TU - Medier i Sverige

TU om budgetpropositionen

Dela

Branschorganisationen TU – Medier i Sverige välkomnar regeringens förslag om att avskaffa reklamskatten. I propositionen föreslår regeringen att den återstående reklamskatten för annonser i dagstidningar slopas från och med den 1 januari 2018.

- Det skulle ha gjorts för många år sedan, säger TU:s vd Jeanette Gustafsdotter. Redan 2002 slog riksdagen fast att reklamskatten borde avskaffas och gav regeringen i uppdrag att inleda ett avvecklingsarbete. Det tog 16 år.

Regeringen skriver i propositionen att den slopade reklamskatten förbättrar förutsättningarna för kvalitativ journalistik och journalistisk granskning.

- Den ekonomiska effekten av att ta bort den konkurrenssnedvridande reklamskatten är i dag begränsad. Men beslutet är välkommet som en markering av dagspressens betydelse, säger Jeanette Gustafsdotter.

I propositionen signalerar regeringen också att den avser att sänka digitalmomsen till 6 procent så snart det är möjligt.

- Det är positivt att regeringen gör klart att den vill införa en teknikneutral moms, vilket skulle stärka förutsättningarna för kvalitativ journalistik i hela landet. Nu förväntar vi oss att regeringen tar sig an de stora ekonomisk-mediepolitiska frågorna som att driva på för ett beslut om digitalmomsen inom EU, ett stabilt och förutsägbart framtida mediestöd och beskattningen av globala nätföretag, säger Jeanette Gustafsdotter.

Regeringen skriver också att den avser att lämna en proposition till riksdagen under 2018 med ett förslag till nytt mediestöd. Medieutredningens förslag var att stödet inte ska begränsas till vissa dagstidningar utan omfatta allmänna nyhetsmedier oavsett innehålls- och spridningsformer.

- Det vore olyckligt om stödformen späds ut och tappar sin effekt. Det är nyhetstidningar med aktiv nyhetsförmedling och allmänpolitisk opinionsbildning som utgör det demokratiska samtalets grund. Försvinner nyhetskriteriet ur stödformen eller vattnas ur riskerar stödet att förlora sin relevans, säger Jeanette Gustafsdotter.

I propositionen konstaterar regeringen att det finns outnyttjade medel inom presstödet. Det som följd av lägre upplagor och på bestämmelser i presstödsförordningen om nedtrappning av stöd till storstadstidningar.

- Här fanns en möjlighet för regeringen att aktivt stödja journalistiken genom att redan nu utnyttja anslaget fullt ut genom nivåhöjningar av befintligt stöd. Den möjligheten har man inte tagit, säger Jeanette Gustafsdotter.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

TU - Medier i Sverige
TU - Medier i Sverige
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm

08-692 46 00http://www.tu.se

Följ oss gärna på Twitter och på Facebook!

TU - Medier i Sverige är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Läs mer om mediehusens branschorganisation.

Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, SE-104 22 Stockholm.

Besöksadress: Kungsgatan 62, 3 tr. Tel: +46 8 692 46 00.

info@tu.se, www.tu.se, www.dagspress.se

Följ TU - Medier i Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från TU - Medier i Sverige

Dagens skatteregler gynnar utländska it-bolag på svenska mediers bekostnad3.12.2018 08:30:00Pressmeddelande

Nordiska skatteregler favoriserar företag som Google och Facebook på de nordiska mediebolagens bekostnad. Det visar ny rapport som konsultbyrån PWC skrivit på uppdrag av mediernas branschorganisationer i Norden: Danske Medier, Mediebedriftene, Medieförbundet och TU – Medier i Sverige. Den oberoende rapporten gör också klart att dagens skattelagstiftning är dåligt anpassad för digitala affärsmodeller och att den snedvrider konkurrensen. Därför uppmanar de nordiska organisationerna, i en gemensam debattartikel i Dagens industri, Nordens regeringar att snabbt och aktivt verka för rättvisa och konkurrensneutrala skatteregler.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum