Svenska Ishockeyförbundet

Två beslut i Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd

Dela

Här bifogas två beslut i Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd i dag, fredagen den 17 januari 2020.

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                           Justin Crandall
Förening:                      IF Björklöven
Adress:                         TEGSVÄGEN 20, 90433 UMEÅ
Matchdatum:                2020-01-15
Mellan:                          IF Björklöven - Södertälje SK, HockeyAllsvenskan
Domare/Anmälare        Robert Andersson, Södertälje SK
Avstängningsperiod    2020-01-17 - 2020-01-25 - 3 match(er)
Böter                             5 073:- betalas senast 2020-02-17,

BESLUT

Efter match mellan IF Björklöven och Södertälje SK, HockeyAllsvenskan, 2020-01-15, åläggs Justin Crandall, IF Björklöven, följande straff för late hit:

  1. Avstängning fr.o.m. den 17 januari 2020 t.o.m. den 25 januari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
  2. Böter om 5073 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 3 matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Justin Crandall, ett yttrande från domarna Johan Nordlöf och Pierre Schilken, samt en filmsekvens från händelsen.
Anmälan: Händelsen som anmäls inträffade i den tredje perioden i matchen mellan lagen som spelades den 15 januari i A3 Arena i Umeå. SSK anser att Justin Crandall (#91 i Björklöven) vårdslöst och alldeles för sent tacklar Hugo Gustavsson (#87 i SSK). Tacklingen träffar Gustavsson på hakan. Hugo Gustavsson återvänder inte till spel mer i matchen och en hjärnskakning befaras. Det torde vara uppenbart för Crandall att Gustavsson inte ser och därmed inte kommer kunna skydda sig mot tacklingen. Crandall hade gott om tid för att bedöma situationen och avstå från att genomföra tacklingen. Att Crandall inte gör det visar på en kall inställning till konsekvenserna. Händelsen renderade en tvåminutersutvisning för "late hit".
Definitionen av ”blind side” borde vara att spelaren inte ser tacklingen komma. Är definitionen ”blind side” endast om det är från sidan? Vår analys av videon är att Hugo har huvudet vänt bort från den riktning där Crandall kommer ifrån och därmed borde likställas med ”blind side”. Att Crandall har full koll på att Hugo inte ser honom och att han ändå fullföljer en sen tackling uppfyller åtminstone två av tre kriterier genom att vara både ”våldsam och vårdslös”. Obehärskad är den inte då Crandall har full koll på hur utsatt Hugo är så långt efter att han passat pucken och dessutom inte ser Crandall komma.
Justin Crandall: När jag ser tacklingen så här i efterhand så är den sen. Saker och ting händer väldigt fort på isen och jag köper att jag blir utvisad för förseelsen late hit. Jag hade inget uppsåt att skada och hoppas det gått bra för SSK-spelaren. Däremot tycker jag att anklagelsen att det skulle vara en Checking to the head är felaktig. Tacklingen sker framifrån (är inte våldsam eller obehärskad) och den tar i bröstet på SSK-spelare. Därför anser jag att det inte finns något skäl för en anmälan/extra bestraffning för Checking to the head utan bör bedömas enligt domarensbedömning på isen
Johan Nordlöf och Pierre Schilken (domare): Efter att ha läst anmälan så delar jag Robert Anderssons uppfattning att tacklingen är sen, och att Justin Crandall kunde undvikit att genomföra tacklingen. Det är också anledningen till att Crandall utvisas under matchen, 2 minuter för Late hit. Min, och domarteamets, uppfattning är att kraften i tacklingen träffar Hugo Gustavsson huvudsakligen i övre delen av överkroppen, och kraften och rörelsen är inte riktad mot huvudet. Tacklingen kommer inte heller från ” blindside”. Situationen har också analyserats tillsammans med HockeyAllsvenskans domarchef Björn Wettergren, tillika regelansvarig för svensk ishockey som delar den bedömningen. Vi är då överens om att Late Hit är rätt benämning på förseelsen men har också diskuterat om 2 minuter är rätt strafflängd. Vår bedömning på isen, och även senare delas av Björn Wettergren är att Justin Crandalls handling inte är att bedöma som ”obehärskad” ” våldsam” eller ” vårdslös” enligt Spelregler för Ishockey 2019–2020 punkt 29.10, 29.14 och 29.15. Däremot ska den självklart bestraffas enligt regel 56, Late hit.
Disciplinnämnden: Disciplinnämnden gör bedömningen att det av filmsekvensen inte tillräckligt tydligt framgår om tacklingen träffade huvudet eller inte. Disciplinnämnden anser därför inte att Justin Crandall kan fällas till ansvar för checking to the head. Disciplinnämnden anser dock att tacklingen är mycket sen. Tacklingen blir därför våldsam då den utdelas på en spelare som inte haft någon anledning att förbereda sig på att bli tacklad. Tacklingen utsätter därigenom motspelaren för stor skaderisk. Mot denna bakgrund anser nämnden att Justin Crandall gjort sig skyldig till en bestraffningsbar late hit som bör föranleda en avstängning vars längd bedöms motsvara tre matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer: 

  • Tacklingen var mycket sen.
  • Tacklingen utdelades mot en spelare som befann sig i en försvarslös position.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 56. 

På disciplinnämndens vägnar


Alexander Ramsay

 

 

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                           Fredrik Höggren
Förening:                      BIK Karlskoga
Adress:                         Nobelhallen, 69133 KARLSKOGA
Matchdatum:                2020-01-15
Mellan:                          BIK Karlskoga - Västerås IK, HockeyAllsvenskan
Domare/Anmälare        Patric Bjälkander
Avstängningsperiod    2020-01-16 - 2020-01-22 - 2 match(er)

BESLUT
Efter match penalty i match mellan BIK Karlskoga och Västerås IK, HockeyAllsvenskan, den 15 januari 2020 åläggs Fredrik Höggren, BIK Karlskoga, följande straff för elbowing:

Avstängning fr.o.m. den 16 januari 2020 t.o.m. den 22 januari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Avstängningen bedöms motsvara två matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. 

SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande Fredrik Höggren samt en filmsekvens från händelsen. 
Anmälan: Höggren kommer in i en öst/väst situation och tacklar Västeråsspelaren mot nack/axel/huvudregionen. Träffen tar med en möjlig uppåtgående rörelse. Spelaren utgår skadad. Vg se bifogad filmsekvens.
Fredrik Höggren har uppgett följande. Jag har inget uppsåt att skada i tacklingsögonblicket. Jag backcheckar på utsidan av spelaren samtidigt som han följer pucken. Jag svänger vänster och träffar motspelaren som i tacklingsögonblicket är låg. Jag tycker att motspelaren inte är beredd på kontakten. Jag upplever att jag krockar med motspelaren. Vi åker in på samma isyta och jag hinner inte reagera på annat sätt än att bara spänna mig vilket är en den naturliga reaktionen. Det syns på bilderna att jag inte hoppar in tacklingen utan jag lämnar isen med skridskorna först efter kontakt. Tyvärr träffar tacklingen olyckligt.
Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Fredrik Höggren gjort sig skyldig till elbowing som bedöms som obehärskad och respektlös. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

  • Det är fråga om en tackling som huvudsakligen träffar i huvudregionen.
  • Stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 46. 

På disciplinnämndens vägnar

Alexander Ramsay

Med vänliga hälsningar

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
Marknads-, kommunikations- och försäljningsavdelningen

Anders Feltenmark
Informationsassistent

Nyckelord

Kontakter

Alexander RamsayOrdförande i Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd

070 - 522 64 54

Dokument

Länkar

Om

Svenska Ishockeyförbundet
Svenska Ishockeyförbundet
Tjurhornsgränd 6, 3 tr, Box 5204
121 16 Johanneshov

08-449 04 00http://www.swehockey.se

Svensk Ishockey – tillsammans tar vi ansvar och skapar passion, framgång och glädje i vardagen. Svenska Ishockeyförbundet bildades den 17 november 1922. Medlem i Sveriges Riksidrottsförbund sedan starten och i Internationella Ishockeyförbundet (IIHF) sedan 1920. Vi är en av de mest framgångsrika idrotterna i Sverige och en av de mest framgångsrika inom vår idrott i världen. Det ska vi fortsätta att vara. Svensk Ishockey ska också vara en samlande kraft och bidra till att bygga vårt framtida samhälle.

Svenska Ishockeyförbundet är ett av Sveriges största idrottsförbund med 392 föreningar i 22 distrikt och drygt 68 000 spelare och domare. 2 301 ishockeylag samsas i 363 ishallar runt om i landet.

Om Svenska Ishockeyförbundets pressmeddelanden 
Den som vill ändra, lägga till eller ta bort E-postmottagare meddelar detta till info@swehockey.se

Följ Svenska Ishockeyförbundet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Ishockeyförbundet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum