Trafikverket

Tunnelbygget i Lomma blir dyrare än planerat

Dela

Det pågående tunnelbygget vid Vinstorpsvägen i Lomma blir dyrare än planerat. Nu förs diskussioner mellan Trafikverket och Lomma kommun för att utreda vem som bär ansvaret och hur man kan komma fram till en gemensam lösning.

För att öka trafiksäkerheten bygger Trafikverket en tunnel, en så kallad planskildhet, under järnvägen vid Vinstorpsvägen. Planskildheten ska ge en bättre förbindelse längs Lommabukten och är en del i lösningen för kollektivtrafiken genom Lomma. Arbetet beräknas vara klart i november i år. Trafikverket och Lomma kommun ser fram emot att kunna ge en säkrare trafikmiljö i Lomma.

Under projektering och arbetets gång har entreprenaden förändrats och kostnaderna för projektet har ökat kraftigt. Därför har nu både Lomma kommun och Trafikverket tagit hjälp av expertis för att utreda frågan.

Vi ser allvarligt på de ökade kostnaderna och är mycket angelägna om att utreda frågan och komma fram till en gemensam lösning, säger Maciej Zakrzewski, projektenhetschef, Trafikverket.

 
Målet med projektet är att skapa förutsättningar för en väl fungerande kollektivtrafik genom Lomma. Att vi fått en så kraftigt ökad kostnadsprognos är anmärkningsvärt och anledningen till detta måste utredas, kommenterar Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef, Lomma kommun.

 
Budgeterad kostnad för projektet år 2013 var 44 Mkr. Efter fortsatt projektering och upphandling av entreprenaden ändrades totalkostnaden till 61 mkr. Nu uppskattas totalkostnaden till knappt 100 Mkr.

Kontaktpersoner
Maciej Zakrzewski, projektenhetschef, Trafikverket, 010-123 73 39
Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef, Lomma kommun, 0733-41 10 92
Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00

Nyckelord

Kontakter

Maciej Zakrzewski, projektenhetschef, Trafikverket, 010-123 73 39

Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef, Lomma kommun, 0733-41 10 92

Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum