Vänsterpartiet Skåne

Trots chockhöga elpriser: Alliansen nekar politisk bredd i skånska Effektkommissonen

Dela

Under dagens möte med regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne avslogs Vänsterpartiets initiativärende om att låta alla regionfullmäktiges partier ingå i den skånska Effektkommissionen, den enda gruppen som arbetar specifikt mot el- och energiförsörjningsfrågorna i regionen.

- Elpriserna skenar och utmanar ekonomin för våra invånare, institutioner och företag, säger Vilmer Anderssen, representant i regionala utvecklingsnämnden och initiativtagare till förslaget. Energipolitiken är en nationell fråga där vi i Skåne behöver visa en så bred och enad front som möjligt för att få till åtgärder som dämpar effekterna av de höga energipriserna så fort som möjligt. Idag utesluts folkvalda partier från diskussioner och beslutfattande, och framförallt från att medverka i bred enighet kring hur avgörande den här frågan faktiskt är.

Effektkommissionen har i uppdrag att arbeta med den långsiktiga elförsörjningen. Representanter från Region Skåne, kommuner, privata energibolag, näringslivsrepresentanter och offentliga myndigheter diskuterar fram gemensamma fokusområden för att ha möjligheten att förbättra elförsörjningen i Skåne, med avseende på leveranssäkerhet, kostnad och miljö. Alla regionfullmäktiges partier är inte representerade i Effektkommissionen. I svaret till initiativet anges att det är viktigt att Effektkommissionen inte blir för stor, d.v.s. består av för många representanter.

- Skånes effektkommission består av femton aktörer som skickar representanter till mötena. Från Region Skåne skulle det innebära att fem personer till skulle delta för att alla folkinvalda partier skulle ha en representant. Det skulle vara demokratiskt riktigt att alla partierna är med och arbetar med frågorna, inte minst för att befästa den gemensamma utgångspunkten att kräva snabba åtgärder. Att hävda att det på något vis skulle försämra gruppens arbete att vara fem till, det har jag svårt att se som ett hållbart argument för avslag, avslutar Angelica Svensson, även hon representant i regionala utvecklingsnämnden.

Kvalificerade bedömningar pekar på att de höga priserna kommer att stanna, med risk för ytterligare höjningar under höst och vinter.

Nyckelord

Kontakter

Vilmer AndersenLedamot i regionfullmäktige, representant i regionala utvecklingsnämnden

Tel:070 - 585 22 24

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V förbättrar färdtjänsten – lösning i sikte för invånare i gränskommuner11.11.2022 12:13:16 CET | Pressmeddelande

På både regional och kommunal nivå har Vänsterpartiet drivit frågan om att förändra reglerna för färdtjänst. Det nuvarande systemet har gjort det svårt för färdtjänstresenärerna att korsa Skånes gränser, vilket ställer till det för de som bor nära en regiongräns. Nu skall en förändring med sikte på att göra det möjligt att resa till angränsande län med den vanliga färdtjänsten snabbutredas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum