Transportföretagen

Trots påverkade av coronakrisen ser säkerhetsföretagen ljust på framtiden

Dela

Säkerhetsföretagens första konjunkturbarometer visar en svag nedgång på grund av covid19-pandemin. Den svaga nedgången kan förklaras av inbromsade flygplatskontroller och inställda evenemang.

Samtidigt bedömer 78 procent av företagen att antalet anställda kommer vara oförändrat de kommande tre månaderna. På ett halvårs sikt anger nästan 6 av 10 säkerhetsföretag att antalet anställda kommer att öka.

”Branschen drabbas onödigt hårt av den inbromsade flygtrafiken. Privata och offentliga företag har tvingats ta den ekonomiska smällen för att upprätthålla kontrollerna som behövs för att samhällsviktigt flyg ska fungera. Det extra kapitaltillskott som staten nu tillskjuter flygplatser behöver också gå till att täcka kostnaderna som uppstått i systemet för säkerhetskontroller. Även infrastrukturen kring flygplatsen måste räddas och utan säkerhetskontroller går det inte att genomföra flygningar över huvud taget”, säger Li Jansson.

Traditionell bevakning har fungerat ungefär som vanligt under krisen. Säkerhetsföretagen är utpekade som samhällsviktiga av MSB.

”Vi ser en ökad efterfrågan på samhällsviktiga uppdrag som sjukhus och myndigheter. Dessutom är många säkerhetstjänster nödvändiga för företag, fastighetsägare och offentlig sektor också i konjunkturnedgångar. Men om de kunderna drabbas av en långvarig ekonomisk kris ökar också risken för säkerhetsföretag, så det är viktigt att statens krisåtgärder inte avslutas för tidigt”, fortsätter Li Jansson.

Samtidigt visar konjunkturbarometer att företagen har en positiv syn på tillväxten framåt. Efterfrågan och antal anställda bedöms öka redan inom tre månader.

”När konjunkturen vänder är det också angeläget att stärka ekonomin. Ett sätt är att låta hemlarm och andra auktoriserade bevakningstjänster ingå i trygghetsrut, istället för det nu liggande förslaget på Finansdepartementet som uttryckligen exkluderar branschen”, avslutar Li Jansson.

Ladda ner konjunkturbarometern som bifogad pdf

För mer information kontakta Li Jansson, branschchef Säkerhetsföretagen, li.jansson@transportforetagen.se eller 076-796 71 73. För pressfrågor kontakta Ebba Fredin, pressansvarig, Transportföretagen ebba.fredin@transportforetagen.se eller 0730-447120.

Säkerhetsföretagen är ett av nio förbund inom Transportföretagen. Säkerhetsföretagen organiserar ca 145 företag med ca 176 000 anställda. Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen samt en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.

 

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Transportföretagen
Transportföretagen
Storgatan 19
102 49 Stockholm

08 762 71 00https://www.transportforetagen.se/

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Stöden är slut men krisen pågår31.8.2020 09:15:00 CESTPressmeddelande

För att inte behöva bygga upp stora delar av persontransportsektorn på nytt efter coronakrisen måste stödinsatserna fortsätta för företag som fortfarande har stora omsättningsbortfall. Transportföretagen vill se samma slags satsningar som i Norge och Danmark. Annars riskerar många att stå utan transporter till jobb, skola, träning eller semester den dagen pandemin är över. Dessutom innebär en sargad transportsektor att flera andra branscher drabbas och i sin tur att jobb går förlorade.

Dom i Arbetsdomstolen: Sveriges Hamnars medlemsföretag hade inte förhandlingsskyldighet mot Hamnarbetarförbundet19.8.2020 13:41:00 CESTPressmeddelande

Arbetsdomstolen meddelade idag dom i mål gällande förhandlingsskyldighet för arbetsgivarna mot Hamnarbetarförbundet. Domen innebär att medlemsföretaget APM Terminals ej behövde förhandla med Hamnarbetarförbundet inför beslut om ett test om förändring av arbetsuppgifter för förbundets medlemmar. Domstolen förtydligade dock att bolaget borde ha samverkat med skyddsombud inför beslutet.

Skriande behov av förnyat stöd till bussarna på grund av minskade biljettintäkter13.8.2020 14:23:00 CESTPressmeddelande

Nationella myndigheter och företrädare för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter har idag presenterat gemensamma rekommendationer för kollektivt resande. Sveriges Bussföretag välkomnar en nationell diskussion om rekommendationer för kollektivtrafiken inför kommande skolstarter och arbetshöst. Samtidigt är det nu helt avgörande med förnyat stöd till bussarna på grund av minskade biljettintäkter om kollektivtrafiken ska kunna upprätthålla ett samhällsviktigt utbud av turer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum