Statens veterinärmedicinska anstalt

Trots utbrott är hälsoläget hos svenska djur gott

Dela

Trots utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar under 2020 är hälsoläget hos svenska djur fortsatt gott. Det visar årets upplaga av rapporten “Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden” som nu är klar. Den presenterar sjukdomsövervakningen på djur och människor i Sverige under 2020. Över 30 sjukdomar och smittämnen behandlas i rapporten, bland annat flera viktiga zoonoser, dvs sjukdomar som sprids mellan djur och människor, men även andra smittsamma sjukdomar som bara förekommer hos djur.

Rapporten presenterar sjukdomsövervakningen på djur och människor i Sverige under 2020.
Rapporten presenterar sjukdomsövervakningen på djur och människor i Sverige under 2020.

SVA gör rapporten i nära samarbete med Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket men även andra organisationer, myndigheter och universitet är med och bidrar. Rapporten ges ut varje år och årets visar tydligt att hälsoläget hos svenska djur är fortsatt gott. Resultaten från 2020 års sjukdomsövervakning präglades av covid-19-pandemin med konsekvenser på förekomsten av ett flertal smittor hos människor, som minskat. Åtgärder mot covid-19, och det förändrade beteende hos människor som åtgärderna mot covid-19 har medfört, ligger bakom. Även minskat antal besök inom hälso- och sjukvården under 2020 kan ha påverkat den uppmätta förekomsten av vissa smittor.

I fokus även för det här året står flera viktiga zoonotiska smittämnen som myndigheterna har skrivit särskilda fördjupningsavsnitt om.

– Vi är väldigt stolta över den här rapporten. Den brukar vara mycket uppskattad av mottagarna, och skickas ut både nationellt och internationellt, säger Karl Ståhl, statsepizootolog vid SVA.

I rapporten ges bakgrund och relevant statistik för de djursjukdomar och smittämnen hos människor, livsmedel, foder och djur som övervakats i Sverige under 2020. Här lyfts två ämnen som skiljer sig från tidigare år, mink och salmonella.

Övervakning av SARS-CoV-2 hos mink

Minkar har visat sig vara särskilt mottagliga för SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19 hos människor, och omfattande utbrott har skett i flera länder. I början av oktober 2020 initierades en aktiv övervakning av SARS-CoV-2 på minkfarmer i Sverige och i mitten av oktober konstaterades det första fallet.

– Resultaten från den övervakning som implementerades, och som riktade sig såväl mot minkar som mot människor i minkarnas närhet visadeatt majoriteten av svenska minkgårdar drabbats av SARS-CoV-2 i någon mån och att smitta sannolikt skett såväl från människa till mink som från mink till människa, fortsätter Karl Ståhl

Årets rapport innehåller ett nytt kapitel som beskriver denna övervakning.

Första fallen av Salmonella Choleraesuis hos gris i Sverige på 40 år

Med anledning av ett fynd av Salmonella Choleraesuis i en grisbesättning i Skåne i september 2020 inleddes en undersökning av frilevande vildsvin som en del i smittspårningsarbetet och för att få en uppfattning om denna salmonella förekom i vildsvinspopulationen, och i så fall hur utbredd den var.

– Utbrottet hos gris var det första på 40 år och kunskap om smittläget hos vildsvin behövs för att få en bättre förståelse för hur och när smittan introducerats i landet, för risken för nya utbrott hos gris och för möjligheten att vidta förebyggande åtgärder, avslutar Karl Ståhl

Rapporten beskriver de första resultaten från den övervakning som initierades för detta syfte, och fortsätter under 2021. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Rapporten presenterar sjukdomsövervakningen på djur och människor i Sverige under 2020.
Rapporten presenterar sjukdomsövervakningen på djur och människor i Sverige under 2020.
Ladda ned bild
Karl Ståhl, statsepizootolog
Karl Ståhl, statsepizootolog
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Ulls väg 2 B
756 51 Uppsala

018-67 40 00https://www.sva.se

Friska djur – trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Följ Statens veterinärmedicinska anstalt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens veterinärmedicinska anstalt

SARS-CoV-2 påvisat hos svensk hund15.7.2021 08:28:31 CEST | Pressmeddelande

SARS-CoV-2, det virus som orsakar Covid-19, har för första gången påvisats hos en svensk hund. Hunden undersöktes och behandlades på djursjukhus på grund av luftvägssymtom. Prover från hunden analyserades vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som ett led i en smittspårning eftersom de personer som haft hand om hunden en längre tid, samt en ur djursjukhusets personal som vårdade hunden, insjuknat i Covid-19.

Djurens hälso- och sjukvård är av betydelse för totalförsvaret28.6.2021 09:48:12 CEST | Pressmeddelande

Djurens hälso- och sjukvård är av betydelse för totalförsvaret och i synnerhet avseende livsmedelsproducerande djur för att säkra livsmedelsförsörjning och människors liv och hälsa. Det finns stora fördelar med samverkan mellan humansjukvården och djurens hälso- och sjukvård. Det är några av de slutsatser som tas upp i den rapport som Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) idag lämnar till regeringen.

Avhandling: Mastit vanligt hos pastoralisters kameler10.6.2021 07:34:57 CEST | Pressmeddelande

Genom att undersöka vilka bakterier som orsakar osynlig mastit hos kameler, dessa bakteriers känslighet för antibiotika, olika inflammationsmarkörer i kamelmjölken samt analysera DNA hos bakterierna i mjölken kunde tänkbara smittvägar inom kamelhjordar beskrivas. Det behövs en ökad förståelse för hur kamelskötarna uppfattar mastit för att kunna utveckla förebyggande åtgärder som är lokalt acceptabla och genomförbara.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum