Fastighetsägarna

Trots ett tufft år klarade sig Ljungbys stadskärna bättre än jämförbara städer

Dela

Under pandemiåret 2020 minskade den totala omsättningen i Ljungbys stadskärna med 2 procent. Det största tappet står hotell- och restaurangnäringen för, medan försäljningen av dagligvaror ökade under 2020. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Ljungbys stadskärna bättre än jämförbara städer. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Det största tappet stod hotell- och restaurangbranschen för som drabbades hårt av coronarestriktionerna. I Ljungby stadskärna tappade dessa branscher tillsammans 30,1 procent. Det är ett större tapp än för jämförbara medelstora städer där tappet låg på 18,8 procent i snitt.

Modehandeln hade också ett tufft år vilket till viss del förklaras av minskad efterfrågan till följd av att människor inte har kunnat träffats och sociala tillställningar ställdes in. I Ljungby stadskärna blev tappet ungefär som snittet och hamnade på 24,3 procent.

Den sociala distanseringen ledde också till att många människor undvek gym, frisörer, barberare, biografer och andra verksamheter. Omsättningen inom kommersiell service, som rymmer dessa verksamheter, minskade med 23,6 procent i stadskärnan under 2020.

Försäljningen av hem- och fritidsvaror, där byggvaror, elektronik och möbler ingår, tappade 3 procent av sin omsättning.

Den bransch som klarade sig bäst i stadskärnan var dagligvaruhandeln som ökade med 9,4 procent.

– De minskade besöksflödena under pandemin påverkade omsättningen i de flesta av våra stadskärnor, men nu ser vi att människorna söker sig tillbaka och att stadskärnan åter igen blir en viktig mötesplats. Människorna efterfrågar platser att träffas på och inbjudande ytor mellan husen stärker de övriga verksamheterna i stadskärnan, säger Sanna König, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

I snitt minskade de medelstora städerna sin omsättning i stadskärnan med 8,2 procent. Tappet för Ljungbys stadskärna blev mindre och landade på 2 procent. För handeln i hela kommunen uppmättes ett negativt försäljningsindex vilket innebär att Ljungby tappade köpkraft till andra kommuner.

– Det är viktigt att det finns en bredd och mix i utbudet. Det gör att stadskärnan blir mer lockande och mindre sårbar för struktur- och beteendeförändringar. En levande stadskärna bidrar till nyetableringar och nya arbetstillfällen, ökad inflyttning och lockande besöksnäring som gynnar hela kommunen, säger Sanna König.

Om Cityindex
Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna Och HUI.

5 trender Fastighetsägarna ser i framtidens stadskärnor

1. Den hållbara staden
En byggnad behöver inte bara ha en funktion. Vi kommer att se hur platser och byggnader samnyttjas och används under en längre period över dygnet, veckan etc.

2. En mindre ensam stad
Stadskärnan bär en viktig funktion som mötesplats. Vi vill ha tillgängliga städer för alla åldrar med t ex väderskyddade sittplatser, grönytor och aktiviteter som skapar generationsöverskridande stadsrum.

3. Levande gröna ytor
Pandemin har fått många att återupptäcka naturen och umgås i stadens parker och grönytor. Stråken till dessa platser behöver aktiveras och utrymmena mellan husen i stadskärnan kan kompletteras med grönska.

4. Framtidens urbana kontor
Utbudet i närområdet är en viktig del i vad som gör kontoren attraktiva. I framtiden behöver stadens olika funktioner samverka och dra nytta av varandra.

5. Stadskärnans unika identitet
Stadens historia, miljö och kultur skapar unika stadskärnor som inte kan återskapas någon annanstans. Kultur, nöjen och fritidsliv blir en aktiv del av stadskärnans utbud.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Gör det lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster30.10.2021 11:01:20 CEST | Pressmeddelande

På Socialdemokraternas partikongress i veckan som kommer ska förslag om att göra det enklare att vräka kriminella bostadshyresgäster diskuteras. Men i debatten glöms bort att en stor del av den organiserade ofta äger rum i hyrda lokaler. Här är det mycket svårt att bli av med kriminell verksamhet. Det måste bli ett stopp på att utnyttja fastigheter och affärslokaler för avancerade brottsupplägg utan att fastighetsägaren har möjlighet att bli av med lokalhyresgästen. Det måste bli lättare att säga upp brottsliga lokalhyresgäster. Vi föreslår fyra konkreta åtgärder.

Omsättningen i Borås stadskärna följde pandemins vågor – men Knalleland höll emot28.10.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Omsättningen i Borås stadskärna minskade med 18,4 procent under pandemiåret 2020, vilket är ett lite större tapp än i andra jämförbara städer. Knalleland behöll däremot större delen av sin omsättning och såg endast en marginell minskning på 0,2 procent. Hotellbranschen har haft det tuffast, medan försäljningen av dagligvaror har ökat såväl i stadskärnan som i Knalleland. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så klarade Limhamns centrum pandemiåret 202027.10.2021 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Under pandemiåret 2020 ökade den totala omsättningen i Limhamns centrum med 1,4 procent. Bäst gick det för försäljningen av dagligvaror som ökade under 2020. En större utmaning var det för restaurangerna som tappade mest i omsättning. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Limhamns centrum bra i jämförelse med de 107 stadskärnor som finns med i undersökningen Cityindex 2021. Limhamns centrum mäts som en särskild del av Malmös Cityindexrapport. En rapport som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum