Business Region Göteborg AB

Trump hotar inte högkonjunkturen - än

Dela

På kort sikt bör ”Trumponomics”, den ekonomiska politik som USA väntas föra framöver, inte hota högkonjunkturen i Göteborgsregionen. Men på längre sikt skulle det vara naivt att inte varna för negativ påverkan.

Den slutsatsen dras i Business Region Göteborgs fjärde konjunkturrapport för 2016. I rapporten sammanställs statistik från flera olika källor. I grunden ligger Konjunkturindex med Västra Götalandsregionen och SCB som källa.

- Göteborgsregionens ekonomi fortsätter visa styrka. Den redan starka konjunkturen har stärkts ytterligare under våren. Det har resultaterat i högre sammanlagd lönesumma genom att fler och välbetalda jobb skapas och arbetslösheten faller, säger Henrik Einarsson, analyschef vid Business Region Göteborg.

Men allt fler företag har svårigheter att få tag på arbetskraft med rätt kompetens. Det riskerar att dämpa tillväxten. Andra stora orosmoln är politiskt betingade. Dramatiken i den senaste tidens politiska maktskiften ökar osäkerheten i världsekonomin och dämpar förväntningarna.

- Både Storbritannien och USA är bland de viktigaste marknaderna för Göteborgsregionens exportintensiva näringsliv. Nu pekar mycket på att det inte blir något nytt handelsavtal mellan USA och EU. Enligt vissa prognoser skulle ett sådant avtal ha kunnat öka handeln med upp emot 20 procent, säger Henrik Einarsson.

Men i det korta perspektivet kan det som den nya ledningen i USA väntas göra knappast sänka Göteborgsregionens konjunktur.

- Det kan öka tillväxten i USA, och handeln med vår viktigaste exportmarknad kommer sannolikt fortsätta på samma villkor som idag.

Men även om näringslivet i Göteborgsregionen är glödhett var konjunkturförväntningarna ännu högre ställda i vårens prognos. Utfallet blev lägre än förväntat.

Det är fortfarande företag som arbetar inom transportmedelsindustrin som har den bästa konjunkturen. Största förbättringen noteras hos företag inom IT. Byggföretagens konjunktur har försvagats något, men företagen upplever ändå en fortsatt stabil högkonjunktur.

För mer information om Business Region Göteborgs bedömning av konjunkturutvecklingen går det bra att kontakta Henrik Einarsson: 0704-412419, henrik.einarsson@businessregion.se

Den senaste konjunkturrapporten från Business Region Göteborg finns bifogad detta pressmeddelande. Ta även del av informationen på businessregiongoteborg.se.

Nyckelord

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Norra Hamngatan 14
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 00https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Regeringsuppdrag ger Göteborgsregionen fler besök av internationella beslutsfattare9.1.2019 14:45Pressmeddelande

Energimyndigheten ger Svenska Miljöinstitutet IVL i uppdrag att driva regeringsuppdraget Smart City Sweden. Genom en utökad satsning på demonstrationsplattformen Smart City Sweden gemensamt med andra regioner och aktörer, kommer goda exempel från hela landet att visas upp i syfte att öka spridningen av svenska smarta lösningar för hållbara städer. Business Region Göteborg kommer att ansvara för besöksverksamheten i Göteborgsregionen.

Investeringar i forskning och utveckling når nya rekordnivåer i Västra Götaland23.11.2018 11:10Pressmeddelande

Västra Götaland stod för drygt 90 procent av näringslivets ökning av forsknings- och utvecklingsinvesteringar i Sverige 2017. Totalt satsades en tredjedel av de privata FoU-investeringarna i Västra Götaland. Det visar ny statistik från SCB. – Siffrorna är ett tydligt kvitto på att näringslivet känner tillit till att investera här, säger Maria Strömberg, avdelningschef kluster och innovation på Business Region Göteborg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum