Linköpings kommun

Tryggheten i Linköping ökar men fler åtgärder behövs

Dela

Linköping upplevs som en trygg stad. Det visar en undersökning som Linköpings kommun har genomfört bland företag och arbetsställen i Linköpings kommun. Samtidigt visar den att fyra av tio företag utsatts för brott under de senaste två åren. Kommunen och polisen samarbetar kontinuerligt för att öka tryggheten.

Trygghetsundersökningar har genomförts på uppdrag av Linköpings kommun sedan 2019.

Kommunen vill bland annat få svar på hur det lokala näringslivet påverkas av brottslighet samt brottslighetens omfattning och typ. Årets deltagande i enkäten har varit högt, med totalt 513 svaranden.

– Bakgrunden är att Linköping sedan 2019 har upplevt en ökning av grovt våld, främst kopplat till gängkriminalitet. Dessutom pågår det en nationell debatt om företagens ökade utsatthet för brott och den skada detta orsakar samhället. Vi behövde få en tydlig bild av hur det lokala näringslivet drabbas. Vi passade även på att ställa frågor om covid-19 pandemin och kriget i Ukraina påverkar företagen, säger näringslivsdirektör Louise Felldin.

Majoriteten känner sig trygg

I enkäten ställs frågor kopplade till känslan av trygghet på arbetsplatsen och när personen tar sig till och från arbetet. Nio av tio känner sig trygga på sin arbetsplats, och så har det sett ut sen undersökningen startade 2019.
När det gäller tryggheten till och från arbetsplatsen har det skett en positiv förflyttning. År 2021 kände sig 75 procent trygga när de tog sig från och till arbetet. Idag känner sig drygt 90 procent trygga. Det betyder att vi är tillbaka på ungefär samma nivå som 2019.
– Det har varit färre våldsbrott i Linköping i år, i form av skjutningar. Det kan vara en del i den ökade trygghetsupplevelsen. Vi har ett kontinuerligt samarbete med polisen och andra aktörer, vilket leder till en rad åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Det kan också vara en del i den ökade trygghetsupplevelsen, säger kommunens säkerhetschef Anders Fernemark.

Fortsatta åtgärder

Fyra av tio företag i Linköpings kommun uppger att de har utsatts för brott under de senaste 24 månaderna, vilket ligger i linje med vad andra undersökningar visar för läns- och riksnivå. Stöld och snatteri, inbrott och skadegörelse är de vanligaste brotten och drabbar främst byggbranschen och detaljhandeln. Samma andel företag, fyra av tio, anser att det finns säkerhetsåtgärder som polisen borde överväga att sätta in för att öka tryggheten. Flest inom detalj- och partihandeln, där 53% av de svarande säger att det finns sådana åtgärder.

När det gäller att öka den generella trygghetskänslan upplever knappt en av tio att de själva eller deras företag borde vidta säkerhetsåtgärder, ungefär samma resultat som tidigare år. Fyra av tio tycker att kommunen eller kommunala bolag istället borde vidta fler säkerhetsåtgärder - och ungefär lika många tycker inte att det behövs.

De som har svarat på enkäten har också haft möjlighet att ge förslag på åtgärder för att öka tryggheten.
– Trygghetsundersökningen ger oss ett viktigt underlag i vårt fortsatta arbete med att öka tryggheten i Linköping. Vi har gjort rekordstora satsningar på trygghetsskapande åtgärder under de senaste åren och vi är övertygade om att bl.a. kommunala ordningsvakter och kamerabevakning är viktiga åtgärder i trygghetsarbetet. Med trygghetsundersökningen som grund kan vi nu tillsammans med polisen och företagen ta nästa steg för ett tryggare Linköping, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M).


Omvärlden påverkar

Undersökningen visar också att relativt många företag i Linköpings kommun fortfarande påverkas negativt av covid-19 pandemin. Byggbranschen och servicenäringen är några av de som påverkas i större grad, bland annat gällande personalbehov och störningar i leveranskedjan.

I jämförelse med kvarvarande påverkan av pandemin så upplever företagen en större oro och påverkan av kriget i Ukraina.

– Det är glädjande att de trygghetsskapande insatser som polis, kommun, föreningar, företag och fastighetsägare har genomfört tillsammans verkar ha haft effekt. Pandemins och krigets påverkan på näringslivet är både globala och betydligt mer komplexa frågor. Vi kommer att fortsätta följa företagen både i näringslivsdialoger och breda undersökningar för att förstå vad vi som kommun bör prioritera för ett tryggt och gott näringslivsklimat, säger Louise Felldin.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Ågatan 40
582 22 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum