Brå

Trosa har störst andel utsatta för brott mot person i polisregion Öst

Dela

I polisregion Öst är det en mindre andel av befolkningen som uppger att de blivit utsatta för brott mot enskild person, jämfört med riket i stort. Inom regionen är andelen personer som uppger utsatthet störst i Trosa och minst i Gnosjö. Eskilstuna är den kommun i regionen där störst andel känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen på kommunnivå.

Utsatthet för brott

I polisregion Öst är det en något mindre andel (20,3 %) som uppger att de har blivit utsatta för brott mot enskild person, jämfört med riket i stort (22,8 %). Samma sak gäller för egendomsbrott där 13,7 % uppger att de blivit utsatta, jämfört med 14,6 % i riket.

Trosa är den kommun i regionen där störst andel uppger att de utsatts för brott mot enskild person (28,8 %), medan Gnosjö har minst andel utsatta (14,3 %). Linköping är den kommun där störst andel uppger att de har blivit utsatta för egendomsbrott (18,4%), medan andelen är minst i Finspångs kommun (4,7 %).

Otrygghet och oro för brott

Andelen som upplever otrygghet och oro är generellt sett marginellt mindre i polisregion Öst än i riket i stort. Inom regionen är Eskilstuna den kommun där det är vanligast att personer känner otrygghet och oro för brott.

Förtroende för rättsväsendet

Förtroendet för rättsväsendet är ungefär lika stort i regionen jämfört med riket i stort, dock är förtroendet för polisen och kriminalvården marginellt större i polisregion Öst jämfört med i riket. Vanligast att ha stort förtroende är det i Linköpings kommun, medan det är mindre vanligt i Gnesta, Vingåker och Ödeshög.

Fakta

Polisregion Öst består av 35 kommuner fördelade på tre polisområden (Jönköping, Södermanland och Östergötland). Det relativt sett få antal svarande i kommunerna, kan bidra till statistisk osäkerhet. Resultaten bör därför betraktas som indikationer på hur det ser ut snarare än sanna värden.

Kortanalysen baseras på resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2019–2020. NTU bygger på post- och webbenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott (under förgående kalenderår, otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet). Utifrån undersökningens resultat kan slutsatser dras för hela befolkningen i åldrarna 16–84 år.

Brott mot enskild person innefattar misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri och nätkränkning.

Egendomsbrott mot hushåll innefattar bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur/från fordon och cykelstöld.

Hela undersökningen hittar du på Brås webbplats

För mer information:

Johanna Viberg: 08-527 58 474, johanna.viberg@bra.se

Sofie Lifvin: 08-518 32 403, sofie.lifvin@bra.se

Länkar

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Brå och CVE medverkar i Almedalen5.7.2021 08:53:49 CEST | Pressmeddelande

Under årets digitala Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att sända flera intressanta webbinarier och samtal i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder, välfärdsbrott, islamofobiska hatbrott, ungas väg ut ur kriminalitet, kommunalt ansvar i brottsförebyggande arbete och hur våldsbejakande extremism påverkats av pandemin.

Stora skillnader i otrygghet och utsatthet för brott mellan landets kommuner21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det är stora skillnader mellan landets kommuner och storstädernas stadsdelar i hur stor andel av befolkningen som uppger att de utsatts för brott mot enskild person. Störst andel finns i stadsdelsnämndsområdet Östra Göteborg, medan andelen är minst i Vansbro kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen 2019–2020 på kommunnivå.

Östra Göteborg har störst andel utsatta för brott mot person i polisregion Väst21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

I polisregion Väst är det en något större andel av befolkningen som uppger att de blivit utsatta för brott mot enskild person, jämfört med riket i stort. Inom regionen, och även i riket, är andelen som uppger utsatthet störst i Östra Göteborg. Minst andel i regionen finns i Tidaholms kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen på kommunnivå.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum