WSP

Tunnelbanestationer kan vara en god affär för långsiktiga investerare

Dela

Det finns en allt större efterfrågan på långsiktiga investeringar för utländskt och svenskt pensionskapital. En färsk forskningsrapport från WSP och LTH visar att exempelvis tunnelbanestationer skulle kunna ha potential att locka kapital och utvecklas genom privat ägande.

Privat ägande av infrastruktur är en kontroversiell och komplex fråga, men i den forskning som WSP bedrivit har man identifierat ett antal områden där potentialen är stor - både att locka privat kapital och där nyttan för medborgarna skulle öka. Ett exempel är tunnelbanestationer. Det är få platser som har så bra lägen i staden, men som ofta är kraftigt outnyttjade. Liljeholmen är ett bra exempel där kommersiell utveckling av platsen lett till både goda affärer och en ökad service till trafikanterna. Ett annat exempel är rastplatser i mer trafikerade lägen. Dessa kan bära på en kommersiell potential som idag är outnyttjad och där en driven aktör skulle kunna skapa en mycket bättre upplevelse för trafikanterna.

– Vi ville studera detta för att se vilka delar av infrastrukturen som skulle kunna ägas av en annan aktör, men också titta på vem som kan äga, förvalta och utveckla en plats på bästa sätt för dem som ska använda den. Infrastrukturens totala värde bedöms till cirka 4 000 miljarder kronor och det är av vikt att dessa tillgångar förvaltas på bästa sätt. I fallet rastplatser skulle det kunna handla om allt från rena toaletter, mer service, restauranger, laddstationer och tillgång till wifi för att nämna några exempel. Genom att släppa in aktörer som kan tänka nytt och kreativt öppnas många möjligheter både kommersiellt och för att öka kundnyttan, säger Fredrik Bergström, ekonomie doktor och chef WSP Advisory.

Infrastrukturen, inte minst inom transportsektorn, står inför nya krav på snabb förändring. Det handlar om fortsatt stark urbanisering, tuffare klimatmål och omställning till fossilfri transportsektor. Digitalisering och elektrifiering öppnar nya möjligheter, men kräver också omfattande investeringar om nyttorna ska kunna realiseras. Hur våra befintliga infrastrukturtillgångar ägs och förvaltas, kommer därför flytta allt högre upp på agendan. Samtidigt finns ett stort och växande globalt spar- och pensionskapital som är intresserade av att investera långsiktigt i infrastruktur.

– Svensk infrastrukturpolitik bör fundera på hur man kan dra nytta av detta investeringskapital på bästa sätt. En smart reglering som öppnar för nya samarbetsformer för aktörer i privat och offentlig sektor kan öppna för en kraftfull effektivisering av infrastrukturen, och för att vi kan genomföra viktiga klimatåtgärder snabbare än vi annars kan ha råd med, menar Fredrik Bergström.

I forskningen har WSP och LTH tittat på förutsättningarna i Sverige, hur andra länder arbetar med frågan och vilken typ av ägande som gynnar samhällsekonomin och framtidssäkrar Sveriges infrastrukturresurser på bästa sätt. Forskningsrapporten är framtagen på uppdrag av Trafikverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Bergström, Affärsområdeschef WSP Advisory
Tel: 010-722 86 79
E-post: fredrik.bergstrom@wsp.com

Ellen Huitfeldt, PR Manager
Tel: 070-162 93 11
E-post: ellen.huitfeldt@wsp.com

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

WSP
WSP
Arenavägen 7
12188 Johanneshov

010-7225000http://www.wsp.com

WSP är världsledande rådgivare och konsulter inom samhällsutveckling. Vi utvecklar allt ifrån städer och transportsystem till vattenförsörjning och höga hus. Med 49 500 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. I Sverige har vi omkring 4 300 medarbetare.

Följ WSP

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från WSP

Lundastudenter vinner ”blöt” casetävling – så ska riskmedvetandet hos allmänheten öka9.12.2019 07:14:00 CETPressmeddelande

Hur framtidssäkrar vi Sveriges tätorter för kraftigare skyfall? Det var frågeställningen i WSPs årliga nationella casetävling för studenter, 100H. Det vinnande bidraget kom från två civilingenjörsstudenter från LTH som satt fingret på en viktig samhällsutmaning, nämligen allmänhetens kunskap och riskmedvetenhet kring vatten i en föränderlig värld.

Rätt uppföljning avgörande för att Färdplanerna realiseras – nytt forskningsprojekt börjar nu3.12.2019 07:26:00 CETPressmeddelande

Bygg- och anläggningsbranschen har precis som ett antal andra sektorer tagit fram en gemensam färdplan för ett fossilfritt Sverige. Ambitionerna är höga men för att detta ska bli verklighet krävs också att planerna mäts och följs upp. Därför har WSP tagit initiativ till ett forskningsprojekt för gemensamma mätmetoder för utsläppen inom anläggningssektorn.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum