Europaparlamentet

Ukraina: inför särskild internationell tribunal för aggressionsbrott

Dela

Den särskilda internationella tribunalen bör utreda ryska ledare, militära befälhavare och deras allierade för aggressionsbrott mot Ukraina.

  • Förövare av krigsbrott måste ställas inför rätta
  • EU måste stödja de ukrainska myndigheterna och Internationella brottmålsdomstolen för att samla in bevis
  • Snabba åtgärder är av avgörande betydelse

I en resolution som antogs på torsdagen uppmanar Europaparlamentet EU att vidta alla nödvändiga åtgärder inom ramen för internationella institutioner och förfaranden för att stödja lagföringen av de ryska och belarusiska regimerna för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten, folkmord och aggressionsbrott. Dessa utredningar och efterföljande åtal ska även tillämpas på all personal inom ryska väpnade styrkor och enskilda som är inblandade i krigsförbrytelser, anser ledamöterna.

Resolutionen om kampen mot strafflöshet för krigsförbrytelser i Ukraina antogs genom handuppräckning.

En särskild internationell tribunal

I den antagna texten uppmanas EU att stödja inrättandet av en särskild internationell tribunal för att bestraffa det aggressionsbrott som begåtts mot Ukraina. Eftersom Internationella brottmålsdomstolen (ICC) inte har någon jurisdiktion över aggressionsbrott i denna situation bör den särskilda tribunalen få i uppdrag att utreda och lagföra påstådda aggressionsbrott mot Ukraina som begåtts av Rysslands och dess allierades politiska ledare och militära befälhavare.

Parlamentet uppmanar också EU att så snart som möjligt tillhandahålla alla nödvändiga personal- och budgetresurser samt allt nödvändigt administrativt stöd, utredningsstöd och logistiskt stöd för inrättandet av denna tribunal.

Enligt Europaparlamentet utgör de rapporterade grymheterna, bland annat urskillningslös granatbeskjutning av städer, påtvingade deportationer, användning av förbjuden ammunition, attacker mot civila som försöker fly konfliktområden via på förhand överenskomna humanitära korridorer, avrättningar och sexuellt våld, alla grova kränkningar av internationell humanitär rätt. De kan också utgöra krigsförbrytelser, enligt ledamöterna, som påpekar att förövarna för dessa påstådda brott hittills undsluppit åtal och bestraffning.

Agera snabbt

Europaparlamentet betonar att EU måste agera snabbt med att stödja utredningsarbetet, eftersom det finns en allvarlig risk att bevis som rör krigsförbrytelser förstörs på grund av de pågående fientligheterna. Ledamöterna uttrycker också sitt fulla stöd för den utredning som ICC:s åklagare inlett om påstådda krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som begåtts i Ukraina och det arbete som utförs av undersökningskommissionen vid kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

De välkomnar dessuom att Litauen, Polen och Ukraina har inrättat en gemensam utredningsgrupp, som samordnas av Eurojust, i vilken ICC:s åklagarmyndighet kommer att delta för första gången, i syfte att underlätta utredningar och åtal i de deltagande staterna samt sådana som skulle kunna tas vidare till ICC. Parlamentet uppmuntrar också de andra EU-länderna att ansluta sig till utredningsgruppen.

Mer information

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum