Läkemedelsverket

Tydligare uppdatering av rapporterade misstänkta biverkningar

Dela

Läkemedelsverket kommer från och med idag att presentera inrapporterade misstänkta biverkningar av vaccinerna mot covid-19 på ett tydligare sätt som ger en mer representativ bild av rapporteringsläget. Uppdateringen kommer att göras veckovis på Läkemedelsverkets webbplats. Tidigare har antalet handlagda rapporter presenterats dagligen.

Läkemedelsverket har sedan januari publicerat dagliga uppdateringar av handlagda, inrapporterade misstänkta biverkningar från coronavaccinerna. Rutinen ändras nu för att ge en mer rättvisande bild av läget. Veronica Arthurson är enhetschef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

- För att ge en bättre bild av det som oftast rapporteras in presenterar vi fortsättningsvis de tio vanligast inrapporterade misstänkta biverkningarna efter vaccination mot covid-19, alltså de misstänkta biverkningar som rapporterats in till LV flest gånger.

Det är inte möjligt att bedöma hur många av de vaccinerade som drabbats av en viss biverkning endast baserat på denna rapportering. Den typen av beräkningar görs i första hand utifrån de kliniska studier som ligger till grund för godkännande och går att läsa mer om i de respektive vaccinernas produktinformation. 

Läkemedelsverket presenterar varje vecka hur många rapporter som inkommit och hur många rapporter som hittills har handlagts. Detta ger en mera representativ bild av rapporteringsläget.

- När inflödet av rapporter är högt prioriterar vi att handlägga rapporter med okända misstänkta biverkningar i första hand. Då kända, vanliga biverkningar inte prioriteras för handläggning kommer inte dem i lika hög utsträckning att finnas med i presentationen av handlagda rapporter under vissa intensiva perioder.

Inte fastställd orsak

Viktigt att komma ihåg är att det är misstankar om biverkningar som rapporteras in och att något fastställt orsakssamband med vaccinet inte behöver finnas. Antalet inkomna misstänkta biverkningar ska också sättas i relation till hur många personer som hittills har vaccinerats i Sverige, med respektive vaccin.

- När allt fler och fler vaccineras och ett ökande antal rapporter om misstänkta biverkningar kommer in är vår bedömning att dagliga uppdateringar inte längre är meningsfullt för att ge en representativ bild av biverkningsläget, avslutar Veronica Arthurson.

Löpande säkerhetsutvärderingar

Efter att en inkommen rapport om misstänkta biverkningar har handlagts överförs den till EU:s gemensamma biverkningsdatabas EudraVigilance. Där samlas rapporter från hela världen för de vacciner som används inom EU, vilket ger stora datamängder som ligger till grund för de löpande säkerhetsutvärderingar som görs av vaccinerna. Antal vaccinerade och antal inrapporterade misstänkta biverkningar i hela EU går att hitta på länkar från vår hemsida.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Säkerhetsutredningen av AstraZenecas covid-19-vaccin18.3.2021 20:21:24 CET | Pressmeddelande

Nyttan med AstraZenecas vaccin mot covid-19 överväger riskerna. Den slutsatsen drar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA efter att under de senaste dagarna utrett en signal om blodpropp, inklusive mycket sällsynta fall av blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar, och ibland blödning. Orsakssamband med vaccinet kan inte fastslås, men det kan finnas en koppling. Därför fortsätter utredningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum