Umeå kommun

Umeå deltar i upprop till EU för klimatet

Dela

Umeå går samman med 210 europeiska städer och signerar ett upprop till EU om att skärpa klimatmålen. Utsläppen ska nå sin topp senast 2020, mer än halveras till 2030 och nå netto noll år 2050.

I uppropet ”Cities call for a more sustainable and equitable European future” uppmanar borgmästare och ledare i städerna Europeiska rådet och medlemsstaterna att intensifiera EU:s klimatåtaganden, visa globalt ledarskap och höja ambitionerna för att snabbare genomföra Parisavtalet.

Fortsätter arbeta kraftfullt

Uppropet sker inom nätverken ICLEI och EUROCITIES, det öppna brevet är signerat av ledare från städer i 21 av EU:s medlemsstater och 7 närliggande länder och det representerar 62 miljoner invånare. Det publiceras i samband med konferensen ”Future of Europe” i Sibiu, Rumänien, torsdag 9 maj 2019.

– Som kommunalråd i Umeå är jag mycket stolt över att signera detta upprop tillsammans med borgmästare från hela Europa. Våra invånare bär på samma oro som invånare i övriga Europa, för sina barn och för deras framtid. Umeå är redo att fortsätta arbeta kraftfullt för klimatet. För det behöver vi stöd från vår regering och från alla nivåer i EU för att säkra att vi uppnår dessa ambitiösa, men helt nödvändiga mål, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Långsiktig strategi och skärpta mål

Uppropet skickas till det europeiska rådet och medlemsstaterna i EU med uppmaningar att ansluta till en långsiktig klimatstrategi och bindande, ambitiösa utsläppsmål:

  • Utveckla en rättvis och inkluderande europeisk långsiktig klimatstrategi som ökar motståndskraften och säkerställer att utsläppen når sin topp senast 2020, mer än halveras år 2030 och når netto noll år 2050.
  • Förbättra senast 2030 EU:s klimat- och energimål och nationellt bestämda insatser för att säkerställa en motståndskraftig, snabb och rättvis energiövergång i linje med ovanstående mål.
  • Anpassa EU:s nästa långsiktiga budget till denna strategi, ta bort fossila bränslesubventioner och lyft klimatåtgärder, så att dessa är prioriterade inom alla finansieringsprogram.

Samtliga punkter i uppropet ligger i linje med Umeå kommuns klimatambitioner och medför inga förändringar i kommunens arbete för klimat och miljö.

Internationell workshop i Umeå

7–8 maj är också representanter från ICLEI och EUROCITIES i Umeå för att delta i en workshopkonferens med temat ”100 % Renewable”, arrangerad av European Green Capital Network och EU-kommissionen, med representanter från tolv städer i Europa.

Mer information:

Öppet brev på engelska (bilaga)

European Green Capital Network

Mer information:
www.ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/egc-network

C40 Cities Climate Leadership Group

Runt om i världen förbinder C40 94 av världens största städer för djärvare klimatåtgärder som leder fram till en hälsosammare och mer hållbar framtid. Gruppen företräder 700 miljoner invånare och en fjärdedel av världsekonomin, borgmästare i C40-städerna är därmed förpliktade att leverera de mest ambitiösa målen i Parisavtalet på lokal nivå, liksom att rena luften som vi andas.

www.c40.org

CEMR

The Council of European Municipalities and Regions (CEMR) består av 130 000 städer och regioner som genom 61 organisationer i 41 länder kommunicerar tillsammans.

www.ccre.eu

EUROCITIES

Umeå kommun är medlem i EUROCITIES som är samarbetsorganisation för större städer i EU. Organisationen strävar efter att påverka och förbättra villkoren för fler än 140 av Europas större städer och dess befolkning, tillsammans mer än 130 miljoner invånare i 39 länder.

www.eurocities.eu

Energy Cities

Energy Cities är ett nätverk med över 1 000 lokala aktörer i 30 länder, en länk mellan ledare, EU och nationella institutioner för att påskynda energiövergången i Europa.

www.energy-cities.eu

FEDARENE

FEDARENE är det främsta europeiska nätverket för lokala och regionala energibyråer och regioner. FEDARENE organiserar utbyte av erfarenheter och partnerskap mellan medlemmar och främjar den lokala och regionala dimensionen i EU-institutioner. Nätverket har nu 80 medlemmar i 21 länder i Europeiska unionen.

www.fedarene.org

ICLEI

ICLEI är ett globalt nätverk av mer än 1 750 lokala och regionala regeringar engagerade i hållbar stadsutveckling. Nätverket är aktivt i fler än 100 länder för att påverka hållbarhetspolitiken och driva på lokala åtgärder för minskade utsläpp, naturbaserad, rättvis och cirkulär utveckling.

www.iclei-europe.org

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum