TU - Medier i Sverige

TU kommenterar budgetpropositionen

Dela

Regeringen har i dag avlämnat budgetpropositionen för år 2017.

Presstödet – drifts- och distributionsstöd – föreslås oförändrat med undantag för att driftsstödet till endagarstidningar räknas upp med 5 procent. TU välkomnar förslaget som egentligen skulle ha genomförts redan 2016 enligt riksdagens tidigare tillkännagivande.

Regeringen föreslår vidare att det s k utvecklingsstödet förlängs för att möjliggöra fleråriga utvecklingsprojekt och anslår till detta, inklusive tidigare åtaganden,  70 miljoner kronor

Regeringen föreslår vidare att reklamskatten sänks med 20 miljoner 2017. I praktiken innebär det en sänkning från 3 till 2,5 % och ett höjt grundavdrag från 50 till 75 miljoner kronor, d v s att reklamskatt betalas för annonsintänkter som överstiger 75 miljoner.

- Det är välkommet att regeringen tar ännu ett litet steg för att avskaffa den konkurrenssnedvridande reklamskatten, men TU anser att den nu, en gång för alla, borde avskaffas i sin helhet, säger TU:s VD Jeanette Gustafsdotter.

- Det är också positivt att utvecklingsstödet förlängs över tid och förstärks ekonomiskt. Det är dock viktigt att ansökningsprocessen förenklas – i dess nuvarande form är den extremt byråkratisk och har med detta närmast motverkat sitt syfte.

- Från TU ser vi nu fram emot den kommande Medieutredningen och utgår från att regeringen därefter tar ett samlat grepp om mediepolitiken, där också frågan om public service-stödet måste ingå.

- En annan viktig fråga är digitalmomsen, där regeringen nu måste vara drivande inom EU för en ändring av momsdirektivet som gör det möjligt för medlemsstaterna att tillämpa en reducerad skattesats för digitala medieprodukter, säger Jeanette Gustafsdotter.

Kontaktinformation:

Jeanette Gustafsdotter, VD, 070-624 45 56, jeanette.gustafsdotter@tu.se

Per Hultengård, chefsjurist 070-815 75 29, per.hultengard@tu.se

Nyckelord

Kontakter

Om

TU - Medier i Sverige
TU - Medier i Sverige
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm

08-692 46 00http://www.tu.se

TU - Medier i Sverige är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Medlemsföretagen ger ut morgon-, kvälls- och gratistidningar, sänder tv och radio, publicerar webbsajter, driver försäljnings- och medieutvecklingsbolag med mera.

Vi kämpar för den svenska tryck- och yttrandefriheten, bevakar och rapporterar om mediebranschen, ger juridisk och medieetisk rådgivning, samlar och inspirerar.

Läs mer om mediehusens branschorganisation.

Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, SE-104 22 Stockholm.

Följ oss gärna på Twitter och på Facebook!

info@tu.se, www.tu.se, www.dagspress.se

Följ TU - Medier i Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från TU - Medier i Sverige

Morgonpressens digitala annonsintäkter ökar22.2.2018 13:30Pressmeddelande

Morgontidningarnas digitala annonsförsäljning ökade med 5,3 procent under 2017, jämfört med 2016. Storstadspressen, det vill säga de morgontidningar som ges ut i Stockholm, Göteborg och Malmö, ökade under samma period sin digitala annonsförsäljning med 1,8 procent. Det medan landsortspressen i sin tur ökade med 9,4 procent. Totalt uppgick morgonpressens digitala annonsintäkter till 867 miljoner kronor. Det visar ny statistik från branschorganisationen TU – Medier i Sveriges annonsbarometer. Statistiken bygger på jämförbara titlar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum