TU - Medier i Sverige

TU svarar om Medieutredningen

16.3.2017 16:00 | TU - Medier i Sverige

Dela

Sammanfattning

Mediernas branschorganisation – TU – Medier i Sverige – har idag lämnat sitt remissvar på Medieutredningen (SOU 2016:80).

Och TU som företräder hela branschen ger ett tydligt besked: behåll dagens system med en rättighetsbaserad lagstiftning, där endast allmänna nyhetsmedier ska kunna få stöd och se till att stödnivåerna höjs.

TU säger däremot nej till att medlemskap i ett medieetiskt system ska vara ett krav för att få mediestöd, nej till att man inför ett återbetalningskrav av mediestöd vid vinst inom koncern och nej till att skapa ytterligare ett public service-bolag.

- Medieutredningen har gjort en bra kartläggning av hur medielandskapet snabbt förändras, men glömmer - i sin iver att göra något nytt - att det faktiskt finns en infrastruktur som alltjämt, och fortsatt, fungerar.  Det är viktigt att, i det framtida mediepolitiska byggandet, ta till vara och ta med sig detta, säger TU:s VD Jeanette Gustafsdotter.

Mera om TU:s yttrande

TU -  Medier i Sverige, mediehusens branschorganisation, har i dag lämnat in sitt remissvar till kulturdepartementet över ”Medieutredningens” betänkande ”En gränsöverskridande mediepolitik” (SOU 2016:80). TU förordar där en rättighetsbaserad lagstiftning som stödprincip, det vill säga en lagstiftning som innebär att alla som uppfyller de angivna stödkriterierna är berättigade till stöd.

TU är generellt sett positiv till en teknikoberoende lagstiftning för mediestöd.

TU avstyrker däremot utredningens förslag till ny mediestödsnämnd. TU är positiv till att branschkunskap tas in i nämnden, men stödsystemet är ett statligt engagemang och då måste staten även ta ansvaret för dess förverkligande.

TU tillstyrker att den som tilldelas mediestöd ska ge ut så kallade allmänna nyhetsmedier, det vill säga medier som har ett redaktionellt innehåll bestående av allsidig nyhetsbevakning och kritisk granskning av för demokratin grundläggande processer och skeenden. Men TU förordar att kriteriet ”allmänpolitisk opinionsbildning” också ska läggas till.

TU tillstyrker de objektivt mätbara kraven i förslaget till förutsättningar för mediestöd till allmänna nyhetsmedier, men avstyrker de subjektiva bedömningskraven, som ”hög kvalitet och inre mångfald”, ”människans frihet” och ”god användarförankring”.

TU avstyrker också bestämt kravet om anslutning till ett medieetiskt system för att vara stödberättigad.

TU utgår också från att de framtida mediepolitiska besluten och stödsystemen har en helhetssyn som även omfattar public service.

TU anser vidare:

  • att de maximala driftsstöds-/produktions-/mediestödsnivåerna bör höjas och välkomnar en utökad anslagsram.
  • att kravet på återbetalningsskyldighet av mediestöd vid vinst inom koncern inte ska genomföras
  •  att distributionsstöd fortsatt ska lämnas till allmänna nyhetstidningar för distribution av tidningar på papper, förutsatt att minst två allmänna nyhetsmedier deltar.
  •  att sökandeprocessen för innovations- och utvecklingsstödet måste förenklas.,
  • att det är angeläget att taltidningarna och taltidningssystemet även i fortsättningen hanteras separat från mediestödet.

TU är därutöver mycket kritiskt till förslaget om att införa ett ytterligare ett public service-bolag.

- Om staten inte ens med tre (3)  public service-bolag klarar av att uppfylla sitt uppdrag, så är lösningen inte att inrätta ett fjärde bolag, säger TU:s chefsjurist Per Hultengård.

TU är däremot positiv till betänkandets skrivningar om skärpt straff för hot mot journalister, framlyftandet av infrastrukturens betydelse för ett hållbart medielandskap och fortsatt utveckling av samdistribution av post och tidningar.

Här kan du ta del av hela TU:s yttrande.

Remissvaret i sin helhet finns även som bifogad fil.

Kontakt:

Jeanette Gustafsdotter, vd TU - Medier i Sverige, 070-624 45 56, jeanette.gustafsdotter@tu.se

Per Hultengård, chefsjurist TU - Medier i Sverige, 070-815 75 29, per.hultengard@tu.se

Följ oss gärna på Twitter   och på Facebook !

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

TU, Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, 104 22 Stockholm.

Besöksadress: Kungsgatan 62, 3 tr. Tel: 08-692 46 00.

info@tu.se, www.tu.se, www.dagspress.se

Kontakter

Om

TU - Medier i Sverige
TU - Medier i Sverige
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm

08-692 46 00http://www.tu.se

TU - Medier i Sverige är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Medlemsföretagen ger ut morgon- kvälls- och gratistidningar, har tv- och radiostationer, publicerar webbsajter, driver försäljnings- och medieutvecklingsbolag med mera.

Vi kämpar för den svenska tryck- och yttrandefriheten, bevakar och rapporterar om mediebranschen, ger juridisk och medieetisk rådgivning, samlar och inspirerar.

Läs mer om mediehusens branschorganisation.

Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, SE-104 22 Stockholm.

Följ oss gärna på Twitter och på Facebook!

info@tu.se, www.tu.se, www.dagspress.se

Följ TU - Medier i Sverige

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste nyheterna från TU - Medier i Sverige

TU - Medier i Sverige välkomnar förslag om förstärkt meddelarskydd!24.5.2017 08:44Pressmeddelande

I går eftermiddag överlämnades utredningen om förstärkt meddelarskydd i privatiserad och offentligfinansierad verksamhet till regeringen. Sedan tidigare har riksdagen beslutat att ett sådant förstärkt meddelarskydd ska gälla för privatiserad offentligfinansierad verksamhet i vård, skola och omsorg. Den lagändringen träder i kraft den 1 juli i år. Den nya utredningen föreslår att det förstärkta meddelarskyddet ska utvidgas till att gälla även för privatiserade offentligfinansierade verksamheter som kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts. TU - Medier i Sverige välkomnar förslaget. - När verksamheten är offentligfinansierad ska meddelarskyddet gälla fullt ut och inte göras beroende av i vilken associationsrättslig form den bedrivs. TU tillstyrker därför förslaget, säger Jeanette Gustafsdotter, VD. Kontakt: Jeanette Gustafsdotter, vd TU, 070-624 45 56, jeanette.gustafsdotter@tu.se Per Hultengård, chefsjurist TU, 070-815 75 29, per.hultengard@tu.se Följ oss gärna på Twitter   och på Fac

TU tar täten med rekommendation om natives!22.5.2017 09:45Pressmeddelande

”Native advertising” och andra former av annonsörsbetalt/-sponsrat innehåll i redaktionella medier är en viktig och alltmer betydelsefull affärsintäkt för medieföretagen. Men det ställer samtidigt krav på tydlighet mot läsare och användare. Och det finns inga mellanlägen – antingen är det marknadsföring eller så är det inte. Och då ska detta klargöras tydligt. Ingen ska leva i villfarelse om vad som är vad. TU:s styrelse har därför – efter ett förankringsarbete bland TU:s medieföretag och mediekoncerner - tagit fram en rekommendation med enhetliga definitioner och rekommendationer, som nu antagits av TU:s styrelse. - Jag är glad att vi från TU – Sveriges ledande medieorganisation – med denna rekommendation kan visa att vi - och framför allt våra medlemsföretag – här, som på alla andra områden står för etik och tydlighet och är beredda att ta ansvar, säger Jeanette Gustafsdotter, VD för TU – Medier i Sverige. TU uppmanar medlemsföretagen att följa denna rekommendation. Rekommendationen

Morgonpressens digitala annonsintäkter ökar med 2,1 %17.5.2017 13:15Pressmeddelande

Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med 2,1 procent under årets första kvartal, jämfört med samma period i fjol. Landsortspressen ökade mest under kvartalet med en uppgång på 3,8 procent. Samtidigt ökade storstadspressen med 0,8 procent. Det visar ny annonsstatistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige. Statistiken bygger på jämförbara titlar. - De nya siffrorna visar på fortsatt tillväxt, inte minst i mediehusens mobila kanaler. Annonseringen via webb-tv växte också och det särskilt inom landsortspressen, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU. Morgonpressens annonsintäkter från den tryckta upplagan minskade med 13,5 procent under första kvartalet 2017, jämfört med samma period i fjol. Morgonpressens digitala annonsintäkter Miljoner kronor netto, förändring i procent jämfört med föregående år. Källa: TU Digitala annonsintäkter Q1 2017 Utveckling   Mnkr % Storstadspress 107 0,8 Landsortspress 84 3,8 Morgonpress totalt 191 2,1   TU Internetbarometer

TU: ”Olyckligt att hovrätten sänker straffet - viktigt att samhället tar hoten mot medier på allvar”17.5.2017 11:45Pressmeddelande

Dagsböter och villkorlig dom blev domen för den man som tidigare dödshotat Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg. Mannen fälldes för olaga hot av tingsrätten till fängelse i två månader men hovrätten sänkte idag straffet. – Det är viktigt att samhället tar hoten mot medier och ansvariga chefredaktörer på allvar. Därför är det tråkigt att hovrätten sänker straffet, säger Jeanette Gustafsdotter, vd för TU – Medier i Sverige. Hovrätten konstaterar i domen att det är försvårande att hotet har riktats mot Anna Gullberg i hennes egenskap av chefredaktör och hovrätten bedömer att hotet haft sin grund i tidningens kritiska artiklar. - Det är klart och tydligt att målet med hotet är att få Anna Gullberg och tidningen att sluta granska. Det är ett hot mot demokratin och samhället måste börja markera tydligare i dessa fall. Det hade funnits utrymme för fängelse, men det är viktigt att det fortsatt blev en fällande dom, säger Jeanette Gustafsdotter. Dagspressens medarbetare är ofta mer utsatta

Avskyvärd attack mot det fria ordet15.5.2017 10:07Pressmeddelande

I morse misshandlades en av VLT:s medarbetare i sitt hem i Västerås. Både medarbetaren och VLT:s chefredaktör Daniel Nordström misstänker att misshandeln är en attack mot tidningens rapportering. - Det här är en fullständigt oacceptabel situation. Jag ser misshandeln som ett försök att stoppa det fria ordet och det journalistiska uppdraget. Vi ser oerhört allvarligt på att journalister hotas och utsätts för fysiskt våld, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige. Det var i morse som VLT:s medarbetare söktes upp i sitt hem av en okänd man. När VLT:s medarbetare öppnade dörren slog den okände mannen honom med knytnäven rakt på käken, rapporterar VLT på sin sajt . Kontakt: Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige jeanette.gustafsdotter@tu.se , 070-624 45 56 Följ oss gärna på Twitter   och på Facebook ! TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. TU, Swedish Media Publishers' Association, Box

Ny rapport: Svenska skatteregler gynnar globala it-jättar11.5.2017 09:54Pressmeddelande

Svenska mediebolag beskattas i praktiken hårdare än globala it-jättar som Google och Facebook. Det visar en ny rapport från konsultbolaget PwC som branschorganisationen TU – Medier i Sverige beställt. Dagens regler ger sämre förutsättningar för de medier som satsar på granskande och undersökande journalistik. Och bättre för de som enbart fungerar som reklam- och medieplattformar. - Det är orimligt att fria och oberoende medier i Sverige beskattas hårdare än de globala it-jättarna. Mer rättvisa regler skulle stärka både journalistikens förutsättningar och demokratin. Därför uppmanar vi nu regeringen att se över reglarna, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige. Den nya nordiska rapporten ”Unequal taxation in a digital world – a challange for the Nordic media industry” från konsultbolaget PwC visar att globala reklam- och medieplattformar ofta beskattas i mindre utsträckning än svenska och andra nordiska mediebolag. Det huvudsakliga skälet till att Facebook, Google och lik

I vårt nyhetsrum kan du läsa de senaste nyheterna, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt nyhetsrum