Huddinge Kommun

Tuffa klimat- och miljömål i Huddinges nya miljöprogram

Dela

Förbättrad vattenkvalitet, ökad ambitionsnivå gällande klimatutsläpp, minskad spridning av miljögifter och stärkt biologisk mångfald. Det är några av de uttalade områden som prioriterats i Huddinges nya miljöprogram.

Paradisets naturreservat i Huddinge. Foto: Maja Brand
Paradisets naturreservat i Huddinge. Foto: Maja Brand

På måndagskvällen antog kommunfullmäktige Huddinges nya miljöprogram för 2022˗2025. Nya tuffa mål har satts kring bland annat klimatutsläpp, vatten, natur, gifter i miljön och hållbart byggande. Miljöprogrammet ska bidra till att uppfylla de globala miljömålen i Agenda 2030 och de nationella miljömålen

– Jag är stolt över den ökade ambitionsnivån för klimatutsläppen, som bland annat innebär en tiodubbling av solenergin till 2025. Det helt nya utsläppsmålet för byggandet är viktigt i en tillväxtkommun som Huddinge. En lång förankringsprocess har också ökat stödet för programmet i kommunkoncernen, säger Christian Ottosson (C), ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden.

Konkreta mål för miljömässiga utmaningar

Miljöprogrammet är ett mål- och inriktningsprogram för kommunens ekologiska hållbarhet där även sociala och ekonomiska aspekter berörs. Programmet är indelat i sex olika målområden som berör klimat och energi, hållbart byggande, vatten, biologisk mångfald och friluftsliv, gifter i miljön samt att Huddinge kommuns anställda, invånare och verksamma ska ha god kännedom om miljöproblem och hur deras val till vardags bidrar till en hållbar utveckling.

– Det nya miljöprogrammet är gediget och sätter konkreta mål för arbetet med de miljömässiga utmaningar som vi befinner oss i. Kommunen ska vara en föregångare inom miljö- och klimatarbetet och har ett stort ansvar vad gäller att uppnå de egna miljömålen, men också i att informera och engagera invånare och verksamma i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Anette Olovborn, enhetschef klimat och miljö, miljö och bygglovsförvaltningen.

Samverkan för att nå ända fram

Programmet kommer att följas en ny handlingsplan för klimat- och energifrågor som tas fram under våren 2022. Då de flesta av målen i miljöprogrammet berör kommunens egna verksamheter och fastighetsbolag ligger ett stort fokus på det interna miljöarbetet.

Kommunen ska vara en föregångare inom miljö- och klimatarbetet men för att nå ända fram behövs kommunikation och samverkan med näringsliv, föreningsliv och invånare.

För mer information kontakta:
Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för miljö, klimat samt underhåll av stads- och utemiljöer i Huddinge kommun, 08-535 313 54
Anette Olovborn, enhetschef klimat och miljö, miljö och bygglovsförvaltningen, Huddinge kommun, 08-535 300 04

Nyckelord

Bilder

Paradisets naturreservat i Huddinge. Foto: Maja Brand
Paradisets naturreservat i Huddinge. Foto: Maja Brand
Ladda ned bild

Om

Huddinge Kommun
Huddinge Kommun
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

08-535 300 00http://www.huddinge.se

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 112 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Följ Huddinge Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Huddinge Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum