Linköpings kommun

Två översiktsplaner på samråd

Dela

Nu fördjupar Linköpings kommun planerna för hur visionen ”Mer och bättre innerstad” ska förverkligas. Det är ”Linköpings mötesplatser – innerstadens torg och parker” och ”Arkitekturprogram för Linköpings innerstad” som nu går ut på samråd till och med september.

– Tidigare i år antogs en plan för utveckling av Linköpings innerstad, ett arbete vi nu fortsätter med samråd kring två tematiska planer, en för arkitektur och en för mötesplatser. I ett växande Linköping är både arkitekturen och våra torg och parker viktiga byggstenar. Nu bjuder vi in Linköping till dialog kring de två planförslagen säger kommunalråd Elias Aguirre (S), som hoppas på många synpunkter på förslagen.

Linköping växer och det ska ske både hållbart och med kvalitet. För att utveckla staden i enlighet med visionen mer och bättre innerstad har två planer tagits fram. Den första berör stadens offentliga mötesplatser, torg och parker. Den andra behandlar frågan om hur ny arkitektur i Linköping ska nå en hög arkitektonisk kvalitet.

De båda planerna är så kallade tematiska tillägg till Översiktsplan för staden Linköping och konkretiserar Utvecklingsplan för Linköpings innerstad som nyligen antogs av kommunfullmäktige. En tredje fördjupning om trafiken i innerstaden kommer ut på samråd vid årsskiftet.

Arkitektur är inte bara en väl gestaltad fasad, arkitektur är också en byggnad som håller över tid, är användbar och välfungerande. Arkitekturprogrammet definierar arkitektur som berörande, robust och användbar. Målet är att Linköpings innerstad ska utvecklas med intressant och berörande stadsbebyggelse med arkitektur av kvalitet.

– Arkitektur är den mest tillgängliga kulturyttringen, alla människor som bor, verkar och besöker Linköping ser och upplever stadens arkitektur. Arkitektonisk kvalitet är därför både ett viktigt konkurrensmedel och ett sätt att skapa god livsmiljö för alla, säger stadsarkitekt Johanna Wiklander.

Torgen och parkernas roll i mer och bättre innerstad är både som kvalitativa och attraktiva mötesplatser avseende innehåll och gestaltning men också som stadsbyggandselement för att skapa en rytm, en variation och rymd i staden. Syftet med planen är därför dels att identifiera både befintliga och var det finns behov av nya mötesplatser men också ge övergripande inriktningar och strategier för det fortsatta utvecklingsarbetet med innerstadens torg och parker.

Planförslagen finns att läsa på Linköpings kommuns hemsida och finns även att hämta på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45 samt på Medborgarkontor city under perioden 27 juni - 30 september.

Förhoppningen är att planförslagen väcker intresse och vi önskar diskussioner och synpunkter som kan skärpa förslagen ytterligare. Därför bjuder vi in till en arkitekturföreläsning samt samrådsmöten för att diskutera planerna. Samrådsmöten kommer att hållas i:

Fridtunaskolans matsal 22/8 17.30–22.00, 
Berzeliusskolans matsal 31/8 17.30–22.00, 
Ekkälleskolans matsal 13/9 17.30–22.00,

Arkitekturföreläsningen hålls den 19 augusti, plats meddelas via annons

Synpunkter på planerna lämnas till Linköpings kommun senast den 30 september.

För ytterligare information kontakta Johanna Wiklander, stadsarkitekt 013-20 70 46 eller Matilda Westling, översiktsplanerare 013-20 70 88.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum