TU - Medier i Sverige

TU välkomnar riksdagens beslut om ett nytt mediestöd

Dela

Riksdagen beslutade i går torsdag att anta förslagen i regeringens proposition (2017/18:154) ”Journalistik i hela landet”. Beslutet är ett resultat av delar av de förslag som den statliga Medieutredningen (SOU 2016:80) lämnade.

- TU välkomnar i allt väsentligt riksdagens beslut och att det har en bred parlamentarisk förankring. Det ger stabilitet, långsiktighet och förutsägbarhet, säger branschorganisationen TU – Medier i Sveriges vd Jeanette Gustafsdotter.

Beslutet innebär i sammandrag följande:

1. Det så kallade innovations- och utvecklingsstöd höjs och utvidgas. Det kommer att vara teknikneutralt och öppet för alla allmänna nyhetsmedier oavsett innehålls- eller spridningsform.

2. Driftsstödet höjs med 10 procent, för hög- och medelfrekventa tidningar (som utkommer 3-7 dagar/vecka).

TU är dock här kritisk till att lågfrekventa tidningar/fådagarstidningar (som utkommer 1-2 dagar/vecka) inte omfattas av höjningen. Det hade varit konsekvent att alla som omfattas av presstödsförordningens definition av begreppet ”dagstidning” skulle omfattats av höjningen.

3. Distributionsstödet höjs med 50 procent (vilket till skillnad från beslutet om att höja driftsstödet även omfattar fådagarstidningarna).

4. Ett nytt stöd införs för att stärka lokal journalistik i områden som för närvarande saknar eller har svag journalistisk bevakning”, så kallade vita fläckar).

Detta stöd ska kunna utgå med totalt högst 1 000 000 kronor per område. Det ska också finnas möjlighet att fördela detta stöd till ett eller flera nyhetsmedier inom ett område.

TU hade här önskat en större tydlighet i riksdagsbeslutet om hur de vita fläckarna ska definieras. Detta blir nu beroende av Mediestödsnämndens (före detta Presstödsnämndens) bedömningar.

Samtliga beslut föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och är villkorade av EU-kommissionens godkännande.

Stockholm den 14 juni 2018

Jeanette Gustafsdotter                           Per Hultengård

VD                                                          Chefsjurist

TU – Medier i Sverige                             TU – Medier i Sverige

Kontakter

Länkar

Om

TU - Medier i Sverige
TU - Medier i Sverige
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm

08-692 46 00http://www.tu.se

Följ oss gärna på Twitter och på Facebook!

TU - Medier i Sverige är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Läs mer om mediehusens branschorganisation.

Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, SE-104 22 Stockholm.

Besöksadress: Kungsgatan 62, 3 tr. Tel: +46 8 692 46 00.

info@tu.se, www.tu.sewww.dagspress.se

 

Information om hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet finns i vår dataskyddspolicy >>

 

Följ TU - Medier i Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från TU - Medier i Sverige

Litet antal personer står bakom näthatet mot journalister28.6.2018 08:50Pressmeddelande

Nästan varannan tidningsjournalist som nämns i kommentarerna på sajterna Avpixlat, Flashback, Nordfront och Samhällsnytt nämns i sammanhang som också uttrycker hat, hot och kränkningar. Det visar en ny rapport som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) gjort på uppdrag av branschorganisationen TU – Medier i Sverige. Rapporten visar också att det är en mycket liten grupp personer som sprider en stor mängd av näthatet mot journalister.

Så utvecklades morgonpressens annonsintäkter under årets första kvartal9.5.2018 14:00Pressmeddelande

Landsortspressens digitala annonsintäkter ökade med 2,5 procent under årets första kvartal, jämfört med samma period i fjol. Under samma period minskade storstadspressens, det vill säga morgontidningar utgivna i Stockholm, Göteborg och Malmö, digitala annonsintäkter med lite drygt 9 procent. Det betyder att morgonpressens sammanlagda digitala annonsintäkter sjönk med cirka 4 procent, enligt den nya annonsstatistik som branschorganisationen TU – Medier i Sverige presenterar i dag. Statistiken bygger på jämförbara titlar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum