Umeå kommun

Trots pandemin håller för- och grundskolan budget

Dela

För- och grundskolenämnden redovisar ett positivt resultat efter augusti månad. I resultatet finns intäkter av engångskaraktär i form av statsbidrag för att täcka kostnader för sjuklöner under pandemin. Prognosen för helår är ett överskott på 30 miljoner kronor vilket möjliggör att nämnden återställer tidigare års underskott.

Coronapandemin har präglat förvaltningens arbete sedan i mars. Förvaltningen har tagit fram en beredskapsplan för att tydliggöra planeringsförutsättningar, roller och ansvar. Detta för att kunna hantera en allvarlig händelse samt minimera smittspridning och effekterna på verksamheten. Arbetsmiljöfrågor har ett stort fokus där verksamheterna vidtagit åtgärder för att förebygga smittspridning, minska oro och skapa trygghet. Under perioden finns ökad kort- och långtidssjukfrånvaro, främst inom förskole- och fritidshemsverksamhet. För- och grundskolenämnden har fått cirka 14,6 miljoner kronor i statsbidrag för att täcka sjuklönekostnader.

– Effekterna av den pågående pandemin är svåra att förutspå, vilket i sin tur bidrar till ett osäkert ekonomiskt läge. Om prognosen på 30 miljoner kronor plus skulle hålla i sig året ut är det något positivt då nämnden behöver återbetala underskott från tidigare år, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

Uppföljning av elevernas studieresultat

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av grundskolan som visar att det finns en mycket god kännedom om och en väl fungerande systematik i uppföljning av elevernas studieresultat och att skapa trygga miljöer i skolan. Vårterminen 2020 blev 91 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga till ett nationellt program och meritvärdet blev 229, inklusive nyanlända. Nämndens målvärde på 228 meritpoäng har därmed uppnåtts. En förbättring som framför allt beror på att pojkarnas studieresultat förbättrats.

Av de 92 elever som inte blev behöriga var 30 nyanlända. Umeå kommun är en av de utvalda kommunerna som samverkar med Skolverket för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända och flerspråkiga barn och elever vilket ska leda till ytterligare resultatförbättringar.

Sammanträdet pågår till kl. 16.00, därefter kan nedanstående kontaktas.

Kontakt
Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
073-055 74 28
nastehoali.lander@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Våra verksamheter präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.

Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 129 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum