Skogsstyrelsen

Två av tre ungtallar i Uppsala skadade av viltbete

Dela

Varannan ungtall i Svealand har skador efter bete av hjortdjur. Det visar ytterligare statistik som nu är klar från Skogsstyrelsens inventering. I Uppsala är situationen sämst i hela Svealand där 67 procent av ungtallarna har en skada. Skadorna orsakar stora förluster för skogsbruket varje år.

– Länet som helhet har i år den största ökningen av betesskador i hela Svealand.Situationen är inte långsiktigt hållbar. Fortsätter detta förloras virkesproduktion, förutsättningar för biologisk mångfald och i förlängningen finns ökad risk för minskande kalvvikter. Dialog, samarbete och verksamma åtgärder är ända vägen framåt mot satta mål, säger Matts Rolander, regional viltspecialist, Skogsstyrelsen.

Varje år görs en nationell inventering (Äbin, älgbetesinventering) av hur omfattande betesskadorna är på skogen av hjortdjur, främst från älg, hjort och rådjur. Inventeringen görs årligen i ungefär hälften av Sveriges knappt 150 älgförvaltningsområden.

Nyligen presenterades resultaten från Götaland och nu visar alltså inventeringarna från Svealand ett snarlikt resultat. Av de ungtallar som är mellan en och fyra meter höga i Svealand har 48 procent någon gång fått en allvarlig betesskada. Resultaten av årets inventering skiljer sig åt mellan länen, från 32 till 67 procent skadade ungtallar och det innebär inga tydliga förbättringar jämfört mot tidigare år.

I mätningen finns även statistik över antalet yngre tallar som fått betesskador bara under den senaste sommaren och vintern. Dessa årliga betesskador ska enligt målet inte finnas på mer än fem procent av ungtallarna. Men bara i ett enda av de 36 inventerade älgförvaltningsområdena nåddes det målet. Problemet är att det är för många hjortdjur i förhållande till hur mycket tallar och övrigt foder det finns.

Skadorna innebär vanligtvis inte att tallen dör men leder till minskad tillväxt i skogen, försämrad kvalitet och betydande ekonomiska förluster för skogsägaren.

– Det går inte att vänta längre med att på många håll öka avskjutningen och inte heller med att samtidigt öka mängden planterad, sådd och fröträdföryngrad tall så vi får en rimlig balans mellan vilt och fodertillgång och betesskador. Det blir bara fler och fler förlorare och lösningen riskerar bli mer drastisk och än svårare att få till ju längre tiden går, säger Matts Rolander.

Inventeringen görs på våren, strax innan lövsprickning. Därför presenterades resultaten från Götaland först och nu är Svealands resultat klara. Resultaten från Norrland kommer att presenteras efter sommaren.

Bara i Svealand har cirka 2 900 ungskogar besökts av professionella inventerare under försommaren. Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut om älgjakt i älgförvaltningsgrupper.

Här finns alla resultat från inventeringar av betesskador och fodertillgång:

www.skogsstyrelsen.se/abin

www.skogsstyrelsen.se/foderprognoser

 

Mer information:

Matts Rolander, regional viltspecialist, Skogsstyrelsen, 018-27 88 43, matts.rolander@skogsstyrelsen.se

Pressjour, Skogsstyrelsen, 036-35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se

Kontakter

Matts Rolander, regional viltspecialist, Skogsstyrelsen, 018-27 88 43, matts.rolander@skogsstyrelsen.se

Pressjour, Skogsstyrelsen, 036-35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum