Trafikverket

Tystare och större flygplan minskar markanspråket för riksintresset Arlanda

Dela

Idag den 31 mars 2021 beslutar Trafikverket om ny riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport. Den tekniska utvecklingen inom flyget har minskat riksintressets markanspråk. Beslutet skapar nytta för kommuner i närområdet som nu kan bygga bostäder på mark som tidigare skyddades av riksintresset.

Trafikverket beslutar idag om ny riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport.

– Den tekniska utvecklingen med tystare och större flygplan innebär att vi kan strömlinjeforma markanspråken för en framtida utveckling av Arlanda, säger Rami Yones, enhetschef vid nationell planering, Trafikverket.

Den nya preciseringen innebär att markytor i till exempel Sigtuna och Upplands Väsby nu kan bebyggas. Preciseringen av riksintresset Stockholm Arlanda Airport har varit ute på remiss under hösten 2020.

– Vi har i en gemensam process jobbat med att mejsla fram ett alternativ som ger utrymme för kommunerna att utvecklas och samtidigt gör det möjligt för en fortsatt utveckling av Arlanda flygplats, säger Rami Yones.

Riksintresset förhåller sig till en miljödom från 2017 som reglerar trafiken med lågfartsflyg runt Arlanda. I detta lågfartsområde får man bygga men inte anlägga nya tätorter. Lågfartsflyg är propellerplan som utgör en del av Sveriges inrikesflyg.

För att förenkla hantering och bevakning av riksintresset har konsekvenserna av miljödomen inarbetats i preciseringen av riksintresset.

Trafikverket har idag cirka 400 utpekade riksintressen som vi ansvarar för att de är korrekta och uppdaterade. Arlanda flygplats är ett, E4:an ett annat och Ostkustbanan ett tredje.

En precisering av ett riksintresse är ett planeringsunderlag som tydliggör var det går att bygga eller inte. Exempelvis vilka avstånd för att klara gränsvärden för buller vid bostadsbyggande. I preciseringen beskrivs riksintressets funktion på ett mer utförligt sätt än vad som gjordes i den riksintressekarta som länsstyrelsen i Stockholms län fastställde 2008.

Att uppdatera riksintressepreciseringarna efter aktuella förutsättningar är en del av Trafikverkets långsiktiga planering.

En riksintresseprecisering uppdateras om ny information framkommer

Riksintressepreciseringar ska uppdateras när ny information möjliggör eller kräver ett annat markanspråk.

– Vi strävar efter att alltid ha uppdaterade preciseringar att erbjuda länsstyrelsen i deras arbete med att säkra tillkomsten och nyttjandet av anläggningen, avslutar Rami Yones.

Kontakter

Rami Yones, enhetschef för nationell samhällsplanering, 010-124 15 50

Trafikverkets pressjour, vardagar 8-16.30, 0771-31 15 00

Dokument

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 9000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum