Västerås stift, Svenska kyrkan

Tuffa prioriteringar väntar stiftets församlingar

Dela

Västerås stift beviljar församlingar och pastorat totalt 25,8 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning för 2019. Ersättningen är statens kompensation för att Svenska kyrkan vårdar och underhåller det kyrkliga kulturarvet. Men arbetet med att prioritera bland ansökningarna har varit tufft, då totalkostnaden för de projekt som ansökt om ersättning var 82,6 miljoner kronor. – Differensen vittnar om att statens kompensation inte tillnärmelsevis inte når upp till det verkliga behovet. Det gör att många angelägna projekt i stiftet måste vänta för att medlen inte räcker, säger Mikael Karlsson Aili, stiftsantikvarie i Västerås.

Renoveringen av Falu Kristine kyrka är ett av de projekt i Västerås stift som får kyrkoantikvarisk ersättning för delar av kostnaden. Foto: Ulf Palm
Renoveringen av Falu Kristine kyrka är ett av de projekt i Västerås stift som får kyrkoantikvarisk ersättning för delar av kostnaden. Foto: Ulf Palm

Kyrkostyrelsen beslutade i maj i år att fördela de 460 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning som staten ger som ersättning till Svenska kyrkan för vården och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Den summan ska jämföras med det verkliga behovet på 1 129,6 miljoner kronor, som är den sammanlagda kostnaden för projekt som samtliga församlingar, pastorat och stift söker ersättning för.

I Västerås stift har den låga ersättningen inneburit tuffa prioriteringar. Särskilt då alla projekt som sökt medel varit angelägna.

– Vissa projekt skjuts upp och återkommer vid nästa ansökningstillfälle medan andra utförs men där församlingarna och pastoraten själva bär hela kostnaden, säger Mikael Karlsson Aili.

Falu Kristne kyrka beviljas ersättning

Bland årets beviljade ansökningar återfinns flera takrenoveringar och tjärningar, liksom ut- och invändiga putsarbeten, men också ett antal fönsterrenoveringar och konserveringsarbeten. Bland de större projekten finns Falu Kristine kyrka, där församlingen beviljats en ersättning på 9 miljoner kronor för en interiör renovering.

– För att kunna genomföra åtgärderna krävs flera specialistkompetenser, stor varsamhet liksom material- och metodkunskap. Den totala kostnaden för renoveringen uppgår till 16,7 miljoner kronor. Mellanskillnaden på 7,7 miljoner bekostar församlingen med medlemsavgifter, säger Mikael Karlsson Aili.

Insatsen omfattar en rengöring och konservering av altaruppsatsen från 1665 och predikstolen från 1654, rengöring och konservering av korfönstern och rengöring och spricklagning i tak och valv. Projektet är granskat av Länsstyrelsen som ser till att församlingen uppfyller de krav som ställs på förvaltning av kulturmiljö i Kulturmiljölagen.

Totalt har 18 projekt i Västerås stift beviljats kyrkoantikvarisk ersättning för 2019. 43 projekt i stiftet har fått avslag på sina ansökningar för samma period. Se bifogad lista för en sammanställning av samtliga projekt.  

Fakta om den kyrkoantikvariska ersättningen

Den kyrkoantikvariska ersättningen ska täcka de överkostnader som uppkommer vid renovering och underhåll av de kyrkor, inventarier och kyrkomiljöer som en följd av Länsstyrelsens beslut. Merkostnaden kan bestå av de särskilda hantverksmetoder och materialval som måste användas i kulturhistorisk bebyggelse och den specialistkompetens som anlitas för att utföra uppdragen. Det är alltså själva överkostnaden som staten kompenserar för, vilket gör att sökande enhet alltid måste ha en egeninsats.

Den kyrkoantikvariska ersättningen kan endast gå till gå till vård och underhåll av kyrkor, inventarier och kyrkomiljöer, men inte till nybyggnationer och anpassningar till församlingens egen verksamhet. Allt arbete, alla projekt och alla initiativ för att utveckla och tillgängliggöra kulturarvet utöver det som ryms inom villkoren för den statliga ersättningen, bekostas av Svenska kyrkans församlingar genom medlemspengar.                  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Renoveringen av Falu Kristine kyrka är ett av de projekt i Västerås stift som får kyrkoantikvarisk ersättning för delar av kostnaden. Foto: Ulf Palm
Renoveringen av Falu Kristine kyrka är ett av de projekt i Västerås stift som får kyrkoantikvarisk ersättning för delar av kostnaden. Foto: Ulf Palm
Ladda ned bild

Dokument

Om

Västerås stift, Svenska kyrkan
Västerås stift, Svenska kyrkan
Västra Kyrkogatan 9
72215 Västerås

021-17 85 00https://www.svenskakyrkan.se/vasterasstift

Västerås stift är Svenska kyrkans regionala nivå i Dalarna, Västmanland och norra delen av Örebro län. Biskop sedan 2015 är Mikael Mogren. Stiftets uppgift är att stödja de 76 lokala församlingarna i den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, undervisa, utöva mission och diakoni, kyrkans sociala arbete.

Följ Västerås stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Västerås stift, Svenska kyrkan

Biskop Mikael Mogren besöker vänstift i Tanzania2.5.2019 11:31:00 CESTPressmeddelande

I helgen åker Västerås stifts biskop Mikael Mogren till Tanzania tillsammans med Svenska kyrkans 13 andra biskopar för att besöka den lutherska kyrkan i landet. Under en vecka kommer Mikael Mogren att vara med på gemensamma studiedagar med biskoparna från Tanzania samt besöka Västerås vänstift Karagwe. Resan är ett svarsbesök då de tanzaniska biskoparna besökte Sverige 2015. Genom att mötas, samtala, dela erfarenheter och fira gudstjänst tillsammans vill kyrkorna utveckla den långa relation som finns.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum