Umeå kommun

Umeå får stöd för klimatomställning

Dela

Umeå är en av nio städer som får stöd till projekt för att snabba på klimatomställningen. Det sker inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, som koordineras av KTH. Stödet omfattar 35 miljoner och matchas med samma belopp från städerna, vilket ger en total budget på 70 miljoner.

Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö är alla städer som får stöd och tar sig an uppgiften att bli klimatneutrala till 2030.

– Det är en riktigt bra chans för oss att fullfölja våra redan höga ambitioner och fortsätta arbeta för hållbar utveckling i kommunen, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Fokus på konsumtion

Projektet för ett smart klimatneutralt Umeå 2030 utgår från ett konsumtionsperspektiv på stadens klimatpåverkan och inkluderar utsläpp i och utanför Umeå. Insatser inriktas på fyra hotspots för att minska hushållens klimatpåverkan: resande, livsmedel, energismart boendeenergi samt kläder och möbler. Projektet omfattar också utveckling av två helt nya stadsdelar, Tomtebostrand och Norra Ön, som båda har förutsättningar att vara förebilder för hållbar stadsutveckling internationellt.

– Umeå kommer också att arbeta vidare för att engagera medborgare i klimatomställningen. Ett innovationsteam med deltagare från olika sektorer ska ta fram en handlingsplan med fokus på digitalisering och medborgarengagemang, så att vi tillsammans kan driva på klimatarbetet, säger Sebastian Holmström, kommunikatör och samhällsplanerare, Umeå kommun.

Snabba effekter ska inspirera

Projekten i städerna inleds i september 2019 och löper över två år. De delfinansieras vardera med mellan tre och fem miljoner kronor. Ambitionen är att städerna ska genomföra innovationsinsatser som ger snabba och kraftfulla effekter och bli klimatneutrala 2030. Utöver enskilda projekt ska städerna också arbeta tillsammans och dra nytta av varandras lärdomar och insikter för att snabbare ställa om. Det är en gemensam ambition att inspirera världens städer.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Sebastian Holmström
kommunikatör/samhällsplanerare
Umeå kommun
070-342 76 77
sebastian.holmstrom@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum