Solna stad

Tryggare träningsmiljöer för barn och unga i Solna

Dela

För att öka tryggheten och säkerhet inom och i anslutning till Solnas idrottsanläggningar, arbetar staden enligt en handlingsplan som nu beslutats av kultur- och fritidsnämnden. Handlingsplanen bygger på tre fokusområden: nya rutiner, fysisk miljö och psykosocial miljö.

Kultur- och fritidsnämnden godkände den 16 september 2021 en handlingsplan för att säkerställa en säker och trygg träningsmiljö för barn och ungdomar. Bakgrunden är ett uppdrag i Solna stads budget och verksamhetsplan för 2021 till kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid får mu i uppdrag att driva det fortsatta utvecklingsarbetet, som kommer att följas upp under 2022.

– Barn och unga i Solna ska kunna känna sig trygga och säkra på våra idrottsanläggningar, men också på väg till och från träningen. Staden ställer nu högre krav på att föreningar vidtar åtgärder mot kränkningar och andra missförhållanden, samtidigt som även den fysiska miljön inom och utanför anläggningarna ses över och rustas upp, säger Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Solna stad.

Tre fokusområden

Handlingsplanen för utvecklingsarbetet bygger på tre utpekade fokusområden: psykosocial miljö, fysisk miljö och nya rutiner, i nära samverkan med det lokala föreningslivet.

Psykosocial miljö

För att skapa förutsättningar för en god psykosocial miljö har ett antal utbildningar redan genomförts under våren 2021, i samarbete med föreningslivet. Det arbetet kommer att fortsätta under hösten, och under kommande år. Det ska bli tydligare hos föreningarna och på anläggningarna runtom i Solna hur missförhållanden som kränkningar, mobbning eller trakasserier ska kunna anmälas. Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid ansvarar för att eventuella anmälningar tas om hand och att åtgärder vidtas i samarbete med föreningslivet.

Fysisk miljö

Arbetet med en tryggare och säkrare fysiska miljö inom och i anslutning till stadens idrottsanläggningar omfattar till exempel förbättrad belysning, upprustningar av omklädningsrum och toaletter samt installation av säkerhetsdörrar och larm, för att förhindra att obehöriga nyttjar lokalerna. Andra åtgärder handlar om utemiljön vid anläggningar och platser för spontanidrott – som till exempel röjning av buskage, belysning, staket och cykelställ. Samtidigt ses gång- och cykelstråk vid anläggningarna över, för att barn och unga ska kunna känna sig trygga med att gå eller cykla till och från träningen. I utvecklingsarbetet med den fysiska miljön är de trygghetsvandringar som staden regelbundet genomför ett viktigt verktyg. Trygghetsvandringarna genomförs tillsammans med bland andra polisen, fastighetsägare, boende och föreningar.

Nya rutiner

Solna stads regelverk för stöd till föreningar reviderades i december 2020. Det innebär att staden får större möjlighet att agera mot föreningar där det finns misstanke om att kränkningar förekommer. Staden tydliggör också att all föreningsverksamhet ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s barnkonvention. Vidare har en ny arbetsrutin införts för anmälan om missförhållanden och hur förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid ska följa upp anmälningarna och de åtgärder som har vidtagits.

Kontakter

Bilder

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum