TU - Medier i Sverige

TU svarar om Medieutredningen

Dela

Sammanfattning

Mediernas branschorganisation – TU – Medier i Sverige – har idag lämnat sitt remissvar på Medieutredningen (SOU 2016:80).

Och TU som företräder hela branschen ger ett tydligt besked: behåll dagens system med en rättighetsbaserad lagstiftning, där endast allmänna nyhetsmedier ska kunna få stöd och se till att stödnivåerna höjs.

TU säger däremot nej till att medlemskap i ett medieetiskt system ska vara ett krav för att få mediestöd, nej till att man inför ett återbetalningskrav av mediestöd vid vinst inom koncern och nej till att skapa ytterligare ett public service-bolag.

- Medieutredningen har gjort en bra kartläggning av hur medielandskapet snabbt förändras, men glömmer - i sin iver att göra något nytt - att det faktiskt finns en infrastruktur som alltjämt, och fortsatt, fungerar.  Det är viktigt att, i det framtida mediepolitiska byggandet, ta till vara och ta med sig detta, säger TU:s VD Jeanette Gustafsdotter.

Mera om TU:s yttrande

TU -  Medier i Sverige, mediehusens branschorganisation, har i dag lämnat in sitt remissvar till kulturdepartementet över ”Medieutredningens” betänkande ”En gränsöverskridande mediepolitik” (SOU 2016:80). TU förordar där en rättighetsbaserad lagstiftning som stödprincip, det vill säga en lagstiftning som innebär att alla som uppfyller de angivna stödkriterierna är berättigade till stöd.

TU är generellt sett positiv till en teknikoberoende lagstiftning för mediestöd.

TU avstyrker däremot utredningens förslag till ny mediestödsnämnd. TU är positiv till att branschkunskap tas in i nämnden, men stödsystemet är ett statligt engagemang och då måste staten även ta ansvaret för dess förverkligande.

TU tillstyrker att den som tilldelas mediestöd ska ge ut så kallade allmänna nyhetsmedier, det vill säga medier som har ett redaktionellt innehåll bestående av allsidig nyhetsbevakning och kritisk granskning av för demokratin grundläggande processer och skeenden. Men TU förordar att kriteriet ”allmänpolitisk opinionsbildning” också ska läggas till.

TU tillstyrker de objektivt mätbara kraven i förslaget till förutsättningar för mediestöd till allmänna nyhetsmedier, men avstyrker de subjektiva bedömningskraven, som ”hög kvalitet och inre mångfald”, ”människans frihet” och ”god användarförankring”.

TU avstyrker också bestämt kravet om anslutning till ett medieetiskt system för att vara stödberättigad.

TU utgår också från att de framtida mediepolitiska besluten och stödsystemen har en helhetssyn som även omfattar public service.

TU anser vidare:

  • att de maximala driftsstöds-/produktions-/mediestödsnivåerna bör höjas och välkomnar en utökad anslagsram.
  • att kravet på återbetalningsskyldighet av mediestöd vid vinst inom koncern inte ska genomföras
  •  att distributionsstöd fortsatt ska lämnas till allmänna nyhetstidningar för distribution av tidningar på papper, förutsatt att minst två allmänna nyhetsmedier deltar.
  •  att sökandeprocessen för innovations- och utvecklingsstödet måste förenklas.,
  • att det är angeläget att taltidningarna och taltidningssystemet även i fortsättningen hanteras separat från mediestödet.

TU är därutöver mycket kritiskt till förslaget om att införa ett ytterligare ett public service-bolag.

- Om staten inte ens med tre (3)  public service-bolag klarar av att uppfylla sitt uppdrag, så är lösningen inte att inrätta ett fjärde bolag, säger TU:s chefsjurist Per Hultengård.

TU är däremot positiv till betänkandets skrivningar om skärpt straff för hot mot journalister, framlyftandet av infrastrukturens betydelse för ett hållbart medielandskap och fortsatt utveckling av samdistribution av post och tidningar.

Här kan du ta del av hela TU:s yttrande.

Remissvaret i sin helhet finns även som bifogad fil.

Kontakt:

Jeanette Gustafsdotter, vd TU - Medier i Sverige, 070-624 45 56, jeanette.gustafsdotter@tu.se

Per Hultengård, chefsjurist TU - Medier i Sverige, 070-815 75 29, per.hultengard@tu.se

Följ oss gärna på Twitter   och på Facebook !

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

TU, Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, 104 22 Stockholm.

Besöksadress: Kungsgatan 62, 3 tr. Tel: 08-692 46 00.

info@tu.se, www.tu.se, www.dagspress.se

Kontakter

Om

TU - Medier i Sverige
TU - Medier i Sverige
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm

08-692 46 00http://www.tu.se

TU - Medier i Sverige är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Medlemsföretagen ger ut morgon-, kvälls- och gratistidningar, sänder tv och radio, publicerar webbsajter, driver försäljnings- och medieutvecklingsbolag med mera.

Vi kämpar för den svenska tryck- och yttrandefriheten, bevakar och rapporterar om mediebranschen, ger juridisk och medieetisk rådgivning, samlar och inspirerar.

Läs mer om mediehusens branschorganisation.

Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, SE-104 22 Stockholm.

Följ oss gärna på Twitter och på Facebook!

info@tu.se, www.tu.se, www.dagspress.se

Information om hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet finns i vår dataskyddspolicy >>

 

Följ TU - Medier i Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från TU - Medier i Sverige

Dagens skatteregler gynnar utländska it-bolag på svenska mediers bekostnad3.12.2018 08:30Pressmeddelande

Nordiska skatteregler favoriserar företag som Google och Facebook på de nordiska mediebolagens bekostnad. Det visar ny rapport som konsultbyrån PWC skrivit på uppdrag av mediernas branschorganisationer i Norden: Danske Medier, Mediebedriftene, Medieförbundet och TU – Medier i Sverige. Den oberoende rapporten gör också klart att dagens skattelagstiftning är dåligt anpassad för digitala affärsmodeller och att den snedvrider konkurrensen. Därför uppmanar de nordiska organisationerna, i en gemensam debattartikel i Dagens industri, Nordens regeringar att snabbt och aktivt verka för rättvisa och konkurrensneutrala skatteregler.

De bestämmer vem som vinner Årets Dagstidning 201923.10.2018 09:30Pressmeddelande

Helle Klein, Erik Modig och Anna Serner är tre av de 16 personer som utser vinnarna i mediehusens stora pris, Årets Dagstidning 2019. Vinnarna i prisets sju olika klasser presenteras på Berns Salonger i Stockholm den 11 april 2019. Årets Dagstidning arrangeras årligen av branschorganisationen TU – Medier i Sverige och syftar till att lyfta fram mediebranschens innovationskraft, journalistiska kunnande och demokratiska uppdrag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum