Järfälla Kommun

Två byggaktörer investerar igen i Barkarby

Dela

Järfälla kommun tecknar köpe- och exploateringsavtal för två kvarter om totalt 32 000 kvm BTA för bostäder och centrumverksamhet på gångavstånd till den framtida tunnelbanan i Barkarbystaden. Bygger och utvecklar för andra gången i Barkarbystaden gör Ikano Bostad och Sveaviken Bostad AB.

Sveavikens kvarter kännetecknas av mångfald och kreativitet, både gestaltningsmässigt och volymmässigt. Kvarteret uppförs i 4-8 våningar, där kvarterets hörn blir högst. Fasaderna får skiffer och trä med en tydlig uppdelning. Hus med skifferfasad har sockelvåning i puts och granit och takvåning med plåtfasad. Träfasaderna målas och har vertikala och horisontella listmönster för att åstadkomma relief och skuggverkan och ett sadeltakslandskap med sedumtak. Lokaler och bokaler i bottenvåning har stora uppglasade fönsterpartier för att kommunicera ut mot allmän platsmark och bidra till ett livfullt gatuliv. (Visionsbild: Moko och Oevis)
Sveavikens kvarter kännetecknas av mångfald och kreativitet, både gestaltningsmässigt och volymmässigt. Kvarteret uppförs i 4-8 våningar, där kvarterets hörn blir högst. Fasaderna får skiffer och trä med en tydlig uppdelning. Hus med skifferfasad har sockelvåning i puts och granit och takvåning med plåtfasad. Träfasaderna målas och har vertikala och horisontella listmönster för att åstadkomma relief och skuggverkan och ett sadeltakslandskap med sedumtak. Lokaler och bokaler i bottenvåning har stora uppglasade fönsterpartier för att kommunicera ut mot allmän platsmark och bidra till ett livfullt gatuliv. (Visionsbild: Moko och Oevis)

– Stadsutvecklingen i Barkarby är i ett intensivt skede där unika satsningar på ny infrastruktur som tunnelbana och regionaltågstation växer fram sida vid sida med nya kvarter för bostäder, arbetsplatser, handel, service och fritid. Att Ikano Bostad och Sveaviken Bostad väljer att investera igen i Barkarby visar att vi utvecklar en attraktiv plats för framtiden där människor trivs att bo, leva och arbeta, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

De två kvarteren, som kommer att innehålla 437 nya bostäder och sex lokaler för kommersiell verksamhet ligger mitt emot den prisbelönta Herrestaskolan och med gångavstånd till Barkarbystadens framtida tunnelbanestation som står klar 2026 samt till naturreservatet som gränsar till den framväxande stadsmiljön.

  • Ikano Bostad utvecklar ett kvarter om 15 500 kvm BTA där de planerar för 231 bostadsrätter eller ägandelägenheter och fyra lokaler om totalt 200 kvm för kommersiell verksamhet i gatuplan mot Flygfältsvägen. Bostäderna kommer att certifieras enligt Svanen. Byggstart planeras under 2023.
  • Sveaviken Bostad utvecklar ett kvarter om 16 500 kvm BTA där de planerar för 206 bostadsrätter eller ägandelägenheter, 13 bokaler och två lokaler om 450 kvm i gatuplan som vetter mot Lansengatan, en gågata som leder till Sveatorget med Barkarbystadens tunnelbanestation. Byggstart planeras till juni 2022.

– Vi är glada att få förtroendet att tillsammans med kommunen och övriga bostadsaktörer fortsätta att utveckla Barkarbystaden. Vi har redan byggt 252 bostäder i området och ser fram emot att tillföra nya kvadratsmarta och Svanenmärkta bostäder i ett av Stockholms snabbast växande områden, säger Linda Leppänen, bostadsutvecklingschef Stockholm Norr på Ikano Bostad.

– Vi är väldigt glada att återigen få chansen att bygga ett nytt bostadskvarter i Barkarbystaden. Vi är väldigt nöjda med resultatet av byggnationen av Kvarter 15 och ser nu fram emot att komma i gång ordentligt med Kvarter 20. Barkarbystaden håller verkligen på att växa fram och vi känner oss stolta att vi får vara med i denna stadsutveckling. Barkarbystaden är redan idag väldigt attraktivt att bo i och vi är övertygade om att den fortsatta utvecklingen kommer att öka attraktiviteten ytterligare, säger Pär Thomaeus, vd Sveaviken Bostad AB.

Om avtalen

Beslut om överenskommelse med Ikano Bostadsutveckling AB om exploatering med överlåtelse av mark inom Barkarbystaden III, fastigheten Barkarby 2:150, kvarter 22, togs av kommunfullmäktige i Järfälla måndagen den 20 juni 2022.

Beslut om överenskommelse med Fastighets AB Barkarbyhusen (Sveaviken) om exploatering med överlåtelse av mark inom Barkarbystaden III, fastigheten Barkarby 2:296, kvarter 20, togs av kommunfullmäktige i Järfälla måndagen den 16 maj 2022.

 

Om Barkarbystaden

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2035. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden II södra, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV, Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III samt detaljplanearbete för detaljplanen Veddesta IV och Veddesta V. Utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden X är klar och omfattar en fördelningsstation.

Nyckelord

Kontakter

• Linda Leppänen, bostadsutvecklingschef Stockholm Norr på Ikano Bostad, 010-330 44 35
• Pär Thomaeus, vd Sveaviken Bostad AB, 070-781 58 31

Emma Feldman (M)Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd samt ordförande i Järfälla Näringsliv AB.

Presskontakt, 070-002 49 59.

Tel:070-002 49 59

Bilder

Sveavikens kvarter kännetecknas av mångfald och kreativitet, både gestaltningsmässigt och volymmässigt. Kvarteret uppförs i 4-8 våningar, där kvarterets hörn blir högst. Fasaderna får skiffer och trä med en tydlig uppdelning. Hus med skifferfasad har sockelvåning i puts och granit och takvåning med plåtfasad. Träfasaderna målas och har vertikala och horisontella listmönster för att åstadkomma relief och skuggverkan och ett sadeltakslandskap med sedumtak. Lokaler och bokaler i bottenvåning har stora uppglasade fönsterpartier för att kommunicera ut mot allmän platsmark och bidra till ett livfullt gatuliv. (Visionsbild: Moko och Oevis)
Sveavikens kvarter kännetecknas av mångfald och kreativitet, både gestaltningsmässigt och volymmässigt. Kvarteret uppförs i 4-8 våningar, där kvarterets hörn blir högst. Fasaderna får skiffer och trä med en tydlig uppdelning. Hus med skifferfasad har sockelvåning i puts och granit och takvåning med plåtfasad. Träfasaderna målas och har vertikala och horisontella listmönster för att åstadkomma relief och skuggverkan och ett sadeltakslandskap med sedumtak. Lokaler och bokaler i bottenvåning har stora uppglasade fönsterpartier för att kommunicera ut mot allmän platsmark och bidra till ett livfullt gatuliv. (Visionsbild: Moko och Oevis)
Ladda ned bild
Ikano Bostads kvarter kännetecknas av ett storgårdskvarter med en kraftigt avvikande indragen översta våning med markant takfot. Sockeln markeras tydligt med avvikande material i form av natursten och mittenpartiet putsas i röd och vit kulör. Temat med engelskt röd, bruten vit och ett antal varierande gråa toner med olika brytningar skapar en klar och tydlig färgsättning av kvarteret. Mot huvudgatan Flygfältsvägen öppnar sockelvåningen upp sig i en arkad med bakomliggande fönsteröppningar som skapar volym och variation i gatubilden. (Visionsbild: Anderson Arfwedson Arkitekter AB)
Ikano Bostads kvarter kännetecknas av ett storgårdskvarter med en kraftigt avvikande indragen översta våning med markant takfot. Sockeln markeras tydligt med avvikande material i form av natursten och mittenpartiet putsas i röd och vit kulör. Temat med engelskt röd, bruten vit och ett antal varierande gråa toner med olika brytningar skapar en klar och tydlig färgsättning av kvarteret. Mot huvudgatan Flygfältsvägen öppnar sockelvåningen upp sig i en arkad med bakomliggande fönsteröppningar som skapar volym och variation i gatubilden. (Visionsbild: Anderson Arfwedson Arkitekter AB)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

 

Järfälla strax nordväst om Stockholm, med sina grönområden, sin Mälarkust och sitt fantastiska kollektivtrafikläge, är en attraktiv inflyttningskommmun. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Järfälla växer, och samtidigt som det byggs nya attraktiva bostäder planerar vi för tusentals nya jobb i attraktiva kontorslägen, högre utbildning och fler besökare.

 

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Hållbarhet i fokus när Riksbyggen och Storstaden Bostad vinner markanvisningar i Barkarby7.7.2022 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Järfälla kommun har utsett Riksbyggen och Storstaden Bostad till vinnare i markanvisningstävlingarna för kvarter 10 och 13 i Barkarbystaden. Båda bidragen möter Järfällas höga ambitioner att utveckla stadskvarter som bidrar till en hållbar och gestaltad livsmiljö. Faktorer som varit avgörande är NollCO2-certifierade byggnader, trähuskonstruktion, växthus på taken med odling för de boende och gröna väggar som en del av gestaltningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum