BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Ulf Kristersson hyllade Bris arbete

Dela

Från Järvaveckans scen gav Moderatledaren Ulf Kristersson ett stort erkännande till det viktiga arbete som Bris och andra organisationer gör varje dag för att förebygga självmord bland unga.

Organisationer som Bris, MIND och SPES bedriver en omfattande operativ stödverksamhet för att förebygga självmord. Den är systematisk, grundad på gedigen kunskap, och bemannad på fasta tider. De räddar bokstavligen liv i Sverige idag.

Moderaterna presenterade ett förslag om att varje krona som en privatperson i Sverige skänker till en organisation som tar emot stödsamtal ska tredubblas av staten. Självklart välkomnar Bris förslaget. Samtalen till Bris har ökat under ett flertal år och hur många barn vi har möjlighet att stötta står i direkt relation till de resurser vi har.

Ulf Kristersson höll ett starkt tal där han berättade om hur han vid tre tillfällen varit med om att en ung närstående person tagit livet av sig. Vi behöver veta mer om varför självmorden ökar i de yngsta åldersgrupperna trots att de minskar bland övriga befolkningen, sa han. Bris har sedan länge krävt att varje självmord av en ung person ska utredas för att vi bättre ska kunna förebygga. Självmord är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa, och att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga är en av Bris viktigaste valfrågor.

En stor del av talet berörde även barns uppväxtvillkor, framför allt i utsatta områden, där budskapet var att alla barn ska kunna få en god start i livet oavsett vilka deras föräldrar är eller var de växer upp.  En kommentar från Bris är att om Moderaterna menar allvar med att skapa bättre förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor för barn, så är barnkonventionen ett viktigt verktyg i det arbetet. Att som i barnkonventionen utgå från barns individualitet och unika kompetenser och strategier, samt att se barndomen som en viktig period här och nu och inte en transportsträcka till att bli en fullgod samhällsmedborgare – allt detta är viktiga delar för att skapa ett samhälle där varje barn har samma chans till en god start i livet.

Här kan Bris konstatera att det var beklagligt att Moderaterna igår aktivt debatterade mot att göra barnkonventionen till svensk lag. Lagen som beslutades igår och som träder i kraft år 2020 kommer att bidra till att uppnå det som Ulf Kristersson ikväll säger sig vilja. Bris hoppas på ett gott samarbete framöver för barnkonventionens fulla genomslag i kommuner, landsting och nationellt.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum