Umeå kommunUmeå kommun

Umeå Energi Arena Vind stängd

Dela

Med delegationsbeslut BN-2020/02046, förbjuder byggnadsnämnden vid Umeå kommun all verksamhet i hallen från och med 15 februari 2021. Förbudet gäller omedelbart och till dess att ett annat beslut medger användning.

Byggnadsnämnden finner att det finns skäl att förbjuda användning av byggnaden enligt 11 kap. 33 § PBL.

Som tidigare informerat inventerade Fastighet i höstas kommunens is- och idrottshallars takkonstruktioner. Flera hallar, däribland Umeå Energi Arena Vind, identifierades att ha samma riskkonstruktion som Tarfallahallen i Kiruna.

Tillsammans med konstruktör tog Fastighet fram en riskbedömning och åtgärdsplan för takkonstruktionerna av berörda hallar. I detta ingick en kontinuerlig mätning av snödjupet på hallarnas tak. Som en säkerhetsåtgärd har gränsvärden för snödjupet justerats och sänkts för att reducera belastningen på takkonstruktionen.

- Vår bedömning grundar sig på konstruktörens utlåtande om att det inte är någon fara att hålla hallen öppet och att takkonstruktionen skulle hålla. Konstruktören rekommenderade att skottningen skulle ske, vilket vi satt i gång omedelbart, kommenterar Karin Isaksson, chef för Teknik och fastighet. Skottningen pågår hela veckan och hallen kan därefter öppnas igen, efter nytt beslut av byggnadsnämnden.

Alla föreningar som har bokat hallen under den pågående stängningen kommer att kontaktas av Fritidsförvaltningen.

Kontakt:
Karin Isaksson
Chef, teknik- och fastighetsförvaltningen
Umeå kommun
090-16 14 39
karin.isaksson@umea.se

Patrik Lindqvist
projektledare, Bygg- och fastighetsteknik
090-16 23 86
patrik.lindqvist@umea.se

Roger Edenwill
Föreningsbyrån, lokalbokning
fritid.bokning@umea.se
090-16 18 55 (vardagar kl 10–12)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tomtebo strand får namn från folktro och Nydalas växtlighet16.6.2021 17:37:17 CEST | Pressmeddelande

Ett stort antal gator, torg, gång- och cykelvägar, parker och broar i det nya stadsdelsområdet Tomtebo strand har fått namn. Namnsättningen för Tomtebo strand anknyter i söder till temat svensk folktro, där utgångspunkten är en övernaturlig skog som lockar in och vilseleder människor – ett vanligt inslag i den svenska folktron. Den östra och norra delen av Tomtebo strand har ett annat fokus. Där uppmärksammas närheten till Nydalasjön genom att namnsätta efter den växtlighet som faktiskt finns i och omkring sjön.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum