WSP Sverige

Tunnelbanestationer kan vara en god affär för långsiktiga investerare

Dela

Det finns en allt större efterfrågan på långsiktiga investeringar för utländskt och svenskt pensionskapital. En färsk forskningsrapport från WSP och LTH visar att exempelvis tunnelbanestationer skulle kunna ha potential att locka kapital och utvecklas genom privat ägande.

Privat ägande av infrastruktur är en kontroversiell och komplex fråga, men i den forskning som WSP bedrivit har man identifierat ett antal områden där potentialen är stor - både att locka privat kapital och där nyttan för medborgarna skulle öka. Ett exempel är tunnelbanestationer. Det är få platser som har så bra lägen i staden, men som ofta är kraftigt outnyttjade. Liljeholmen är ett bra exempel där kommersiell utveckling av platsen lett till både goda affärer och en ökad service till trafikanterna. Ett annat exempel är rastplatser i mer trafikerade lägen. Dessa kan bära på en kommersiell potential som idag är outnyttjad och där en driven aktör skulle kunna skapa en mycket bättre upplevelse för trafikanterna.

– Vi ville studera detta för att se vilka delar av infrastrukturen som skulle kunna ägas av en annan aktör, men också titta på vem som kan äga, förvalta och utveckla en plats på bästa sätt för dem som ska använda den. Infrastrukturens totala värde bedöms till cirka 4 000 miljarder kronor och det är av vikt att dessa tillgångar förvaltas på bästa sätt. I fallet rastplatser skulle det kunna handla om allt från rena toaletter, mer service, restauranger, laddstationer och tillgång till wifi för att nämna några exempel. Genom att släppa in aktörer som kan tänka nytt och kreativt öppnas många möjligheter både kommersiellt och för att öka kundnyttan, säger Fredrik Bergström, ekonomie doktor och chef WSP Advisory.

Infrastrukturen, inte minst inom transportsektorn, står inför nya krav på snabb förändring. Det handlar om fortsatt stark urbanisering, tuffare klimatmål och omställning till fossilfri transportsektor. Digitalisering och elektrifiering öppnar nya möjligheter, men kräver också omfattande investeringar om nyttorna ska kunna realiseras. Hur våra befintliga infrastrukturtillgångar ägs och förvaltas, kommer därför flytta allt högre upp på agendan. Samtidigt finns ett stort och växande globalt spar- och pensionskapital som är intresserade av att investera långsiktigt i infrastruktur.

– Svensk infrastrukturpolitik bör fundera på hur man kan dra nytta av detta investeringskapital på bästa sätt. En smart reglering som öppnar för nya samarbetsformer för aktörer i privat och offentlig sektor kan öppna för en kraftfull effektivisering av infrastrukturen, och för att vi kan genomföra viktiga klimatåtgärder snabbare än vi annars kan ha råd med, menar Fredrik Bergström.

I forskningen har WSP och LTH tittat på förutsättningarna i Sverige, hur andra länder arbetar med frågan och vilken typ av ägande som gynnar samhällsekonomin och framtidssäkrar Sveriges infrastrukturresurser på bästa sätt. Forskningsrapporten är framtagen på uppdrag av Trafikverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Bergström, Affärsområdeschef WSP Advisory
Tel: 010-722 86 79
E-post: fredrik.bergstrom@wsp.com

Ellen Huitfeldt, PR Manager
Tel: 070-162 93 11
E-post: ellen.huitfeldt@wsp.com

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

WSP Sverige
WSP Sverige
Arenavägen 7
12188 Johanneshov

010-7225000http://www.wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Tillsammans har vi 49 000 medarbetare på över 550 kontor i 40 länder. I Sverige har vi omkring 4 200 medarbetare på ett 50-tal kontor.

Följ WSP Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från WSP Sverige

WSP medverkar i utvecklingen av Sveriges första fossilfria förskola11.9.2019 13:40:39 CESTPressmeddelande

Göteborgs Stad har som mål att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser med 75% fram till 2050. Som ett led i det arbetet startar nu ett innovationsprojekt med målet att bygga en fossilfri förskola. Förskolan, som fått namnet Hoppet, byggs av Derome. WSP har knutits till projektet för att hitta optimala lösningar genom att utreda och testa olika processer, material och metoder.

​WSPs Helena Klintström invald i rådet för Agenda 20304.7.2019 11:27:00 CESTPressmeddelande

Rådet för Agenda 2030 som ska stödja, bevaka, utvärdera och ge råd i Stockholm stads arbete med de 17 globala målen för hållbar utveckling leds av Gustav Fridolin. Rådet består av 17 ordinarie ledamöter, både politiska representanter och opolitiska, sakkunniga ledamöter. – Jag är så stolt över att få ha blivit invald i rådet. Det känns stort att få nämnas bredvid andra sakkunniga som exempelvis Johan Kuylenstierna före detta vd på Stockholm Environmental institute, Gertrud Åström som skrivit nästan alla betänkanden om jämställdhetsmål och Ahmed Abdirahman på Stockholms Handelskammare och Global Village, säger Helena Klintström, ansvarig för hållbar stadsutveckling på WSP. Helena kommer med sin bakgrund att ta särskilt ansvar för frågor kring hållbar stadsutveckling och jämställdhet. – Jag ser mycket fram emot att titta närmare på hur vi kan stötta Stockholm stad i hur stadsutvecklingen kan användas för att bryta segregation, minska ensamhet och öka jämställdhet, avslutar Helena Klintst

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum