Tysk-Svenska Handelskammaren

Tysk-svenska konjunkturbarometern maj 2018: fortsatt optimism bland företagen – trots tydligt påtalade risker

Dela
Foto: Jonas Tebbe/Jungwoo Hong/Unsplash/chas B/Flickr.com
Foto: Jonas Tebbe/Jungwoo Hong/Unsplash/chas B/Flickr.com

Trots en orolig omvärld ser företagen i Tyskland och Sverige fortsatt positivt på utvecklingen av affärerna mellan de båda länderna under den närmaste framtiden. Det visar Tysk-Svenska Handelskammarens senaste enkätundersökning bland medlemsföretag på båda sidor Östersjön.

Årets första månader gav näringslivet i Tyskland och Sverige många anledningar till oro och avtagande optimism inför framtiden: hotet om strafftullar och andra handelsbarriärer, politisk osäkerhet kring Iran, Nordkorea och den fortsatta utvecklingen i Kina, den ovissa fortsättningen av krisen i Italien med risken att den spiller över på andra länder, på sistone delvis nedåtpekande konjunkturindikatorer, en svag krona och kanske också införandet av en ny europeisk dataskyddslagstiftning – för att bara nämna några.

Men företagen i våra båda länder verkar ändå inte särskilt bekymrade vad gäller affärsförväntningarna. I maj månads Tysk-svenska konjunkturbarometer är de fortsatt optimistiska när de bedömer utsikterna för de kommande tolv månaderna. Jämfört med den senaste undersökningen i december har svarsfördelningen endast marginellt förändrats.

– Svenska företag har en positiv syn på affärsmöjligheterna i Tyskland under de kommande tolv månaderna. Inte mindre än 40 procent av paneldeltagarna ser en bättre utveckling jämfört med dagsläget och endast 6 procent en utveckling åt fel håll. Även tyskarna behåller sin ganska positiva framtidstro vad gäller Sverige under det kommande året. 24 procent av de svarande prognosticerar ytterligare förbättringar av det egna affärsläget och så lite som 6 procent ser försämringar, sammanfattar Hubert Fromlet, Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren och affilierad professor vid Linnéuniversitetet, som analyserat resultatet.

Affärsutsikter för de kommande 12 månaderna

Aktuella affärsläget inte fullt så bra

Frågar man efter den aktuella utvecklingen av handeln med Tyskland respektive Sverige ser läget dock inte fullt så positivt ut – även om de nyligen publicerade svenska BNP-siffrorna för årets första kvartal tyder på en fortsatt god inhemsk konjunktur i Sverige. De tyska paneldeltagarna ger affärsutbytet med grannen på andra sidan Östersjön denna gång medelbetyget 3,5 på en skala från 1 till 5 där 1 motsvarar mycket dåligt och 5 mycket bra. Detta är en tiondel högre än i december. Svenskarna i sin tur når endast ett svarsgenomsnitt på 3,3 för handeln med Tyskland – en tiondel lägre än i förra mätningen.

– Översätter man dessa genomsnittsbetyg i ord blir det bättre än ”tillfredsställande” men likväl inte riktigt bra. Mindre än hälften av de svarande i båda länder är nöjda med det aktuella affärsläget på den andra marknaden (betyg 4 eller 5). Var tionde tysk och mer än var femte svensk är direkt missnöjd (betyg 1 eller 2). En svag konjunktur kan knappast ligga bakom dessa otillräckliga siffror utan det ser ut att främst bero på strukturella faktorer, kommenterar Hubert Fromlet.

Utvecklingen av affärerna för närvarande

– Svarsfördelningen visar att 40 procent av de tyska och 35 procent av de svenska paneldeltagarna bedömer de bilaterala affärerna som endast tillfredsställande. Framförallt i denna grupp borde det finnas potential till förbättringar. Här kan vi som Tysk-Svenska Handelskammaren hjälpa till med vår expertis och vårt breda nätverk på båda sidor Östersjön. Sedan kommer Sveriges medverkan som partnerland på en av världens största industrimässor, Hannover Messe, nästa år säkerligen att ge ytterligare impulser för framgångsrika industrisamarbeten mellan våra länder, säger Ralph-Georg Tischer, Tysk-Svenska Handelskammarens vd.

En tredjedel ser ökade risker

Företagen fick denna gång även svara på frågan om de ser ökade risker för sina respektive verksamheter under det kommande året. En stor majoritet av deltagarna i både den svenska och den tyska panelen förnekar detta. Men det finns en tydlig skillnad mellan länderna.

– Faktum är att mer än en tredjedel av de svenska enkätdeltagarna tror på växande affärsrisker under de kommande tolv månaderna. Det är inte försumbart. Bland de tyska svaranden är det bara drygt var fjärde som ser växande risker för det egna företaget, säger Hubert Fromlet.

– Kanske spelar det in att det är valår i Sverige och att det ser ut att bli en komplicerad regeringsbildning efter valet i september. I Tyskland har vi precis sett hur långdragen processen kan bli tills en ny regering var på plats. Ovissheten som en sådan situation för med sig leder ofta till att man inom näringslivet avvaktar och tvekar kring viktiga beslut, säger Ralph-Georg Tischer.

Många oroliga för vikande konjunktur

De som befarar ökande risker under den närmaste framtiden kunde i enkäten även konkretisera vad de är mest oroliga för. Många av svaren av både svenska och tyska deltagare kretsar kring en vikande konjunktur efter den mångåriga uppgången i båda länder.

Även politiska risker, både på nationell och internationell nivå, och den handelspolitiska utvecklingen i världen nämns ofta, tillsammans med valutautvecklingen (svag krona). Bland de svenska paneldeltagarna tillkommer dessutom en oro för skärpt konkurrens, speciellt från tillväxtmarknader som Kina.

Enkäten genomfördes före det förnyade utbrottet av regeringskrisen i Italien.

Sammanställning av de mest nämnda riskerna

Tysk-svenska konjunkturbarometern är handelskammarens undersökning avseende svenska och tyska exportföretags syn på de tysk-svenska handelsrelationerna och relaterade ämnen. De aktuella frågorna besvarades mellan 8 och 18 maj 2018. 186 företagsrepresentanter från Tyskland och Sverige deltog denna gång. För varje undersökningsdeltagare donerar Tysk-Svenska Handelskammaren 10 kronor till Läkare utan gränser.

Alla utgåvor av konjunkturbarometern finns på www.handelskammer.se/konjunkturbarometer.

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Jonas Tebbe/Jungwoo Hong/Unsplash/chas B/Flickr.com
Foto: Jonas Tebbe/Jungwoo Hong/Unsplash/chas B/Flickr.com
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Tysk-Svenska Handelskammaren
Tysk-Svenska Handelskammaren
Box 27104
102 52 Stockholm

+46-8-665 18 00http://www.handelskammer.se

Vi förverkligar din affärsidé i Tyskland!
Tysk-Svenska Handelskammaren är en medlemsorganisation och vårt uppdrag är att utveckla handeln mellan Tyskland och Sverige. Det gör vi genom att hjälpa tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer, etablera verksamhet samt stödja dem i verksamheten när de redan är på plats. 

Som en del av den tyska utlandshandelskammarorganisationen AHK har vi ett gott samarbete med de regionala handelskamrarna, IHK, i Tyskland, vilket ger oss ett oerhört brett kontaktnät och tillgång till tyska beslutsfattare. Vi är din dörröppnare till Tyskland. Även i Sverige samarbetar vi med regionala handelskamrar, kommuner och näringslivsorganisationer.

Följ Tysk-Svenska Handelskammaren

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tysk-Svenska Handelskammaren

30 år efter murens fall: Många fler svenska företag i Tyskland – fortsatt glest i östra delen8.11.2019 08:02:00 CETPressmeddelande

På bara fem år har antalet svenska företag som är etablerade i Tyskland ökat med runt 40 procent. Men medan huvudstaden Berlin och ekonomiskt starka delstater i södra och västra delen av landet lockat till sig allt fler svenskägda bolag tappar området som utgjorde det gamla Östtyskland mark. Det visar en analys som Tysk-Svenska Handelskammaren har gjort med anledning av att det gått 30 år sedan murens fall.

Nytt Tysklandsprogram för svenska företag inom miljöteknik27.9.2019 11:54:46 CESTPressmeddelande

Den 30 september träffas de tyska och svenska energimyndigheterna i Stockholm för att tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren kicka igång ett program som hjälper svenska innovativa företag inom miljöteknik och energieffektivisering att nå ut på den tyska marknaden. Programmet Swedish-German Cleantech Platform drivs av Tysk-Svenska Handelskammaren och finansieras av Energimyndigheten.

Nya skolor får dela på 1,5 miljoner kronor för satsning på tyska språket26.9.2019 07:35:00 CESTPressmeddelande

Nu är andra läsåret för att stärka undervisningen i tyska vid svenska skolor i full gång. Ytterligare 63 skolor har fått dela på 1,5 miljoner kronor genom initiativet Deutsch – Ditt val! som Tysk-Svenska Handelskammaren driver tillsammans med Tyska Ambassaden. Pengarna går till aktiviteter som ska öka intresset för språket bland eleverna. Även Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden har gått in med pengar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum