Universitetssjukhuset Örebro

Tvådimensionell videoundersökning hjälper barn med cerebral pares

Dela

Med hjälp av en tvådimensionell videoundersökning som har utvecklats på Universitetssjukhuset Örebro blir det enklare att undersöka gångförmågan hos barn med cerebral pares, CP. ”Undersökningen är lättillgänglig och kan användas till exempel i uppföljning samt klassificering av gångmönster hos barn med CP”, säger forskaren Evelina Pantzar-Castilla.

Forskaren Evelina Pantzar-Castilla. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Evelina Pantzar-Castilla. Foto: Elin Abelson.

Barn med cerebral pares har en nedsatt förmåga att röra sig. Det finns olika anledningar till att skadan uppkommit. Det kan ha varit i samband med förlossningen, en olycka eller vid en stroke. Hjärnan har fått en permanent skada innan barnet är två år och besvären blir bestående. I Sverige har 2-3 per tusen barn en CP-skada.

– Tanken med den nya tvådimensionella videoundersökningen är att den ska vara ett komplement för utvärderingen och uppföljning som görs årligen på barnen. Gånganalysen kan då göras i samband med andra kontroller. Det är viktigt att upptäcka om de får försämrad gång. Då måste vi sätta in åtgärder, säger Evelina Pantzar-Castilla, överläkare på ortopediska kliniken samt tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Den tvådimensionella videoundersökningen gör det möjligt att på ett enkelt och mindre kostsamt sätt undersöka och följa gångförmågan hos barn med cerebral pares, vilket kan genomföras på barnens lokala habiliteringar.

– Barnen kan få förändrad gång när de växer och vi vill gärna rätta till felaktigheter innan de utvecklar en svår felställning i en led. Min forskning är inriktad på de barn med cerebral pares som kan gå utan eller med hjälpmedel, förklarar hon.

Det finns en mer omfattande tredimensionell videoundersökning som inte genomförs så ofta på barnen. Tanken med den tvådimensionella videoundersökningen är att man kan göra den oftare och därmed upptäcka saker snabbare.  

Förvånande att så många använder rullstol

– Många barn med cerebral pares går självständigt vilket var väntat men många använder rullstol till stora delar av den dagliga förflyttning, en väldigt liten del använder kryckor eller andra gånghjälpmedel vilket var förvånande, säger Evelina Pantzar-Castilla.

Det finns fördelar med att inte bara sitta i rullstol om man har möjlighet att gå. Att ta hjälp av en rullator för att komma ur rullstolens stillasittande är bra för att belasta skelettet.

Vid frågor kontakta
Evelina Pantzar-Castilla, överläkare
Ortopediska kliniken barn och fot
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
E-post: evelina.pantzar-castilla@regionorebrolan.se
Mobil: 070 – 811 56 50

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Forskaren Evelina Pantzar-Castilla. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Evelina Pantzar-Castilla. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Ungdomar med autism vill vara fysiskt aktiva under rätt förutsättningar30.11.2022 13:20:00 CET | Pressmeddelande

Ungdomar med autism är generellt mindre fysiskt aktiva än ungdomar utan diagnos, det visar forskning som tidigare gjorts. Forskning från Region Örebro län visar att ungdomarna visst vill vara fysiskt aktiva om vissa villkor uppfylldes. ”Det var ofta omständigheterna runt omkring själva fysiska aktiviteten som gjorde att det blev svårt”, säger Susann Arnell, fysioterapeut inom barn- och ungdomshabiliteringen.

Forskare vill öka delaktigheten för rättspsykiatrins patienter25.11.2022 15:35:00 CET | Pressmeddelande

Patientens delaktighet i sin vård är ett viktigt inslag inom hälso- och sjukvården. ”Inom rättspsykiatrin är patientdelaktigheten mer komplex just för att vi både ska vara vårdgivare och samtidigt vara den som håller patienten inlåst. Genom att utveckla en enkät för att skatta patienters upplevda delaktighet i vården kan vi mer träffsäkert genomföra insatser för att öka delaktigheten”, säger forskaren Mikael Selvin inom Region Örebro län.

Örebroforskare bidrar till minskning av sexuellt överförbara infektioner22.11.2022 15:30:00 CET | Pressmeddelande

127 miljoner människor får varje år klamydia och 87 miljoner får gonorré. Sexuellt överförbara infektioner är ett stort folkhälsoproblem världen över. ”Genom forskningen har vår kunskap ökat kring hur infektionsläget är i Sverige. Vi vet nu mer om vilka typer av bakterier som cirkulerar och det underlättar för vårdens arbete framåt”, säger Ronza Hadad, biomedicinsk analytiker på Universitetssjukhuset Örebro.

Kejsarsnitt ökar risken att barnet får allergi – för tidig födsel minskar risken16.11.2022 11:10:29 CET | Pressmeddelande

En fjärdedel av alla barn i Sverige drabbas av astma och allergisjukdomar. Redan vid födseln påverkas risken att insjukna senare i livet. ”I min avhandling såg vi att de barn som föddes med kejsarsnitt hade en ökad risk för allergier. Däremot barn som föddes innan vecka 37 hade en lägre risk”, berättar forskare Niki Mitselou vid Universitetssjukhuset Örebro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum