GlobeNewswire

Truesec lanserar IoT-cybersäkerhetsenhet – rekryterar Patrik Axelsson från Telia som vd

Dela

Stockholm, April 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- För att se det här innehållet från cdn.filestackcontent.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

IoT-utrullningen fortsätter växa i en exceptionell takt inom alla industrier, vilket leder till att alltmer kritisk infrastruktur exponeras mot internet. Cybersäkerhetsbolaget Truesec ser att IoT-cybersäkerheten konsekvent åsidosätts till förmån för en kort ledtid till marknaden och snabb lansering. Bolaget ser det här som nästa stora säkerhetsfråga och lanserar därför en IoT-cybersäkerhetsenhet samt rekryterar IoT-cyberexperten Patrik Axelsson från Telias IoT-grupp, Division X, som ny vd.

”Jag är otroligt stolt över att Patrik, som Sveriges främsta IoT-cyberexpert kommer leda Truesecs satsning inom IoT. Vi ser det här som nästa stora säkerhetsfråga för såväl organisation som samhället i stort", säger Marcus Murray, grundare av Truesec.

Antalet cyberattacker fortsätter att öka i en oroande takt, detta samtidigt som nyttjandet av IoT-lösningar (Internet of Things) leder och accelererar vägen för industriell digitalisering och transformation, såväl nationellt som globalt. Truesec bedömer att efterfrågan på cybersäkerhets- och rådgivningstjänster inom det här området kommer att växa enormt för att skydda kritisk infrastruktur från intrång och driftstopp.

Under de senaste åren har rapporterade IoT-säkerhetsbrister skjutit i höjden i en explosiv hastighet och 57% av redan installerade IoT-enheter är sårbara för attacker av medel till hög allvarlighetsgrad, detta gör det uppenbart för Truesec att det är dags att agera.

En majoritet av IoT-enheter sårbara för attacker

IoT finns idag överallt, och utrullningen fortsätter att växa i en exceptionellt hög hastighet inom alla industrier. Antalet uppkopplade IoT-enheter globalt förväntas passera 20 miljarder i slutet av 2022, en dubblering på bara några år. Det här innebär att alla hissar, digitala lås, industriella produktionslinor och annan kritisk infrastruktur redan är eller kommer att exponeras mot internet.

Företag bygger och installerar IoT-lösningar för att förstå hur deras produkt används, det här möjliggör datadrivna beslut som används för att optimera den operationella effektiviteten. Även om IoT kan möjliggöra en betydande verksamhetsoptimering, så är riskerna påtagliga. IoT-säkerheten är idag anmärkningsvärt eftersatt och Truesec vill bidra till ett mindset-skifte för att få upp cybersäkerhet högst upp på IoT- och digitaliseringsagendan.

Cybersäkerhetsbolaget har därför utsett IoT-experten Patrik Axelsson till vd för Truesec IoT, en dedikerad affärsenhet som fokuserar uteslutande på cybersäkerhetstjänster för IoT. Patrik Axelsson har de senaste fyra åren varit utvecklingschef för Telias Division X globala IoT-utveckling, sedan förvärvet av hans tidigare IoT-bolag Axelerate Solutions, där han då hade rollen som CTO.

 ”Genom min långa historik av att bygga och lansera IoT-tjänster inom flera industrier har jag sett på nära håll hur säkerhetsriskerna konsekvent åsidosätts till förmån för en kort ledtid till marknaden och snabb lansering, säger Patrik Axelsson.

Enligt studier saknar 98% av all global IoT-trafik delvis eller helt kryptering och enbart 10% av affärsledare som har implementerat IoT känner sig trygga med säkerheten i deras lösningar. Det är hög tid att agera nu.”

Truesec är beslutsamma att leverera på sin mission att förhindra cybersäkerhetsintrång och minimera skada. Bolaget erbjuder skräddarsydda säkerhetstjänster och rådgivning för att stötta företag att bygga säkra och hållbara IoT-lösningar. Truesec kan bidra till säkrare lösningar inom alla industrier, för både nya IoT-lösningar och redan driftsatta globala utrullningar.

About Truesec
Truesec är ett ledande cybersäkerhetsbolag med ett tydligt syfte: Att förhindra dataintrång och skydda data. Gruppen består av 200+ medarbetare med bred expertis inom cybersäkerhet, och har sedan starten 2005 levererat omfattande säkerhetslösningar till kunder, både i Sverige och internationellt. För mer information: https://www.truesec.com/

Contacts
CEO Truesec Group
Anna Averud
anna.averud@truesec.com
+46 (0)70 918 30 48

Grundare av Truesec Group
Marcus Murray
marcus.murray@truesec.se
+46 (0)70 918 30 01

Vd, Truesec IoT
Patrik Axelsson
patrik.axelsson@truesec.se
+46 (0)76 004 05 72

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Årsstämma i Active Biotech AB19.5.2022 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

Active Biotechs årsstämma hölls den 19 maj 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Följande huvudsakliga beslut fattades. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets ansamlade förlust skulle balanseras i ny räkning. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Michael Shalmi, Uli Hacksell, Peter Thelin, Axel Glasmacher, Aleksandar Danilovski och Elaine Sullivan. Michael Shalmi omvaldes som styrelseordförande och KPMG AB omvaldes som revisor. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå oförändrat med 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Årsstämman beslutade vidare att en styrelseledamot därutöver får erhålla marknad

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition ansöker om start av klinisk fas 2-studie med golexanolon19.5.2022 08:01:00 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 19 maj 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Umecrine Cognition har lämnat in en ansökan (CTA) till den ungerska läkemedelsmyndigheten om godkännande att starta en klinisk fas 2-studie med läkemedelskandidaten golexanolon i patienter som drabbats av primär biliär kolangit. Studien planeras att genomföras vid ett flertal europeiska kliniska prövningscentra. Umecrine Cognitions läkemedelskandidat golexanolon tillhör en ny klass av läkemedel som modulerar aktiviteten i GABAA-receptorn i syfte att motverka kognitiva störningar som uppstår i samband med leversjukdom och associerad inflammation i hjärnan. Golexanolon utvecklas inom indikationerna primär biliär kolangit (PBC), som leder till inflammation och nedbrytning av gallgångarna, och hepatisk encefalopati (HE; leverkoma). Den randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska fas 2-studien kommer att jämföra golexanolon mot placebo i upp till 150 patienter

Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)18.5.2022 19:08:12 CEST | Pressmeddelande

Idag den 18 maj 2022 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av resultat Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte. Ansvarsfrihet Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter samt en (1) styrelsesuppleant. Vidare beslutades att bolaget ska fortsätta ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med två prisbasbelopp varde

FDA beviljar särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros18.5.2022 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

Lund 18 maj 2022 - Active Biotech AB (Nasdaq Stockholm: ACTI) meddelade idag att amerikanska Food and Drug Administration (FDA) har beviljat särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros. "Särläkemedelsstatus som FDA tilldelat för tasquinimod i myelofibros utgör ett viktigt steg framåt för Active Biotech", säger Helén Tuvesson, VD Active Biotech. "Det öppnar en viktig regulatorisk väg och ger oss potential att snabbt avancera utvecklingen av tasquinimod i denna patientpopulation.” FDAs Orphan Drug Designation program ger särläkemedelsstatus för läkemedelskandidater avsedda för säker och effektiv behandling, diagnos eller förebyggande av ovanliga sjukdomar som drabbar färre än 200.000 människor i USA. Denna särläkemedelsstatus ger 7 års marknadsexklusivitet vid marknadsgodkännande samt vissa andra fördelar. I februari 2022 ingick Active Biotech ett exklusivt licensavtal med Oncode Institute i Nederländerna, som verkar på uppdrag av Erasmus University Medical Center (

Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 18 maj 202218.5.2022 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

2022-05-18 PRESSRELEASE Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 18 maj 2022 Idag, den 18 maj 2022, hölls årsstämma i Arcoma Aktiebolag. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för 2021 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Val och arvodering av styrelse och

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum