kunde tydligt kopplas till mediers granskning av kyrkans resor i början av sommaren, och speglade sannolikt en förtroendefråga, säger Pernilla Jonsson.

- Utträdena fortsatte sedan att ligga på en högre nivå än vanligt fram till och med oktober, men det går inte att på samma sätt koppla till några enskilda händelser.

Under 2016 valde drygt 8000 människor att träda in i Svenska kyrkan, vilket är ungefär på samma nivå som de senaste åren.

Undersökningen gjordes 24 november-9 december 2016. Den bygger på en enkät där 5384 svenskar har svarat, och är utförd av Norstats webpanel på beställning av Svenska kyrkan.
 
Undersökningen specificerar inte när utträdena har skett. De kan ha skett 2016 eller tidigare. Svenska kyrkan gör också en särskild undersökning om orsaker till utträden under enbart 2016. Den presenteras i höst.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Internationell biståndsallians möts i Uppsala19.10.2018 10:57Pressmeddelande

Den 27 oktober till 1 november håller ACT-alliansen sin tredje generalförsamling i Uppsala, med 350 deltagare från hela världen. ACT-alliansen är en av världens största biståndsallianser, där Svenska kyrkan och Diakonia är svenska medlemmar. Bland inbjudna gäster finns FN:s vice generalsekreterare, Amina Mohammed, högsta chefen för FN-organet UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, biståndsminister Isabella Lövin samt Carin Jämtin, generaldirektör för Sida.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum