Enköpings kommun

UL:s nya stadsbusslinjenät kan få konsekvenser för vissa elever i Bredsandsområdet

Dela

De elever i Bredsandsområdet som går på en annan skola än Korsängsskolan ska fortsatt beviljas skolskjuts i form av busskort för att användas i linjetrafiken under läsåret 2022-2023 enligt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut.

I samband med att UL drar om stadsbusslinjenätet kommer den buss som går från Bredsandsområdet inte längre stanna vid Korsängsskolan. Då Korsängsskolan är placeringsskola för eleverna i Bredsandsområdet, och avståndet till skolan är så pass långt, har de elever i Bredsand som går på Korsängsskolan rätt till skolskjuts.

Dessa elever har tidigare fått busskort och åkt med befintlig linjetrafik, men i och med att busslinjen dras om kommer vi istället sätta in en skolbuss som går från Kolarvik till Korsängsskolan under läsåret 2022/2023. Detta skulle kunna få konsekvenser för de elever som bor i Bredsand men som går på en annan skola än Korsängsskolan, det vill säga en självvald skola.

Elever i självvald skola har endast rätt till skolskjuts under förutsättning att det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. I och med införandet av en särskild skolbuss under läsåret 2022/2023 förändras förutsättningarna för bedömningen. Hade elever i självvald skola gått på Korsängsskolan hade de haft rätt att åka med den särskilda skolbussen. Att fortsatt bevilja busskort till elever i självvald skola blir då en merkostnad för kommunen i förhållande till att eleven åker med den redan insatta särskilda skolbussen.

Nämnden beslutade därför att de elever i Bredsandsområdet som går på en annan skola än Korsängsskolan (självvald skola), fortsatt beviljas skolskjuts i form av busskort för att användas i linjetrafiken under läsåret 2022/2023.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ambition är att hitta en lösning tillsammans med UL så att den insatta skolbussen blir temporär under läsåret 2022/2023 och att vi med det ska kunna erbjuda en skolskjuts som liknar dagens för elever som bor i Bredsand.

– Vår bedömning är att vi tillsammans med UL bör kunna göra justeringar i UL:s stadsbusstrafik (linje 21) under det kommande läsåret som innebär en bra lösning på skolskjutstjänsten från Bredsand, säger Mats Flodin, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Alla som vill ha skolskjuts måste ansöka inför varje nytt läsår. Senast den 31 maj behövde en ansökan vara inne för att hantering ska garanteras innan höstterminen börjar. Görs sökningen efter 31 maj kommer inte ett beslut om busskortet till terminsstart. Du bekostar då själv dina resor fram tills du får ditt busskort.

Nyckelord

Kontakter

Om

Enköpings kommun
Enköpings kommun
Torggatan 21
749 35 Enköping

0171- 62 50 00https://enkoping.se/

Enköping, Sveriges närmaste stad, är en av landets snabbast växande kommuner – mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Här byggs nya verksamheter, nya stadsdelar växer fram och vi planerar för framtidens Enköping. I kommunen jobbar cirka 3 500 personer för att varje dag erbjuda välfärd och service till invånare, föreningar, företag och besökare.

Följ Enköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Enköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum