SBAB Bank

Trots en andra coronavåg: endast två av hundra bostadsägare tror på fallande bopriser

Dela

Efter raset i hushållens förväntningar under våren då det var fler bostadsägare som trodde på fallande än stigande bopriser på ett års sikt, har andelen som istället tror på stigande priser dominerat. I den senaste mätningen stiger den andelen ytterligare. Trots att vi nu är inne i en andra coronavåg, tror endast två av hundra på fallande priser.

Robert Boije, chefsekonom SBAB
Robert Boije, chefsekonom SBAB

Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

SBAB har frågat knappt 1100 bostadsägare om vad de tror om boprisernas utveckling framöver. Undersökningen är årets fjärde kvartalsvisa mätning. En klar majoritet (68 procent) tror att bostadspriserna stiger på ett års sikt - 17 procent med mer än 5 procent och 51 procent med upp till 5 procent. 20 procent tror att priserna står stilla medan endast 2 procent tror att de sjunker.

På tre års sikt tror 58 procent av de svarande att priserna kommer att öka med upp till 10 procent och 8 procent att de kommer att öka med mer än 10 procent. Även på denna sikt tror endast 2 procent av de svarande på fallande priser.

- Den första coronavågen i våras fick boprisförväntningarna att rasa långt ner i källaren. Från att det då var betydligt fler som trodde på sjunkande än stigande priser, gäller nu det omvända. Trots att vi är inne i en andra coronavåg tror endast två av hundra bostadsägare att priserna kommer att falla det närmaste året. Denna utbredda optimism kan nog förklaras av att vårens farhågor om fallande priser inte besannades. Det är uppenbart mycket psykologi i förväntningarna, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Fortsatt högt efterfrågetryck på bostäder

Bland de som tror på stigande bostadspriser på både ett och tre års sikt säger i båda fallen runt 80 procent att skälet till detta är ett högt efterfrågetryck på bostäder. Bland de fåtal som tror på fallande priser på både ett och tre års sikt anges ett svagt efterfrågetryck som huvudförklaring, närmast följt av stramare myndighetskrav på bankernas kreditgivning.

- Det är tydligt att många bedömer att efterfrågan på bostäder kommer att vara fortsatt hög framöver trots den negativa utvecklingen till följd av coronapandemin. Fortsatt bostadsbrist och en omläggning från annan konsumtion, som begränsas av restriktionerna kopplade till smittspridningen, till bostadskonsumtion bidrar troligen till detta, säger Robert Boije.

- En jämförelse mellan SBAB:s och SEB:s samt Erik Olsson:s respektive index, som baseras på svar från delvis olika hushållsgrupper, visar som vanligt att bostadsägare har en mer optimistisk bild av prisutvecklingen framöver än andra grupper. Samstämmigheten mellan de olika indexen är dock ovanligt stor just nu, vilket stärker bilden av att hushållen överlag tror på fortsatt stigande bopriser framöver, säger Robert Boije.

Tabell- och diagrambilaga bifogas nedan

Anm. SBAB Housing Price Expectations (HPE) är en av tre indexserier som SBAB och Booli tar fram för att brett undersöka temperaturen på bostadsmarknaden. De andra två är SBAB Booli Housing Market Index (HMI) som mäter läget för nyproduktionen av bostäder och SBAB Booli Housing Price Index (HPI) som mäter den faktiska prisutvecklingen på bostäder. De första två indexen publiceras kvartalsvis och det senare månadsvis.

Tabell- och diagrambilaga

Tabell 1. SBAB Booli Housing Price Expectations (HPE)

Anm. Undersökningen genomförd av Kantar Sifo under vecka 46, 2020. Till följd av avrundningar behöver inte siffrorna summera till hundra procent.

Diagram 1. SBAB Booli indikator (HPE) jämfört med SEB:s och Erik Olssons

Kommentar till diagrammet: Visar andelen svarande som tror på stigande minus andelen svarande som tror på sjunkande priser på ett års sikt. SBAB/Booli frågar bostadsägare, SEB både bostadsägare och de som hyr. Erik Olsson frågar de som går på bostadsvisningar.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Robert Boije, chefsekonom SBAB
Robert Boije, chefsekonom SBAB
Ladda ned bild

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 283 000 och 365 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2020). Antal medarbetare (FTE) är 743. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete.

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Debattartikel: Vad hände egentligen med småhusbyggandet?11.1.2021 07:00:00 CETPressmeddelande

Småhusbyggandet har minskat dramatiskt det senaste decenniet samtidigt som hyres- och bostadsrättproduktionen har ökat kraftigt. Vilka förklaringar finns? Är det en önskvärd utveckling sett till hur hushållen vill bo och vad säger egentligen forskningen? Om detta skriver Robert Boije, chefsekonom SBAB och Fredrik Kopsch, docent i fastighetsekonomi vid Lunds universitet, i en debattartikel i Dagens Nyheter idag.

Fallande lägenhetspriser i Stockholm men stigande i Malmö och Göteborg i december6.1.2021 07:00:00 CETPressmeddelande

Priserna på lägenheter föll i december i Storstockholm medan de fortsatte att stiga på småhus. I Storgöteborg och Stormalmö gällde det omvända på lägenheter respektive hus. Mest steg lägenhetspriserna i Stormalmö samtidigt som småhuspriserna föll tillbaka som mest i samma region. Bokslutet för hela 2020 gav markant stigande bostadspriser överlag - trots corona.

SBAB visar att boendeekonomi är jättekul i ny reklamserie27.11.2020 10:00:00 CETPressmeddelande

För tre år sedan lanserade SBAB konceptet ”Boendeekonomi är jättekul” och bjöd in till en fullsatt show i Globen med Sveriges humorelit. Året efter red Björn Gustafsson in på en vit häst i en rapmusikvideo som fick över 6,5 miljoner visningar på nätet. Nu fortsätter arbetet med att visa att boendeekonomi är jättekul i en ny reklamserie. Björn har lovat SBAB världens största digitala inflyttningsfest men har ännu ingenstans att bo. Idag släpps första avsnittet.

Massiv underproduktion av villor runt Sveriges storstäder – allra värst är det i Storstockholm26.11.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Det byggs för få villor i förhållande till efterfrågan i stora delar av Sverige. Värst är läget för villor i flera av Storstockholms kommuner men även i flera kommuner runt Göteborg och Malmö samt i Halmstad råder underskott. Däremot rör sig utvecklingen mot balans i flera av de kommuner och städer som har överskott av nya bostadsrätter, som i Järfälla och Uppsala. I kommuner som Täby, Kungälv, Uddevalla och Vänersborg går dock trenden mot ökande överskott av nya bostadsrätter. Detta visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för kvartal 3.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum