TU - Medier i Sverige

TU välkomnar riksdagens beslut om ett nytt mediestöd

Dela

Riksdagen beslutade i går torsdag att anta förslagen i regeringens proposition (2017/18:154) ”Journalistik i hela landet”. Beslutet är ett resultat av delar av de förslag som den statliga Medieutredningen (SOU 2016:80) lämnade.

- TU välkomnar i allt väsentligt riksdagens beslut och att det har en bred parlamentarisk förankring. Det ger stabilitet, långsiktighet och förutsägbarhet, säger branschorganisationen TU – Medier i Sveriges vd Jeanette Gustafsdotter.

Beslutet innebär i sammandrag följande:

1. Det så kallade innovations- och utvecklingsstöd höjs och utvidgas. Det kommer att vara teknikneutralt och öppet för alla allmänna nyhetsmedier oavsett innehålls- eller spridningsform.

2. Driftsstödet höjs med 10 procent, för hög- och medelfrekventa tidningar (som utkommer 3-7 dagar/vecka).

TU är dock här kritisk till att lågfrekventa tidningar/fådagarstidningar (som utkommer 1-2 dagar/vecka) inte omfattas av höjningen. Det hade varit konsekvent att alla som omfattas av presstödsförordningens definition av begreppet ”dagstidning” skulle omfattats av höjningen.

3. Distributionsstödet höjs med 50 procent (vilket till skillnad från beslutet om att höja driftsstödet även omfattar fådagarstidningarna).

4. Ett nytt stöd införs för att stärka lokal journalistik i områden som för närvarande saknar eller har svag journalistisk bevakning”, så kallade vita fläckar).

Detta stöd ska kunna utgå med totalt högst 1 000 000 kronor per område. Det ska också finnas möjlighet att fördela detta stöd till ett eller flera nyhetsmedier inom ett område.

TU hade här önskat en större tydlighet i riksdagsbeslutet om hur de vita fläckarna ska definieras. Detta blir nu beroende av Mediestödsnämndens (före detta Presstödsnämndens) bedömningar.

Samtliga beslut föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och är villkorade av EU-kommissionens godkännande.

Stockholm den 14 juni 2018

Jeanette Gustafsdotter                           Per Hultengård

VD                                                          Chefsjurist

TU – Medier i Sverige                             TU – Medier i Sverige

Kontakter

Länkar

Om

TU - Medier i Sverige
TU - Medier i Sverige
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm

08-692 46 00http://www.tu.se

Följ oss gärna på Twitter och på Facebook!

TU - Medier i Sverige är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Läs mer om mediehusens branschorganisation.

Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, SE-104 22 Stockholm.

Besöksadress: Kungsgatan 62, 3 tr. Tel: +46 8 692 46 00.

info@tu.se, www.tu.sewww.dagspress.se

 

Information om hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet finns i vår dataskyddspolicy >>

 

Följ TU - Medier i Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från TU - Medier i Sverige

Dagens skatteregler gynnar utländska it-bolag på svenska mediers bekostnad3.12.2018 08:30Pressmeddelande

Nordiska skatteregler favoriserar företag som Google och Facebook på de nordiska mediebolagens bekostnad. Det visar ny rapport som konsultbyrån PWC skrivit på uppdrag av mediernas branschorganisationer i Norden: Danske Medier, Mediebedriftene, Medieförbundet och TU – Medier i Sverige. Den oberoende rapporten gör också klart att dagens skattelagstiftning är dåligt anpassad för digitala affärsmodeller och att den snedvrider konkurrensen. Därför uppmanar de nordiska organisationerna, i en gemensam debattartikel i Dagens industri, Nordens regeringar att snabbt och aktivt verka för rättvisa och konkurrensneutrala skatteregler.

De bestämmer vem som vinner Årets Dagstidning 201923.10.2018 09:30Pressmeddelande

Helle Klein, Erik Modig och Anna Serner är tre av de 16 personer som utser vinnarna i mediehusens stora pris, Årets Dagstidning 2019. Vinnarna i prisets sju olika klasser presenteras på Berns Salonger i Stockholm den 11 april 2019. Årets Dagstidning arrangeras årligen av branschorganisationen TU – Medier i Sverige och syftar till att lyfta fram mediebranschens innovationskraft, journalistiska kunnande och demokratiska uppdrag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum