Enköpings kommun

UL´s nya stadsbusslinjenät får konsekvenser för vissa elever i Bredsandsområdet

Dela

De elever i Bredsandsområdet som går på en annan skola än Korsängsskolan ska under en övergångsperiod fortsatt beviljas skolskjuts i form av busskort för att användas i linjetrafiken.

I samband med att UL drar om stadsbusslinjenätet kommer den buss som går från Bredsandsområdet inte längre att köra förbi Korsängsskolan. Då Korsängsskolan är placeringsskola för eleverna i Bredsandsområdet, och avståndet till skolan överstiger gränsen för att vara berättigad skolskjuts, har de elever i Bredsand som går på Korsängsskolan rätt till skolskjuts.

Dessa elever har tidigare fått busskort och åkt med befintlig linjetrafik, men det kommer inte att vara möjligt i och med att linjenätet förändras. I stället kommer en skolbuss att sättas in som går från Kolarvik till Korsängsskolan. Detta får konsekvenser för de elever som bor i Bredsand men som går på en annan skola än Korsängsskolan, det vill säga en självvald skola.

Elever i självvald skola har endast rätt till skolskjuts under förutsättning att det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. I och med införandet av en särskild skolbuss från och med läsåret 2022/2023 förändras förutsättningarna för bedömningen. Hade elever i självvald skola gått på Korsängsskolan hade de haft rätt att åka med den särskilda skolbussen. Att fortsatt bevilja busskort till elever i självvald skola blir då en merkostnad för kommunen i förhållande till att eleven åker med den redan insatta särskilda skolbussen.

Nämnden beslutade därför att de elever i Bredsandsområdet som går på en annan skola än Korsängsskolan (självvald skola), under läsåret 2022/2023, ska ha möjlighet att söka och beviljas skolskjuts i form av busskort för att användas i linjetrafiken på samma sätt som under 2021/2022.

Alla som vill ha skolskjuts måste ansöka inför varje nytt läsår. Senast den 31 maj behöver en ansökan vara inne för att vi ska kunna garantera hantering innan höstterminen börjar.

Nyckelord

Kontakter

Om

Enköpings kommun
Enköpings kommun
Torggatan 21
749 35 Enköping

0171- 62 50 00https://enkoping.se/

Enköping, Sveriges närmaste stad, är en av landets snabbast växande kommuner – mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Här byggs nya verksamheter, nya stadsdelar växer fram och vi planerar för framtidens Enköping. I kommunen jobbar cirka 3 500 personer för att varje dag erbjuda välfärd och service till invånare, föreningar, företag och besökare.

Följ Enköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Enköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum